BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Doğum istirahat raporundan önce ücretsiz izne çıkanlar nelere dikkat etmeli

Doğum istirahat raporundan önce ücretsiz izne çıkanlar nelere dikkat etmeli

Soru: Eşim doğum izninden önce yani 32. haftadan önce mecburiyetten 40 günlük ücretsiz izne ayrıldı.Soru: Eşim doğum izninden önce yani 32. haftadan önce mecburiyetten 40 günlük ücretsiz izne ayrıldı. SGK’ya gittiğimizde analık parasını alamayacağını söylediler. Şirketin muhasebecisi analık parasını alabileceğini ısrarla beyan ediyor. Bir tanıdık mali müşavire konuyu aktardım. SGK’nın doğru bilgi verdiğini ancak geriye dönük prim yatırırsak bu parayı hak edebileceğimizi söyledi. Geriye dönük primlerin cezası varmış. Bu işin ehli olarak bize nasıl bir yol önerirsiniz?Ne yapmamız gerekiyor. Mehmet Ö./İstanbul RAPORUN SGK İLE SÖZLEŞME YAPAN HASTANEDEN ALINMASI ŞART 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, hastalık ve analık nedeniyle iş göremez duruma düşen diğer bir ifade ile istirahate ayrılan sigortalılara iş göremezliğin üçüncü gününden (doğum istirahatlerinde ilk iki gün dahil) başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Sigortalının bu iş göremezlik ödeneğini alabilmesi için SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından (SGK ile sözleşme yapmış hastane ya da resmî hastaneler) istirahat raporu almış olması gerekmektedir. İstirahat raporlarının SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından diğer bir ifade ile SGK ile anlaşması olan özel hastaneler ya da kamu hastaneleri tarafından düzenlenmesi şarttır. SGK ile anlaşması olmayan hastaneler tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşme yapan hastane hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise sağlık kurulunca onaylandığı (rapor iş göremezlik formatına çevrildiği) takdirde geçerli olur. Özetle raporu düzenleyen hastanenin SGK ile sözleşme yapması şarttır. SGK ile sözleşme yapmamış hastaneden rapor alanlar ise mutlaka SGK İl Müdürlüğü ya da Merkez Müdürlüklerine gitmeli ve kendilerini sözleşmeli hastanelere sevk ettirerek raporu buradaki hekime onaylatmalıdır. Aksi takdirde istirahat parası almak mümkün olmaz. RAPORDAN ÖNCEKİ 10 GÜN İÇİNDE PRİM ÖDEMEK ŞART Hastalık parası, hastalık haline bağlı olarak ortaya çıkan, iş göremezliğin yani raporun üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilir. Hastalık parası ödenebilmesi için; - İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi yani kişinin iş yerinden ayrılmamış olması - İş göremezliğin başladığı diğer bir ifade ile rapor tarihinden önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi ödenmiş olması - SGK ile anlaşmalı hastane hekimi veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması, gerekmektedir. - İstirahat rapor tarihinden önceki 10 günlük süre içinde prim ödenmesi gerekir. Örneğin: 15/11/2011 tarihinde rapor alan işçinin 06/11/2011 ile 15/11/2011 tarihleri arasında en az 1 gün prim ödemiş olması gerekir. Analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği yani analık parası, hekimin vereceği istirahata bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede, çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenmektedir. Sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile kadının isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine çalışılan süre/erken doğum nedeniyle izin kullanılamayan süre eklenir. Doğum yapan sigortalı kadına doğum parası ödenebilmesi için; - İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi yani kişinin iş yerinden ayrılmamış olması - İş göremezliğin başladığı diğer bir ifade ile rapor tarihinden önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi ödenmiş olması - Bu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması - Doğum olayının gerçekleşmiş olması - SGK ile anlaşmalı hastane hekimi veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması -Doğum iş göremezlik rapor tarihinden önceki 10 günlük süre içinde prim ödenmesi gerekmektedir. Örneğin: 10/11/2011 tarihinde doğum iznine ayrılan işçinin 01/11/2011 ile 10/11/2011 tarihleri arasında en az 1 gün prim ödemiş olması gerekmektedir. GERİYE DÖNÜK PRİM BİLDİRGESİ VERMEK TEFTİŞE DAVETTİR İşverenler yanlarında çalıştırdıkları sigortalıları e-bildirge şifresi kullanmak suretiyle SGK’ya bildirirler. Bu teknik deyimle aylık prim ve hizmet belgesinin SGK’ya verilmesidir. Aylık prim ve hizmet belgesi takip eden ayın 23’üne kadar verilir. Süresi geçirildikten sonra verilen bildirgeler doğruluğu iş yeri kayıtlarından tespit edilmeksizin diğer bir ifade ile iş yerinden teftiş ve denetim yapılmaksızın işleme alınmaz. Ayrıca ücretsiz izinde olan işçi adına da geriye dönük çalışmış gibi aylık prim ve hizmet belgesi vermekte doğru olmaz. Zira, çalışmayanın sigortalı olması mümkün değildir. Dolayısıyla ücretsiz izne ayrılanlara tavsiyemiz istirahat raporundan önceki 10 gün içinde iş yerinde en azından 1 gün olsun çalışmaları. Özetle, ücretsiz izinden hemen sonra istirahat raporu alacaklar rapor başlangıcından önceki 10 gün içinde prim ödemeden istirahat raporu almasınlar. Yani izin bitiminden sonra en az bir gün çalışıp sonra rapor alsınlar. Yoksa istirahat parası alamazlar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT