BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Emeklinin işe giriş bildirgesi hatalı verilirse maaşı kesilir

Emeklinin işe giriş bildirgesi hatalı verilirse maaşı kesilir

Soru: 2008 yılında SSK’dan emekli oldum. 2 ay önce işe başlarken emekli olduğumu söylemediğim için çalışmaya başladığım şirket beni normal çalışan olarak bildirdiğinden, maaşımı kestiler.Soru: 2008 yılında SSK’dan emekli oldum. 2 ay önce işe başlarken emekli olduğumu söylemediğim için çalışmaya başladığım şirket beni normal çalışan olarak bildirdiğinden, maaşımı kestiler. SGK İl Müdürlüğüne gittim, benden ve çalıştığım şirketten düzeltme dilekçesi istedi ama şirket ceza uygulanacak diye dilekçe vermiyor. Ne yapmalıyım. Aziz K./Konya EMEKLİLER ÇALIŞIRKEN DE EMEKLİ MAAŞI ALABİLİR 5510 sayılı Reform Kanunu yürürlüğe girmeden önce yaşlılık aylığı almakta iken yeniden sigortalı bir işte çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanacak olan sigortalılık türünün belirlenmesinde Sigorta Kolu Tercih Bildirimi kullanılmaktaydı. Sigortalı tarafından imzalanan sigorta kolları tercih bildiriminde tercihini tüm sigorta kollarına tabi tutulma yönünde kullanan sigortalı hakkında tüm sigorta kolları uygulandığı için maaşları çalışmaya başladığı tarihi takip eden ilk maaş ödeme dönemi itibariyle durdurulmakta, tercihi sosyal güvenlik destek primi ödeme yönünde kullanan sigortalılara ise emekli maaşları ödenmekteydi. EMEKLİLERİN İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ 8 KODUYLA VERİLMELİDİR Sigortalı işe giriş bildirgesinin zorunlu olarak e-Sigorta yoluyla işveren tarafından verilmesiyle birlikte sigortalı işe giriş bildirgesindeki Sigorta Kolunun seçimi diğer bir ifade ile emekli sigortalının sosyal güvenlik destek primi ödeyerek aynı zamanda maaşını almayı sürdürmesi ya da tüm sigorta kollarına tabi olarak maaşını durdurması seçim işlemi işverene bırakılmıştır. Bu nedenle işverenler ya da yetki verdiği e-Bildirge kullanıcıları emekli olan ve yaşlılık maaşı alan sigortalıya, sigorta kolu tercih bildiriminin ne olduğunu sormalı alacağı cevap doğrultusunda sigorta kolunu seçmeli, işe giriş bildirgesi verme işleminin bitiminde işe giriş bildirgesini sigortalıya imzalatmalıdır. Sigortalı işe giriş bildirgesinin e-Bildirge yoluyla verilmesi aşamasında emekli sigortalılar için “(.......) Tahsis Numarası İle Aylık Almaktadır” ibaresi belirir. Buna rağmen emekli maaşı alan sigortalı için sigorta kolu “8-Sosyal Güvenlik Destek Primi” yerine “0-Tüm Sigorta Kolları” seçilirse onay öncesi, “Mesaj:Seçtiğiniz Sigortalılık Kodundan Dolayı Sigortalının SGK’dan Almakta Olduğu Aylığı Kesilecektir” uyarısı belirir. Bu uyarıya rağmen sigortalı işe giriş bildirgesi onaylandığı takdirde bilgiler aynı gün saat 23.59’a kadar SGK veri bankasında saklı tutulur. İşverenin aynı gün saat 23.59’a kadar sigortalı işe giriş bildirgesini iptal etmemesi halinde saat 24.00’te verilen işe giriş bildirge verme işlemi kesinleşir ve yaşlılık aylığı alan sigortalının maaşı işe girdiği tarihi takip eden ilk ödeme döneminde kesilir. Örneğin; maaşını 17 Şubat’ta alacak kişi için sosyal güvenlik destek primine tabi seçeneği işaretlenmeden işe giriş bildirgesi 26 Ocak’ta verilirse emekli kişi 17 Şubat’ta maaş alamayacaktır. Çünkü maaşı durdurulmuştur. HATALI İŞE GİRİŞ NEDENİYLE KESİLEN MAAŞ YENİDEN BAĞLATILABİLİR Hatalı sigorta kolu seçildiğinin aynı gün fark edilmesi halinde sigortalı işe giriş bildirgesi iptal edilirse yaşlılık aylığı alan sigortalının maaşı kesilmez. Bu durumda doğru sigorta kolu seçili yeni bir işe giriş bildirgesi hazırlanmalı ve e-Bildirge yoluyla SGK’ya verilmelidir. Sigortalı işe giriş bildirgesinde sigorta kolu Sosyal Güvenlik Destek Primi seçilmesine rağmen aylık prim ve hizmet belgesinde emekli sigortalının çalışmaları için sosyal güvenlik destek prim bildirgesi yerine Tüm sigorta kolları prim bildirgesi verildiği hallerde de yaşlılık maaşı durdurulur. Yaşlılık aylığı aldığı halde tercihi sosyal güvenlik destek primine tabi olma yönünde olmasına rağmen sehven işvereni tarafından hatalı sigorta kolu tercih edildiği ya da hatalı bildirge verildiği için maaşı durdurulan emeklilerin maaşının durdurulduğu tarih itibariyle yeniden başlatılması diğer bir anlatımla yaşlılık aylığı alan sigortalının mağduriyetinin giderilmesi her zaman mümkündür. Sigortalı işe giriş bildirgesinde, emekli kişiye ait sigorta kolunun sehven tüm sigorta kolları olarak seçilmesi nedeniyle maaşı durdurulmuşsa, işverenin, sigorta kolunun Sosyal Güvenlik Destek primi olarak değiştirilmesi için işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğü/merkezine yazılı başvuruda bulunması gerekir. Gerekli düzeltme işleminin yapılması sonrasında hatalı işe giriş bildirgesi verildiği için maaşı durdurulan emeklinin maaşının yeniden başlatılması için daha önce emekli maaşını bağlayan sosyal güvenlik il müdürlüğü/merkezine yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sonucunda durdurulan maaş yeniden başlatılacak ve sigortalı geçmişte alamadığı aylıkları takip eden ayda birikmiş olarak alacaktır. DÜZELTME AMAÇLI BİLDİRGELER İÇİN CEZA YOK Emekli maaşının durdurulması hatalı bildirge verilmesi nedeniyle gerçekleşmişse bu kez işverenin bir dilekçe ekinde maaşı durdurulan sigortalıyla ilgili olarak tüm sigorta kolları için iptal bildirge sosyal güvenlik destek primi için Ek bildirge vermesi gerekir. İşveren tarafından düzeltme amaçlı Ek-İptal bildirge verilmeden emeklinin maaşını yeniden başlatma talebi geçerli olmaz. Belirtelim ki işverene, ne işe giriş bildirgesinin düzeltilmesi ne de düzeltme amaçlı Ek-İptal bildirge verilmesine dayalı olarak idari para cezası uygulanmaz. Hatalı olarak uygulanmış olsa bile itiraz edildiği takdirde ceza kaldırılır. Düzeltme dilekçesi ekine emekli tarafından imzalanmış Sigorta Kolu Tercih Bildirim belgesi eklenmelidir.. Konuyu özetlersek, işveren tarafından hatalı bildirim nedeniyle emeklinin maaşının durdurulması kesin hüküm doğurmaz. İşverenin ve sigortalının hatalı bildirime dayalı düzeltme talebi halinde sigortalı bu olumsuz uygulamadan etkilenmez ve aylığı kesildiği tarih itibari ile yeniden başlatılır. SGK bu düzeltme işlemi için ne sigortalıya ne de işverenine para cezası uygulamaz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT