BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MİT’te tarihî değişim

MİT’te tarihî değişim

MİT’in 85. kuruluş yıl dönümü nedeniyle dün düzenlenen etkinliğin ‘Basınla Buluşma’ bölümüne katıldık. MİT’in ana yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte yazılı ve görsel medyanın tüm temsilcileri hazır bulundular. İstanbul temsilcilerinin büyük bir bölümü aşırı sis yüzünden uçakları kalkamadığı için etkinliğe katılamadılar.MİT’in 85. kuruluş yıl dönümü nedeniyle dün düzenlenen etkinliğin ‘Basınla Buluşma’ bölümüne katıldık. MİT’in ana yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte yazılı ve görsel medyanın tüm temsilcileri hazır bulundular. İstanbul temsilcilerinin büyük bir bölümü aşırı sis yüzünden uçakları kalkamadığı için etkinliğe katılamadılar. ‘Basınla Buluşma’ etkinliğinin düzenlendiği salonda gizli haberleşme-dinleme ve kayıt işlerinde çeşitli servislerin kullandığı eski araç-gereçler ile âdeta MİT’in tarihini anlatan dokümanlar sergilenmişti. İlginç şeyler vardı. Gayet iyi karşılandık. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, istihbaratçıların ‘Yeteri kadar bilgi paylaşımı’ prensibine bağlı kalarak MİT’te yapılan reform ve iyileştirmeler ile personel politikaları konularında bizleri brife etti. Biz basın mensuplarının çok merak ettiği ‘Uludere olayı’yla ilgili sorulara cevap vermedi. Ancak temayüllerinde çok yer almadığı halde konuya ilişkin bir basın açıklaması hazırladıklarını ve çıkışta bize teslim edileceğini söyledi. Çıkışta ilk işimiz bu basın açıklamasını incelemek oldu. Açıklamanın özeti: “Olayla ilgili grup, yer, tarih, sayı ve geçiş güzergâhlarına ilişkin teşkilatımızca herhangi bir istihbarat paylaşımı gerçekleştirilmemiştir...” “Yanlış istihbarat MİT’ten” başlıklı haberin gerçekle ilgisi yok deniliyor. Müsteşar, Uludere olayından ötürü kayıplarımıza ve bu olayın kuruluş yıl dönümlerine denk gelmesine üzülüyor. MİT’in ve Özel Harp Dairesi’nin temelini oluşturan Teşkilat-ı Mahsusa 1913 yılında Enver Paşa tarafından kurulmuş. 1918 yılına kadar bu yapı devam etmiş. 1918’de Kurtuluş Savaşı’nın istihbarat ağını oluşturan birkaç yapı daha eklenmiş. Fevzi Paşa 1927’de meşhur ‘Milli Emniyet Hizmeti Riyasetini’ (MAH) kurmuş. MAH, batı standartlarında kurulan ve bugünkü MİT’in altyapısı olan ilk istihbarat teşkilatı. Daha sonra 1965’te MAH’ı da bünyesine alan MİT kurulmuş. 1984’te MİT yeniden yapılandırılmış MAH yerini iç ve dış istihbarat başkanlıklarına bırakmış. Müsteşar Hakan Fidan, göreve geldiği günden bu yana MİT’te yapılan iyileştirme ve reformlarından bahsederken mükemmeliyete ulaşma ve rekabet edebilme yeteneğine ulaşmak için neler yaptıklarını anlattı. Türkiye’nin ekonomik ve siyasi olarak büyüdüğünü, dünya ve bölge siyasetindeki etkinliğinin arttığını, Türkiye’nin hem bölgesel hem de küresel bir oyuncu haline geldiğini, devletin tüm birimlerinin ihtiyaç duyduğu bilgileri temin etmekle sorumlu olan MİT’in de sadece bölgesel değil küresel ölçekte etkili bir servis haline gelmesi için yapılan önemli değişiklik ve çalışmalar olduğunu söyledi. MİT’in teşkilat yapısındaki hayati değişiklik ve yenikliklere girmek istemiyorum ama hedeflenen yapı ile tüm kurumların ihtiyaç duyduğu bilgilerin temininden tutun da, dış politikanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve operasyonların yapılması, terörle mücadelede temin edilen istihbaratın koordinasyonu ve etkin bir istihbarata karşı koyma sistemine kadar birçok yenilik yapılmış, yeni yapılar oluşturulmuş. MİT, Başbakanın emrinde istihbaratın tek patronu haline geliyor. Yurt içinde esnek yapılanmaya imkân veren düzenlemeler çıkarılmış. Türkiye büyüdü, istihbarat ihtiyacı da büyüdü. Bu ihtiyacın karşılanması için MİT yeniden yapılandırılıyor. İç istihbarat, dış istihbarat ve teknik istihbarat ayrı imiş gibi inisiyatif sahibi ama onların üstünde koordinasyonu sağlayan bir yapı olacak. 1 Ocaktan itibaren Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığının MİT’e bağlanmış olması önemli bir adım. Kaynak-emek israfı ve sinyal istihbaratının koordinasyonu için çok olumlu bir gelişme. On hamle sonrasını öngörmeye çalışan milletin geleceği için ciddi fedakârlıklar yapan MİT mensuplarının kuruluş yıl dönümlerini kutluyorum.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT