BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öğretmenlere ‘şiddet’ eğitimi

Öğretmenlere ‘şiddet’ eğitimi

Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri, şiddet ve şiddete yataklık eden konularda hizmet içi eğitimden geçirilecek. Okullardaki güvenlik tedbirleri de artırılacak.> Yücel KAYAOĞLU Hükümetin 2012 yılı eğitim programında başta şiddet olmak üzere eğitim kurumlarında disiplin sorunlarının giderilmesine yönelik tedbirlerin artırılacağı belirtildi. Programda, şiddete iten nedenlerden uzaklaştırmak için öğrenciler kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirilecek. Ayrıca eğitim kurumları yöneticileri ve öğretmenler, şiddet ve şiddete yataklık eden hususlarda hizmet içi eğitimlerden geçirilecek.Eğitim alanlarındaki güvenlik tedbirleri de artırılacak. İHTİYACA GÖRE EĞİTİM FAKÜLTESİ Programda eğitim sistemine yönelik diğer hedefler şöyle sıralandı: Öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi, öğretmen ve öğrenci yeterliliklerini esas alan bir performans sistemini de içerecek şekilde yeniden yapılandırılacak. Bu çerçevede eğitim fakültelerinin kontenjanları ülkenin gelecekte ihtiyaç duyacağı branşlara ve öğretmen sayısına göre belirlenecek. Öğretmenlerin atamalarında, bölgeler itibarıyla öğretmen ihtiyacının dikkate alındığı teşvik edici bir yaklaşım benimsenecek. Yenilenen müfredatlara uygun etkili bir hizmet içi eğitim modeli geliştirilecek. MÜDÜRLERİN YETKİSİ ARTIYOR Eğitimde kalite, rekabet ve verimliliği artırmaya yönelik olarak okulları merkeze alan bir idari yapılanma ve bütçe sistemine geçilecek. Okul idarecilerinin yetki ve sorumlulukları artırılacak. Eğitimde kalite güvence sistemi geliştirilecek. Performans odaklı, öğretmen, yönetici, müfettiş yeterlilikleri tanımlanacak, yeterlilikler artırılacak. Sistem konusunda merkez ve taşra teşkilatından belirlenecek personele eğitim verilecek. Kalite Güvence Sisteminde belli puanı geçen okul veya kurumlara “Kalite Beratı” verilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT