BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Batı, Ermenilerin yakasından düşsün

Batı, Ermenilerin yakasından düşsün

Nicolas Sarkozy, seçime gidecek diye yalan-yanlış şekilde Ermenileri kullanarak, bir milletin tarihe mal olmuş bir problemini istismar etmekte. Bugün bunu işini bilir bir Fransız politika tüccarı yapıyor. Dün de başkaları yapıyordu. Yarın yine başka başka memleketlerin insafsız politika esnafı aynı oyunları tezgâhlayacaklar.Nicolas Sarkozy, seçime gidecek diye yalan-yanlış şekilde Ermenileri kullanarak, bir milletin tarihe mal olmuş bir problemini istismar etmekte. Bugün bunu işini bilir bir Fransız politika tüccarı yapıyor. Dün de başkaları yapıyordu. Yarın yine başka başka memleketlerin insafsız politika esnafı aynı oyunları tezgâhlayacaklar. Bu meseleyi mecraından çıkartan üç unsur var: -Fakir Ermeni halkının sırtından Ermenistan’ın imkânlarını kullanan ırkçı Ermeniler. -Fransa ve Amerika gibi ülkelere yerleşmiş, fevkalade rahata malik ve birçoğu Ermenistan’ı bile görmemiş, Türkiye’yi hiç görmemiş tarih bilgisi kıt diaspora denen Ermeniler. -Ülkelerindeki Ermeni asıllıların oylarını almak için timsahın gözyaşlarını döken Beyaz Batılılar... 1915’te bir ızdırap yaşanmadığını hiçbir Türk aydını iddia etmiyor. Bir kıtal olmuş ve bunun neticesinde de devrin hükümeti, kendi teb’asını/vatandaşlarını daha emin yerlere nakletmişlerdir. Buna sebep yine Beyaz Batılılardır. Ruslar ve Avrupalılar, 1800’lerin başından itibaren sadakatinden dolayı Osmanlı’nın ‘millet-i sadıka’ dediği Ermenileri kendi devletine karşı kışkırtarak fikren iğfal edip kanlarına girdiler. Bugün Kürtçüler için ne yapıyorlarsa dün de Ermeni Irkçıları için onu yapmaktaydılar. Bundan dolayı müfrit Ermeniler, çeteleşip Müslümanlara ziyan vermeye, mezalim ve katliam yapmaya, Kürt ahali başta olmak üzere diğer İslam teb’aya saldırmaya başladılar. Dayanılmaz feci manzaralar üzerine tehcir/zorunlu göç bir tedbir olarak uygulandı. Yoksa Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Arap... Müslüman unsurun asırlarca Ermenilerle bir geçimsizliği olmamıştır. Herkes aynı mahalleyi, aynı çarşıyı, aynı kültürü paylaşagelmişti. Bu aslında bugün de giderek aslına dönmekte. Ermenistan’dan kaçan insanlardan 100 bine yakını Türkiye’de ekmek yemektedir. Sayı 200 bin olursa her 10 Ermeni’den biri burada yaşamış olur. Erivan, Dağlık Karabağ’ı ve işgal ettiği diğer Azerbaycan topraklarını iade etse, Ankara, sınırları bile kaldırabilir. Ermenistan denilen bizim orta çaplı bir ilçemizdir. Bu topraklar, dün bereketiyle bütün bölgeye yetiyordu, yine yeter... Herkes konuştu, herkes her şeyi dedi. Şimdi sıra aklıselim sahibi Ermenilerde. Onlar devreye girmeli, kendilerinin kefen soyucular tarafından kullanılmasını önlemeliler. Bu topraklarda zanaatkâr ve san’atkâr Ermenilerin de alın teri, göz nuru var. Yurdumuza kaçak olarak girmiş Ermeni bakıcılara Türk anaları, evlatlarını ve evlerini emanet ediyor, bu bir sevgi tezahürü değil midir? Tekrar ediyoruz, tarihi, sosyolojik ve kültürel sebeplerden dolayı artık bu riyakâr Beyaz Batılılara Ermeniler karşı çıkmalı, kendilerinin seçim broşürü olarak kullanılmasına izin vermemeliler. Çıkarcılar aradan çekilirse Türklerle Ermeniler dertlerini çözerler.
Kapat
KAPAT