BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İşte yeni yılda yeni vergi oranları

İşte yeni yılda yeni vergi oranları

Yeni yılla birlikte en düşük motorlu taşıtlar vergisi 480 lira olurken, mobil telefon aboneliğinde alınan özel iletişim vergisi 37 liraya çıkarıldı. Fatura verilmemesinin cezası ise 180 lira.Yeni yılla birlikte vergi oranları ile cezalar zamlanacak. 1 Ocaktan itibaren geçerli olacak düzenleme ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2012 yılında yüzde 10.26 artacak. Yeni tarifeyle 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3‘ü geçmeyen otomobillerde MTV 480 liraya, motor silindir hacmi 1301 ve 1600 cm3’e kadar olan otomobillerde ise 768 liraya çıkacak. Tarifeye göre, 1-3 yaş grubunda bulunan ve motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerde MTV tutarı ise 17 bin 443 liraya yükselecek. Ayrıca operatör değişiklikleri hariç, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan 34 liralık Özel İletişim Vergisi, 37 liraya çıkarıldı. Aynı şekilde Veraset ve İntikal Vergisine tabi tutarlar, 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 10.26 oranında artırıldı. Yeni yılda evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 130 bin 589 lira, (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 261 bin 336 lira), ivazsız intikallerde de 3 bin 10 lira istisna uygulanacak. İstisna tutarı, Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 3 bin 10 lira olacak. Emlak vergisinde ise binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, yeni yılda yeniden değerleme oranı olan yüzde 10.26 oranında artırıldı. CEZALAR ARTTI Yeni yılda uygulanacak vergi cezaları ile çeşitli had ve tutarlar yeniden düzenlendi. Buna göre, 2012 yılında fatura, gider pusulası, müstahsil ve serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmamasının cezası 180 lira olacak. Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza miktarı da 88 bin liraya yükselecek. En az ceza haddi ise damga vergisinde 8.80 lira, diğer vergilerde 18 lira şeklinde uygulanacak. Bilanço esasına göre defter tutma haddinde yıllık alış tutarı 140 bin liraya, satış tutarı da 190 bin liraya yükseltilirken, fatura kullanma mecburiyetindeki limit de 770 lira olarak belirlendi. Vekil harcırahlarına zam Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları, yüzde 5 ile yüzde 6,6 arasında zamlanacak. Yeni yılda, TBMM Başkanı ve Başbakana 45.50 lira yerine, 48.50 lira yurt içi gündeliği ödenecek. Genelkurmay Başkanı ve milletvekillerinin yurt içi gündeliği de 41 liradan, 43.50 liraya yükselecek. En alt kademedeki memura ise 27 lira ödenecek. Kira gelirlerinde istisna 3 bin liraya yükseldi Mesken kira gelirlerindeki 2 bin 800 liralık istisna tutarı, yeni yılda 3 bin lira olarak uygulanacak. İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı da 11.70 lira olarak belirlendi. Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin tutar ise büyükşehir belediye sınırları içinde 5 bin lira, diğer yerlerde ise 3 bin 500 lira olarak uygulanacak. Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadlerde yapılan artış sonrasında da, yeni hadler 35 bin lira ile 105 bin lira arasında belirlendi. Yeni yılda değer artış kazançlarında 8 bin 800 lira, arızi kazançlarda da 20 bin lira istisna bulunacak. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı da bin 290 lira olacak. Çevre Temizlik Vergisi metreküp başına 23 kuruş Yeni yılda ödenecek çevre temizlik vergisi tutarları belirlendi. Çevre Temizlik Vergisi, konutlarda su tüketim miktarı esas alınarak, büyükşehir belediyelerinde metre küp başına 23 kuruş, diğer belediyelerde ise 18 kuruş olarak hesaplanacak. İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için ise vergi, büyükşehirlerde bina grupları ve derecelere göre 22-2.750 TL, diğer belediyelerde ise 18-2.200 TL arasında uygulanacak. Öte yandan, büyükşehir belediye sınırlarında bulunanlar hariç, kalkınmada öncelikli yörelerde ve nüfusu 5 binden az belediyelerde, konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, yüzde 50 indirimli (9 kuruş) uygulanacak. 10 bin liraya kadar gelire yüzde 15 vergi uygulanacak Gelir Vergisi uygulanacak ilk dilim, 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere 9 bin 400 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Vergi düzenlemelerine göre, yeni yılda 10 bin liraya kadar olan gelirlere yüzde 15, 88 bin liranın üzerindeki gelirlere de yüzde 35 vergi uygulanacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT