BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Huzur ne yanda?

Huzur ne yanda?

İNADI bırakalım... Dünya kendi özel gözlüklerimizden görüp durduğumuz ya da görmek istediğimiz dünya değildir.İNADI bırakalım... Dünya kendi özel gözlüklerimizden görüp durduğumuz ya da görmek istediğimiz dünya değildir. Hayat da öyle. Ve demokrasi ve şehirler ve tek tek kendi özlerimiz. Kısaca: Kontratlar ve kontrastlar içinde bir ömür süreriz. Yani, görünmeyen anlaşmalar, şaşılası zıtlıklarla içiçeyiz. Anlaşmalar... Zıtlıklar... Bu iki gerçeği benimseyemeyenler; geçimsizliğe, suça, hafakana, hatta anarşiye yönelir. * * * Şehri ele alalım... Her şehirde namuslu ile namussuz, yararlı ile zararlı, güzelliklerle çirkinlikler bir aradadır. Aklı erenler; namuslu, yararlı, iyi, güzel, varlıklı kesimlerin çoğalması için çabalar. Hedef: Namuslu yöneticiye, iyi eğiticiye, güzel gündemlere ve varlıklı insana erişmektir. Ama gene de bu ülküye yaklaşabilmek mümkün değildir, fakat gayretler devam eder. * * * Doğduğumuz günden îtîbâren kontratlarla yüzyüze geliriz. Nedir onlar? “Bir başkasını rahatsız etmeyeceğim, kimseye zarar vermeyeceğim.” “Haklarımı da görevlerimi de bileceğim” “Öz kültürüme, dilime sahip çıkacağım” “Yurdumu, insanımı tehlikelerden koruyacağım” Peki, kontrastlar konusu: “Farklı düşüncelere tahammül göstereceğim” “Sevmesem, uyamasam bile yeniliklere dost kalacağım” “Demokrasinin aynı değil ayrı tavırdakilerin rejimi olduğunu kabul edeceğim” Benden daha zengin veya daha yoksul, daha akıllı daha akılsız, daha güçlü ya da güçsüz kimselerin varlığına sıcak yaklaşacağım.” “Haklı bile olsam, hakkımı kendim almayacak, adalete bırakacağım.” * * * Evet, inadı bırakalım. Kontratlar ve kontrastlar dünyasında yaşadığımızı, bu hakikatin on milyon yıl önceden kıyamete kadar uzandığını bilmek, hazmetmek zorundayız. Niye benim dediğim olmuyor? Olmaz! Niye benim arzularım olmuyor? Olmaz! Niye benim beklediğim olmuyor? Olmaz! Çünki; hayatla, şehirle, ülkeyle, devletle kontratlarımız var. * * * Herkes (eğri doğru) birşeyler ister. Her heves farklı iklimler peşindedir de, iş varır bileşkeye dayanır. Yani umûmun menfaatine. Orada durulur ve beklenilir. Aksi halde huzuru yakalıyamazsınız. Mutlu kişi olamazsınız. Unutmayalım: Kontratlara, uyulacaktır. Kontrastlara, tahammül gösterilecektir. * * * Yıllardır aradığımız huzur o yanda.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT