BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zengin ile fakir arasındaki fark 8 kata indi

Zengin ile fakir arasındaki fark 8 kata indi

Türkiye’de en zengin yüzde 20 ile en fakir yüzde 20 arasındaki fark 8 kata indi. Yılda ortalama 22 bin lira kazanan halk, en çok borçlarının yüksekliği ile tatile gidememekten şikayet ettiTürkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK), Türkiye’de gelir dağılımı ve geçinmeye ilişkin verileri derledi. “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” adlı anketin?sonuçlarını açıklayan kurum, Türkiye’de en yoksul yüzde 20 ile en zengin yüzde 20 arasındaki gelir farkının 8.5 kattan 2010’da 8 kata gerilediğini bildirdi. Ortalama yıllık hane halkı geliri 22 bin 63 lira olarak belirlendi. Ciddi finansal sıkıntıyla karşı karşıya olan nüfusun oranı olarak tanımlanan ve belirlenen 9 maddeden 4’ünü karşılayamayanları tarif eden ‘maddi yoksunluk’ oranı, yüzde 63’ten yüzde 63.5’e çıktı. Uzmanlar bunu ihtiyaçların çeşitlenmesi olarak da ifade ediyor. TÜİK araştırmasına göre nüfusun yüzde 16.9’u yoksulluk riski altında. Kentsel ve kırsal yerler için ayrı ayrı hesaplanan yoksulluk sınırlarına göre, kentsel yerlerde bu oran yüzde 14.3 iken, kırsal yerlerde yüzde 16.6’ya çıktı. Sürekli yoksulluk riski altında bulunanların oranı ise yüzde 18 oldu. Hane halkının gelirinde maaş ve ücret gelirleri en fazla paya sahip olurken, ardından sosyal transferlerle müteşebbis gelirleri sıralandı. Sosyal transferlerin yüzde 91.1’ini emekli ve dul-yetim aylıkları oluşturdu. Emekli ve dul-yetim aylıkları toplam gelir içinde yüzde 18.6’lık paya sahip iken, diğer sosyal transferlerin payı yüzde 1.8 oldu. Müteşebbis gelirlerinin ise yüzde 68.5’i tarım-dışı sektörden oluştu. EN FAZLA PAY ÜCRETLERDE Hane halkının toplam geliri içindeki en fazla paya, yüzde 43.7 ile maaş ve ücret gelirleri sahip oldu. Sosyal transferler yüzde 20.5, müteşebbis gelirleri yüzde 20.2 oldu. ZENGİNİ EN BOL ŞEHİR İSTANBUL Türkiye’de hane halkı başına düşen ortalama yıllık kullanılabilir gelir 22 bin 63 lira iken, ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir gelir ise 9 bin 735 lira oldu. İstanbul Bölgesi 13 bin 382 lira ile ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir geliri en yüksek olan bölge durumunda iken bunu, 11 bin 116 lira ortalama gelir ile Batı Anadolu Bölgesi izledi. En düşük ortalamaya sahip bölge ise 5 bin 144 lira ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. En büyük hayalleri ev dışında bir hafta TÜİK araştırması, Türk halkının konut, tatil, borç ve harcama biçimlerini de gösterdi. Buna göre şu sonuçlara varıldı: > Nüfusun yüzde 60’ı kendilerine ait konutta oturuyor. > Yüzde 43.8’inin konutunda “sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb.” sıkıntılar var. > Yüzde 43.3’ünün oturduğu konutta “izolasyondan dolayı ısınma problemi” yaşanıyor. > Yüzde 61.4’ünün hanesinin taksit ödemeleri ve borçları (konut alımı ve konut masrafları dışında) bulunuyor, bu borç ödemeleri, yüzde 28.3’ünün hanesine çok yük getiriyor. > Kurumsal olmayan nüfusun yüzde 87.5’i “evden uzakta bir haftalık tatili” karşılayamıyor. > Yüzde 65.7’si “beklenmedik harcamalarını” ve yüzde 81.7’si eskimiş mobilyalarını değiştirmek istiyor ama bedelini karşılayamıyor. En zenginlerin gelirden aldığı pay %46.4’e düştü TÜİK, dört yıllık veriler kullanarak sürekli yoksulluk ve gelir sıralamasına ulaşıyor.?4 yılın en az 3 yılında hane üyesi fertlerin yoksulluk risk seviyesinin altında olması halinde ‘sürekli yoksul’ olarak belirleniyor. Araştırmaya göre, en yüksek gelire sahip olan kesimin toplam gelirden aldığı pay yüzde 46.4 olarak belirlenirken, en düşük gelire sahip olan kesimin toplam gelirden aldığı pay yüzde 5.8 oldu. Buna göre son yüzde 20’lik grubun, ilk yüzde 20’ye göre kıyaslanması sonucunda gelir farkı 8 kata ulaştı. GELİRDEN KİM NE KADAR ALIYOR? Gelir grupları 2009 2010 En yoksul yüzde 20 5.6 5.8 İkinci yüzde 20 10.3 10.6 Üçüncü yüzde 20 15.1 15.3 Dördüncü yüzde 20 21.5 21.9 En zengin yüzde 20 47.6 46.4
Kapat
KAPAT