BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vicdânî Ret, vicdân sûzdur

Vicdânî Ret, vicdân sûzdur

Vicdâni Ret yasa hazırlığı olmadığını, Sayın Başbakanın açıkça ve defaatle açıklamalarına rağmen, bazıları “vidânî ret hakkı” verecek bir yasanın çıkmasına alkış tutuyorlar.Vicdâni Ret yasa hazırlığı olmadığını, Sayın Başbakanın açıkça ve defaatle açıklamalarına rağmen, bazıları “vidânî ret hakkı” verecek bir yasanın çıkmasına alkış tutuyorlar. Anlaşılıyor ki bunu çok istiyorlar. Eskiden mahalle bekçileri vardı. Belli aralıklarla bekçi düdüğü çalarlardı. Bundan normal halk hiç rahatsız olmaz, hatta rahatlık duyarlardı. Bu düdükten hırsızlar çok gocunurdu. O mahallede kolay kolay iş tutamazlardı. Halen en sıkı şekilde terörle mücadelede başarılara koşan silahlı kuvvetlerimize, bu retçiler fesat sokmak istiyorlar. Sözlükte vicdân: 1- Bulma, bir şeyi bir hâlde görme. 2- Duyma, duygu. 3- Kendinden geçme, dalma. 4- İnsanın içindeki iyi ile kötüyü ayırt eden duygu. 5- Din, inanç, olarak yazılı... Hürriyet-i vicdân ise: 1- Dînî inançta, din töreni yapmada serbestlik. 2- Kadın adı, şeklinde mânâlandırılır. Vicdânî kelimesi ise: 1- Vecd ile, kendinden geçip dalmakla ilgili. 2- Kalbî his ile, yürek duygusu ile ilgili, diye yazar. Vicdân-sûz kelmesi ise: Vicdana acı veren, yürek yakan anlamında. Bence Batıdaki vatan savunmasına katılmak istmeyenler, vicdanlarına göre davranmıyor. Ancak vicdanları sûz ediyor yani yakıyorlar. Kâinatta yaratılmış bütün canlılar, yuvalarını ve yavrularını korumak için, her türlü yola başvurur, tereddütsüz yuvası için canını verir. Parmak kadar bir serçe bile, kendinden belki de bin misli güçlü ve iri olan yılan, yuvasına saldırdığında onu kovmak için çırpınır, saldırır ve şerefiyle ölür. Bir yabani arının yuvasına çöp sokanın hâli nice olur. Bütün vahşi hayvanlar da hep böyledir... Retçiler bir vahşi hayvan kadar da mı olamıyorlar? Yazık binlerce yazık. Bütün semavi dinlerde, vatanın savunulması emredilmektedir. “Vatan sevgisi imandandır” hadis-i şerifini, retçiler hiç mi duymadı. Bu retçilerin evine, iş yerine, hırsız veya gaspçı girse; acaba nasıl davranırlar! Evi, iş yerini korumak için silah ruhsatı al. Askerde silah almaktan kaçın. Bunlara birliklerde sadece tek iş verilmeli: Tuvaletleri temizlemek!.. Soğan, patates soymaya, doğramaya el sürmesinler. Kirletirler. Böylelerinin vatandaşlıktan çıkmaları bence çok dürüst bir hareket olur. Ama onu da yapamazlar. Retçilerin özlük dosyalarına da retçi oldukları işlenmeli. Anadolu’da askerliğini henüz yapmamış olanlar eksik sayılır. Ya retçileri ne sayarlar acaba?!.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT