BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cezalara ayar geliyor

Cezalara ayar geliyor

Dosyalar Yargıtay’a iddianameye göre değil, çıkan karara göre gidecek. Böylece dosyalar daire daire gezmeyecek. Para cezası gerektiren bazı suçlarda cezayı mülki amirler kesecek. Kaçak elektrik kullanımı suçu şikayete bağlı suç kapsamına alınacak.> Yücel KAYAOĞLU - ANKARA Adalet Bakanlığının hazırladığı yeni yargı paketinin detayları belli oldu. Bakanlar Kurulunun önceki gün yapılan toplantısına ele alınan yeni yargı paketi, yargının yükünü azaltamaya yönelik önemli düzenlemeler içeriyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından bugün kamuoyuna açıklanması beklenen paket, Türk Ceza Kanunu (TCK), Terörle Mücadele Kanunu (TMK), İcra ve İflas Kanunu, Danıştay ve İdari Yargılama Usul Kanunu’nda değişiklik öngörüyor. Edinilen bilgilere göre paketle getirilen bazı yeni düzenlemeler şöyle: ELEKTRİK?HIRSIZLIĞI ARTIK?ŞİKAYETE?BAĞLI?SUÇ?OLACAK Yargıtay’ın iş yükünün azaltılması için de, yerel mahkemeden gelen bir dava dosyasının Yargıtay’daki dairelere ‘İddianameye göre değil, mahkemeden çıkan karara göre’ dağıtılması konusunda da düzenleme yapılacak. Mevcut düzenlemede, Yargıtay’a gelen bir dosya iddianameye göre dairelere gönderiliyor, ancak ilgili daire ‘Benim görev alanıma girmiyor’ diyerek dosyası iade edebiliyordu. Bu şekilde bir dosya Yargıtay’da daireler arasında gidip geliyordu. Yeni yapılacak düzenleme ile yerel mahkeme verdiği karara göre ilgili Yargıtay dairesine gönderecek. Böylece davaların Yargıtay süresi de kısalmış olacak. Mevcut TCK’da nitelikli hırsızlık suçu sayılarak ‘Kamu davası kapsamına’ alınan kaçak elektrik kullanımı suçu şikayete bağlı suç kapsamına alınıyor. Mevcut düzenlemede 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülün kaçak elektrik kullanma suçunu işleyenler hakkında bundan sonra ‘şikayet’ halinde dava açılacak. Bu değişikliğin gerekçesi, “Mevcut düzenlemede kaçak elektrik kullandığı için hakkında dava açılan birisi bu borcunu ödese bile kamu davası sürüyordu. Böyle olunca TEDAŞ tahsilat da yapamıyordu. Yeni getirilen düzenleme ile bu suç şikayete bağlı su olacak ve borcunu ödemesi durumunda o kişi hakkında açılan dava da düşmüş olacak. BORU?HATTINA?SALDIRIYA?10 YIL Doğal gaz ve boru hatlarına yönelik sabotajlara yönelik cezalar ağırlaştırılacak. Bu saldırılarda terör örgüt bağlantısı varsa 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülecek. Yargı paketinde Terörle Mücadele Kanununda da bazı değişiklikler öngörülüyor. Buna göre, TMK kapsamında görülen davalara ilişkin bilirkişi raporlarında artık bilirkişilerin adları yer almayacak. Bu düzenleme ile ‘bilirkişilerin hedef olmaktan’ çıkarılması amaçlanıyor. MÜLKİ?AMİRLERE CEZA YETKİSİ Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması uygulamasının kapsamı genişleyecek. TMK kapsamındaki bazı basit suçlarla (İzinsiz mitinge katılma, izinsiz bildiri dağıtma gibi) ilgili olarak da hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verilebilecek. Karayolları Trafik Kanununa aykırılıktan kaynaklanan bazı cezalar mahkemelere intikal etmeden mülki amirlikler tarafından kesilecek. Böylece yargının yükü hafifleyecek. Ev eşyasına haciz konulamayacak Yeni taslak ile icra dairelerinde yaşanan yığılmanın önlenmesi için icra ve iflas müdürlüklerine yapılan her türlü tahsilat ve ödemenin bankalar aracılığıyla yapılması imkanı getirilecek. Bu yolla icra-iflas dairelerindeki 9 milyona yakın dosyanın bankalar aracılığı ile işlemden kaldırılması bekleniyor. İcra iflas yasasındaki değişikliğin en önemli bölümünü ise haczedilemeyecek mallara ilişkin hükümler oluşturuyor. Buna göre bir kişinin borcundan dolayı ailesinin veya yakınlarının mağdur edilmesi önlenecek ve ev eşyasına haciz konulamayacak. Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin üretim araçlarına el konulmasının önüne geçilecek. Taslağa göre bir işletmenin üretimini sürdürebilmesi için zorunlu olan araçlara icra yoluyla haciz getirilemeyecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT