BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Süleymân Sâdeddîn Efendi

Süleymân Sâdeddîn Efendi

“Kıyâmet günü, makbûl olanlardan, kurtulanlardan olmak istiyorsanız, Allahü teâlânın râzı olduğu, beğendiği iyi işleri yapınız! Sünnet-i seniyyeye sarılınız!”Müstekîmzâde Süleymân Sâdeddîn Efendi, 1719 (H.1131) senesinde İstanbul’da doğdu. Önce babasında okudu. Sonra İstanbul’daki büyük âlimlerden ilim tahsil etti. Nihayet Mehmed Emin Tokâdî hazretlerini tanımak ve ona talebe olmakla şereflendi. Mehmed Emin Tokâdî, Ahmed-i Yekdest hazretlerinin, o da Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretlerinin halîfesiydi. Müstekîmzâde, hocası Mehmed Emin Tokâdî hazretlerinin emriyle İmâm-ı Rabânî hazretlerinin Mektûbât’ını Türkçeye tercüme etti. 1787 (H.1202) senesinde vefât etti. İstanbul Zeyrek’te, Soğukkuyu Pîrî Paşa Medresesi kabristanında, hocası Mehmed Emîn Tokâdî hazretlerinin ayak ucuna defnedildi. Süleymân Sâdeddîn Efendi vefatından kısa bir zaman önce buyurdu ki: İmâm-ı Rabbânî “rahmetullahi aleyh”, ikinci cildin altmışsekizinci mektûbunda buyuruyor ki: Hadîs-i şerîfte, (Yeryüzünü küfür kaplamadıkça ve her yerde küfür ve kâfirlik yapılmadıkça, hazret-i Mehdî gelmez) buyuruldu. Bundan anlaşılıyor ki, hazret-i Mehdî çıkmadan evvel, küfür ve kâfirlik her tarafa yayılacak, İslâm ve Müslümânlar garîb olacaktır. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, âhır zamânda, Müslümânların garîb olacaklarını haber vermiş ve (Herc, fitne zamânında yapılan ibâdet, [Mekke’den Medîne’ye] benim yanıma hicret etmek gibidir) buyurmuştur. Fitne ve fesâd zamânında, polisin, askerin ufak bir hareketi, râhatlık ve sükûnet zamânlarında yapacakları hareketlerinden kat kat dahâ kıymetli olduğunu herkes bilir. Fitne yok olduğu zamân gösterecekleri kahramanlıkların kıymeti yoktur. İBÂDETLERİN EN KIYMETLİSİ O hâlde ibâdetlerin en kıymetlisi ve kabûl olunanı, fitnelerin yayıldığı zamânlarda yapılanlardır. Kıyâmet günü, makbûl olanlardan, kurtulanlardan olmak istiyorsanız, Allahü teâlânın râzı olduğu, beğendiği iyi işleri yapınız! Sünnet-i seniyyeye, yani Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” yoluna sarılınız! Bu yola uymayan hiçbir şey yapmayınız! (Eshâb-ı Kehf) “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, her tarafı fitne kapladığı zamân, bir hicret yapmakla, yüksek dereceye kavuştular. Siz, Muhammed aleyhisselâmın ümmetisiniz. Ümmetlerin en iyisi olan ümmettensiniz. Ömrünüzü lehv ve la’b ile, ya’nî oyun ve eğlence ile ziyân etmeyiniz! Çocuklar gibi, top oynamakla vaktinizi elden kaçırmayınız!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT