BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Parası olmayan hakkını mahkemede arayamayacak mı?

Parası olmayan hakkını mahkemede arayamayacak mı?

Kendi avukatınız için 2400 TL, devletin avukatlık ücreti 2400 TL, dava masrafı 200 TL; toplam 5.000 TL. Yerel mahkemelerde 2600 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.Artık sadece parası olan mahkemelerde hakkını arayabilecek. Çünkü, 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında HKH’nın 19. Maddesiyle, Bakanlığa karşı açılan davalarda, karşı taraftan vekâlet ücreti alınmasına yönelik düzenleme yapıldı. Daha önceki 3797 sayılı Kanunda böyle bir düzenleme yer almıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, hukuksuz iş ve işlemlerine maruz kaldığını düşünen personel rahatlıkla dava açarak, hakkını arayabiliyordu. Davayı kaybetmesi halinde, sadece dava giderlerini ödüyor, ayrıca Bakanlığa vekâlet ücreti ödemiyordu. Artık Bakanlığa karşı açılan davalardan, Bakanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri sebebiyle karşı taraftan vekâlet ücreti tahsil edilecek. Eğitim Çalışanları başta olmak üzere, birçok kişi idarenin kendilerine yönelik iş ve eylemlerine karşı davalar açabilmekteydi. İdari işlemlerin yargı denetiminde olması, devlet tarafından haksızlığa uğrayan kimseler için bir kurtuluş, mahkemeler ise bir sığınma kapısıydı. Haksızlığa uğradığını düşünen binlerce memur bireysel davalar açılmaktaydı. Memurların çoğu avukat tutmaksızın, kendileri dava açıyor, davayı kaybetmesi halinde sadece dava masraflarını karşılıyor, ayrıca devlete avukatlık ücreti vermediği için bir dava memura 200-300 TL’ye mal oluyordu. Ekonomik durumu iyi olmayan memur, bu rakamı göze alabiliyor ve hakkını arayabiliyordu. Artık kolay kolay kimse dava açamayacak. Çünkü, davayı kaybetmeniz halinde, devlete ödeyeceğiniz avukatlık ücretinin yanı sıra, davayı kazanma ihtimalinizi yükseltmek için bir de kendinize avukat tutarsanız, birkaç maaşınızı vermeniz gerekecek. Diyelim ki hukuksuz bir düzenlemeye maruz kaldınız ve Danıştay’da duruşmalı dava açtınız ve sonunda kaybettiniz, Bu durumda hakkınızı aramanın size maliyeti 2012 yılı avukatlık ücretlerine göre şu şekilde: Kendi avukatınız için 2400 TL, devletin avukatlık ücreti 2400 TL, dava masrafı 200 TL; toplam 5.000 TL. Aynı davayı duruşmasız açtıysanız ve kaybettiyseniz. 1200 +1200 + 200 = 2600 TL size maliyeti olacak. Yerel mahkemelerde dava açtığınızda duruşmalı ise 2600, duruşmasız ise 1400 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu düzenleme, idare olarak her türlü haksızlığı yapmak için yargı yolunun tıkanmasından başka bir şey değildir. Memurun ve vatandaşın adalet arama hakkı nasıl elinden alınabilir? Adalet nasıl sadece parası olanın alacağı bir hizmete dönüştürülür? Yönetim he türlü haksızlığı yapsın. Vatandaş parası olmadığı için mahkemeye bile gidemesin. Bu böyle olmamalı... Doğan Ceylan (Müfettişler Derneği Başkanı) Uygulama hatası sebebiyle tüketiciler mağdur ediliyor Ben, 27/09/2010 tarihinde inşaatımla ilgili olarak şantiye elektriği, 02/06/2011 tarihinde ise inşaatımı bitirmemden dolayı mesken elektrik abonesi oldum. Abone işlemleri sırasında şu an geçerli olan ve üzerinde tarife seçeneği bulunmayan müracaat formları ile bağlantı işlemlerimi tamamladım. Bağlantı esnasında, benden istenen çok zamanlı sayaçları Gediz Elektrik Menderes Şubesi’ne teslim ettim ve bağlattım. Ancak son gelen faturamın yüksekliği beni bir incelemeye sevk etti ve gördüm ki sayaçlarım üç zamanlı olarak okunmasına rağmen, tek zamanlı tarife üzerinden fiyatlandırılıyorum. Bunu Menderes Gediz Elektrik Şubesi’ne ilettiğimde, müracaatlarda herkesin tek terimli abone yapıldığını söylediler. Ben de kendilerine, benim yasal olarak tek zamanlı sayaç getirme imkanım olmadığına ve müracaat esnasında tarife seçme şansım bulunmadığına göre, getirmiş olduğum sayacın özelliklerine göre tarifelendirilmem gerektiğini belirttim. Tabi ki kabul etmediler. Konuyu Menderes Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanı ile görüştüm. Gediz Elektriğe yaptığım yazılı müracaatın sonucuna göre işlemlere başlayabileceklerini belirttiler. Sadece son gelen faturama göre bir değerlendirme yapacak olursak, yapılan işlemin vatandaşı nasıl mağdur ettiğini anlayabiliriz. Tek terimli tarifeye göre, tüketici ne kadar tüketim yaparsa yapsın, bütün katkılar dahil 0,29578 TL. üzerinden fiyatlandırılıyor. Oysa ki şu an mevcut sayaçlara uygun olan tarifeye göre, 06-17 arası 0,17963 TL., 17-22 arası 0,30038 TL., 22-06 arası ise 0,09257 TL. üzerinden fiyatlandırılması gerekiyor. Bu durumda benim yaptığım tüketime göre, son faturamda toplam 761 kw enerji tüketimine karşın 226,65 TL. fatura hesaplanmış iken; olmam gereken tarifeden fiyatlandırılsaydım, 06-17 arası tüketimim olan 317 kw 56,94 TL., 17-22 arası tüketimim olan 98 kw 29,44 TL., 22-06 arası tüketimim olan 346 kw 32,03 TL. olarak, toplamda 118,41 TL. fatura ödeyecektim. Yani sadece bu faturadan dolayı 108,24 TL. bir fazla tahakkuk söz konusu. Yeni abonelerin hepsine aynı işlemi uyguladıklarını ve tek fiyattan fiyatlandırdıklarını belirtmelerine rağmen, bunun yasal dayanağını sorduğumda cevap veremediler. Yasal yolları sonuna kadar kullanıp, geçmişte tahsil edilen fazla paraların iadesi için mücadele edeceğim. Bu haksız uygulamaya maruz kalan bütün tüketiciler haklarını aramalıdır. Tüketici bilinçlenirse, kimse haksız uygulama yapma cüretini gösteremeyecektir... Doğan Yıldız (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) > Adres: İhlas Medya Plaza 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna/ İSTANBUL Tel: (0212) 454 38 22 Faks: (0212) 454 31 00
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT