BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Geç kalan iade...

Geç kalan iade...

İstikrarsız politik hayatın bir neticesi olarak ortaya çıkan 1963 yılı darbe teşebbüsünün yaraları sarılıyor.İstikrarsız politik hayatın bir neticesi olarak ortaya çıkan 1963 yılı darbe teşebbüsünün yaraları sarılıyor. Genelkurmay Başkanlığı’nın almış olduğu bir kararla, gençlikleri karartılan 1459 eski “Harbiyeli”ye iade-i itibar sağlanacak. Darbeye katıldıkları için 1963 yılında Kara Harp Okulu’ndan atılan “Harbiyeliler”in, yıllarca çektikleri hasret sona ermiştir. Bu olumlu kararı alanları kutluyoruz. Delikanlılık dönemlerinde darbe hazırlığı ve teşebbüsü ile yargılanan bu gençler; büyük sıkıntılarla belli yerlere gelebilmiş ve kaybolmamışlardır. Ancak emir komuta zinciri içerisinde kendilerine emredileni yapmaktan başka suçları olmayan bu gençler ve aileleri yıllarca acı çektiler... Talat Aydemir ve Fethi Gürcan’ın idamları ile son bulan o dönemin çalkantıları kolayca durulmadı. 1960 sonrası uygulamaların ve bir türlü durmak bilmeyen sivil-asker çekişmesinin cezası; günahsız “Harbiyelilere kesilmişti... Harp Okulunda eğitim ve öğretim gören 1963 ve 1964 dönemi öğrencilerin hiçbir tercih şansları da yoktu. Yıllarca “emre itaat” etmekle yükümlü tutularak disiplinli bir eğitim alan gençlerin; şövalyelik duyguları hesaba katılmadan alınan kararların yanlışlığı bugün anlaşılmıştır. Gerçi o dönemde idari ve yargı kararları ile ordudan ilişkileri kesilen bu gençlere uygun eğitim ve öğretim imkânları sağlanmıştı. Ne var ki ideali “komutan”lık olan bu gençlerin sivil görevlerle tatmin olmaları düşünülemezdi... “Harbiyeli”lik ruhu ile yetişen nesillerin duygu ve düşüncelerinin dışarıdan değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan iade-i itibar kararının yargı ve parlamentodan değil; “asker”den gelmesi gayet doğal karşılanmalıdır. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sn. Atilâ Ateş’in bu kararı sadece “1459 eski harbiyeli”yi ve ailelerini değil, hepimizi mutlu etmiştir. Geçen 37 yıllık bir aradan sonra bile olsa”Af ve iade-i itibar” güzel bir tercih, takdire lâyık bir karardır. Umarız otuz yedi yıl beklemeye gerek kalmadan idari kararlarla Türk Silâhlı Kuvvetleri saflarından ayrılan diğer “Harbiyeliler” ve askeri personelin de “itibar”ları iade edilir. Yüksek Askeri Şura kararlarının gerekliliği konusunda hemfikir olmakla birlikte; “yargı” hakkı verilmeden alınacak idari kararların, hatalar içerebileceği de her zaman hatırda tutulması gereğine de inanmaktayız!.. Mesele huzur ve istikrar ise; o takdirde büyüklerin affetmeleri, küçüklerin de pişmanlık göstererek büyüklerle kucaklaşması gerekmektedir. Günahsız eski “Harbiyeliler”e sağlanan bu iade-i itibar nasıl hepimizi mutlu etmişse; “YAŞ” kararları ile çok sevdikleri asker ocağından ayrılanların durumlarının yeniden ele alınarak incelenmesi de hepimizi sevindirecektir. Bu âlicenap kararı alanları ve hakları iade edilenleri candan kutluyoruz!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT