BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aşkın kurbanı kent: Truva

Aşkın kurbanı kent: Truva

Homeros’un ünlü İliada adlı eserinde adı geçen antik Truva şehri, Çanakkale’nin 40 kilometre uzağında bulunuyor.Homeros’un ünlü İliada adlı eserinde adı geçen antik Truva şehri, Çanakkale’nin 40 kilometre uzağında bulunuyor. Efsaneye göre ilk Truva şehrini kuran Traklar, İsa’dan önce 3000 yıllarında Anadolu’ya gelmişler, Çanakkale’nin yakınındaki Hisarlık Tepesi’ni şehir yapmaya elverişli bulunca yerleşmişler. Truva, üst üste kurulmuş 9 şehirden meydana gelir. Truva’da ilk şehir Taş Devri’ni sonlarında, son şehir Romalılar döneminde yapılmıştır. Şehrin etrafındaki surlar, oldukça sağlamdır. Truvalılar gemilerle Marmara ve Ege’de ticaret yaparak çok zengin olmuşlar ve bu zenginlikleri dikkat çekmeye başlayınca sık sık saldırıya uğramışlar. Akhaialar’la Truva şehri halkının yaptığı savaş, İliada’da ve öbür eskiçağ şiirlerinde efsanevi bir anlatımla dile getirilmiştir. Filmlere konu olan Truva Savaşı, Truva Kralı Priamos’un oğlu Paris’in, Memelaos’un karısı Helena’yı kaçırması yüzünden çıkar ve tam on yıl sürer. Akhaialı ve Aiolisli Yunanlı önderler, Agamemnon’un kumandasında, denizden Truva ülkesine çıkarlar. Uzanıp giden ve daha çok mahalli çatışmalara yol açan kuşatmanın sonuna doğru Akhilleus savaştan çekilir. Bu durum Akhaialılar’ın girişimini boşa çıkarır. Fakat Odysseus, Yunanlıların, tahtadan bir at yapmaya ve içinde savaşçılar gizlenmeye razı eder. Böylece Yunanlılar on yıldır kuşattıkları, fakat alamadıkları Truva’yı almak için bu hileye başvurmak zorunda kalırlar. Sözde geri çekilmeye kalktıkları bir sırada, Tanrıça Athena’ya hediye sunar gibi görünerek içinde yüzü aşkın savaşçının gizlendiği çok büyük tahta at yaparlar. Yunanlılar, tahta atı, içinde savaşçılarla Truva’da bırakıp kara çadırlarını ve eşyalarını toplarlar ve gemilere binerek uzaklaşırlar. Truvalılar, Yunanlıların uzaklaşmasından sonra tahta atın etrafında toplanırlar; onu bir barış simgesi kabul ederek kentin içine alırlar. O gece Truvalılar uykudayken, Yunanlı savaşçılar attan dışarı çıkarlar ve denizdeki Yunanlıları geri çağırırlar. Derhal Truva kentinin kapıları açılır ve binlerce Yunanlı, Truva’nın sokaklarına dalar. Sabaha kadar önlerine geleni öldürürler, şehri yakarlar. On yıldır süren savaş sonunda ülkelerinden uzak olan Yunanlılar, gemilerine binerler ve Yunanistan’a doğru yola çıkarlar... Bir efsaneye dayanan destanın öyküsü buydu. Truva harabelerinin bulunmasıyla bu efsane doğrulandı. Sonuçta, koca bir uygarlığın, koca Truva kentinin aşk ve kıskançlık yüzünden yok olduğu ortaya çıktı... Kıssadan hisse; Bazen çok küçük bir olayın tahmin edilemeyecek çok daha büyük olaylara sebep olması muhtemeldir. Her zaman aklın duyguların önüne geçmesi gerekir, Freud; insanda doğuştan var olan saldırganlık ve cinsel dürtüler yaşamı yönlendirir. Cinsel dürtü daha üretken, yapıcı ve yaşamaya yönelikken, saldırganlık dürtüleri karşısındakine zarar vermeye, yıkmaya yöneliktir. Dürtü kontrolünün bozulmadığı savaşsız, aklın ve mantığın öne çıktığı barış ve sevgi içinde bir yeni yıl için...
Kapat
KAPAT