BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Muhammed Bedahşî “kuddise sirruh” -2-

Muhammed Bedahşî “kuddise sirruh” -2-

Bu zât buyuruyor ki, “Du┠bir ibâdettir, Ve çok iyiliklerin, gelmesine sebeptir. Hazreti Ömer Faruk, umreye gitmek için, Resûl-i kibriyâ’dan istediğinde izin,Dua ibadettir... Bu zât buyuruyor ki, “Du┠bir ibâdettir, Ve çok iyiliklerin, gelmesine sebeptir. Hazreti Ömer Faruk, umreye gitmek için, Resûl-i kibriyâ’dan istediğinde izin, Buyurdu ki; (Gidiniz, sıhhat ve âfiyetle, Ve ey kardeşim Ömer, bana da dua eyle.) Hazreti Ömer der ki, (Bu, “Kardeşim” sözünden, Daha tatlı bir kelam, duymadım ömrümde ben.) Duâ demek, birine, bir şey ikram etmektir, Bir “Fâtiha” göndermek, yine dua demektir. Birine az da olsa, iyilik etsen şâyet, O da, bu iyiliğin altında kalmaz elbet. Bir “Allah adamı”na, bir duâ etsen eğer, O da sana misliyle, yardım ve himmet eder. Eğer Resûlullah’a, bir duâ ve salevât, Edersen, O da sana, yarın eder şefaat. Yâni duâ etmekle, bir din kardeşimize, Onun kat kat fazlası, döner ve gelir bize.) Bir gün de buyurdu ki, (Bizleri Hak teâlâ, Sırf yemek içmek için, göndermedi dünyaya. Sevdiğiniz şeylerle, oynayıp mal toplamak, Ve sırf keyif sürmeğe, gelmedik biz muhakkak. İnsan Rabbine karşı, her an âcizliğini, Muhtaç, zavallı olup, gücü yetmezliğini. Göstermek maksadıyla, dünyaya gelmektedir, Zaten Rabbine karşı, “Kulluk” da bu demektir. Ve lâkin bu kulluk da, yalnız Resûlullah’ın, İzin verdiği gibi, olmalıdır bi hakkın. Onun emretmediği, riyazet, mücahede, Hepsi zarar ziyandır, faideden ziyade. Nefse ağır gelse de, o işler yapılınca, Yine de zararlıdır, Ona uyulmayınca. “Ehli sünnet” denilen islâm âlimlerinin, Bildirdiğine göre, bir “İman” lâzım ilkin. İman ve itikadı, sağlam ettikten sonra, Emir ve yasaklara, uymaya gelir sıra. İlim ve işten sonra, lâzımdır bir de “İhlâs” Azaptan kurtulmak da, bununla olur esas. “İhlâs” temiz etmek ve pislikten arınmaktır, Yâni her yaptığını, “Allah için” yapmaktır. Sözün özü şudur ki, âhirette kurtulmak, Doğru îman ve hâlis amelle olur ancak. Oğlum, dünyada kalmak zamanı pek kısadır, Çoğu boş yere geçti, kalan ise pek azdır. “Ahiret” dünya gibi olmayıp hiç muvakkat, Ebedîdir, sonsuzdur, oradır asıl hayat. Orada iki yer var, ya cennet, ya cehennem, Bunların ikisi de, mevcutlardır şimdi hem.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT