BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu gece, mübarek hicrî yılbaşı gecesidir

Bu gece, mübarek hicrî yılbaşı gecesidir

Müslümânlar, kendi yılbaşı gecelerinde ve günlerinde müsâfeha ederek, telefonla veya mektup yazarak tebrîkleşirler. Birbirlerini ziyâret eder ve hediye verirler. Yeni yılın, birbirlerine ve bütün Müslümânlara hayırlı ve bereketli olması için duâ ederler...Bilindiği gibi “zamân”ı; “sene”, “mevsim”, “ay”, “hafta”, “gün” ve “sâat” gibi sâbit bölümlere ayıran, dînî-millî gün ve bayramları gösteren cetvellere “Takvîm” denir. Her milletin ve cemiyetin kendisine esâs kabûl ettiği bir takvîmi olduğu gibi, birçok milletin müştereken kullandıkları takvîmler de vardır. İlk insan ve ilk Peygamber olan Âdem aleyhisselâma, Allahü teâlâ tarafından vahyedilen sahîfelerde [10 Suhuf’ta], dîn ve dünyâya âit bilgiler mevcuttu. Zamân ve takvîm bilgileri de, ilk defâ bu sahîfelerden öğrenilmiştir. Takvîmin esâsı târih, yâni senedir. Târihler “Hicrî (Kamerî, Şemsî)”, “Rûmî”, “Mâlî”, “Mîlâdî” gibi isimler alırlar. Takvîm için mühim bir hâdise, “târih başı” olarak ele alınır. Hristiyânlıkta bu başlangıç, Îsâ aleyhisselâmın doğumu zannedilen târihtir. Doğduğu yıla sıfır, ondan öncesine “mîlâttan önce”, sonrasına da “mîlâttan sonra” denmiştir. Bilindiği gibi, Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm, mîlâdî 20 Nisan 571 [12 Rebîul-evvel] Pazartesi sabâhı, Mekke-i mükerreme’de doğdu. 40 yaşında iken kendisine Peygamberliği bildirildi. 622 yılında Mekke’den Medine-i münevvere’ye hicret edip 20 Eylül Pazartesi günü, Medîne’nin Kubâ köyüne geldi. Bu târih, Müslümânların “Hicrî-Şemsî yılbaşı”ları oldu. O yılın Muharrem ayının birinci günü de, “Hicrî-Kamerî yılbaşı”ları oldu. YENİ BİR SENE BAŞLIYOR İnşâallah yarın idrâkiyle şerefleneceğimiz “Muharrem-i harâm” ayı, “İslâm hicrî-kamerî senesi”nin birinci ayı ve Kur’ân-ı kerîmde kıymet verilen 4 harâm aydan biridir [harâm ayların dördüncüsü ve sonuncusudur]. Muharrem ayının birinci gecesi [ya’nî bu gece], Müslümânların hicrî-kamerî yılbaşı gecesidir. Bu geceyi ihyâ etmeli ve saygı göstermelidir. Bilindiği üzere saygı göstermek, günâh işlememekle olur. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, bazı gecelere kıymet vermiş, bu gecelerde yapılan duâ ve tövbeleri kabûl edeceğini bildirmiştir. Bu geceleri ihyâ etmeli, ya’nî kazâ namâzları kılmalı, Kur’ân-ı kerîm okumalı, duâ ve tevbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümânları sevindirmeli, bunların sevâblarını ölülere de göndermelidir. Muharremin birinci günü de, Müslümânların hicrî-kamerî senelerinin ilk günüdür. Ya’nî yarın 1 Muharrem 1433, Müslümânların “hicrî-kamerî yılbaşı”ları olmaktadır... İslâmiyet’te, güneş yılının ayları içinde sayılı herhangi bir mübârek gün yoktur. Doğum günü ve mübârek geceler, hicrî yıl ile kutlanır. Bütün ibâdetlerde ve dînî faâliyetlerde kamerî aylar esâs alınır. Hac, oruç, kurban ve bayram günleri kamerî aylara göre tespit edilir... “Hicrî-Kamerî Takvîm”de; Muhammed aleyhisselâmın, Mekke’den Medine’ye hicret ettiği sene, başlangıç kabûl edilir. Muharrem ayının biri olan ilk Kamerî senebaşı, mîlâdî 16 Temmuz 622 Cumâ günü idi. [Kamerî takvîmde bir yıl 354.367 gündür. Bu süre, Ay’ın dünyâ etrafında 12 kerre döndüğü zamandır. Güneş yılından 10.875 gün daha kısadır. Bundan dolayı, 32.5 yılda, bir yıl daha fazladır. Hicrî-kamerî aylar, hicrî-şemsî ve mîlâdî aylara göre, on gün önce gelmektedir. Bunun için Müslümânların mübârek günleri veya geceleri, şemsî yıllara göre, her yıl on gün önce olur.] MÜSLÜMANLAR TEBRİKLEŞİRLER Müslümânlar, kendi yılbaşı gecelerinde ve günlerinde müsâfeha ederek, telefonla veya mektup yazarak tebrîkleşirler. Birbirlerini ziyâret eder ve hediye verirler. Yılbaşını dergi ve gazete i’lânlarıyla kutlarlar. Yeni yılın, birbirlerine ve bütün Müslümânlara hayırlı ve bereketli olması için duâ ederler. Büyükleri, akrabâyı, âlimleri evinde ziyâret edip duâlarını alırlar. Bugün de, bayram gibi temiz giyinip, fakîrlere sadaka verirler. Muharremin ilk 10 gün ve gecelerinin hepsi de, mübârek gün ve gecelerdendir. [Bu vesîleyle bütün okuyucularımızın, asîl milletimizin ve tüm Müslümânların hicrî yılbaşı gece ve günlerini tebrîk ediyoruz.]
Kapat
KAPAT