BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İlaç kullanan hasta daha yüksek katılım payı ödeyecek

İlaç kullanan hasta daha yüksek katılım payı ödeyecek

26 Ocak tarihli ve 28185 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Reform Yasası olarak nitelendirdiğim 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda bazı önemli değişiklikler yapıldı. Bu hafta sizlere Reform Yasasında yapılan mini değişiklik paketi hakkında bilgi vermek istiyorum...26 Ocak tarihli ve 28185 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Reform Yasası olarak nitelendirdiğim 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda bazı önemli değişiklikler yapıldı. Bu hafta sizlere Reform Yasasında yapılan mini değişiklik paketi hakkında bilgi vermek istiyorum... GEREKSİZ İLAÇ KULLANIMI ENGELLENİYOR Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutardır. Sağlık hizmetleri için hasta tarafından ödenecek sağlık hizmeti bedelleri dışında ayrıca katılım payı düzenlenmiştir. Katılım payı ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 2 TL olarak belirlenmiştir. Ancak 26 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle SGK ayakta tedavide sağlanan ilaç hizmetlerinde, aile hekimlerince yazılan reçeteler dâhil olmak üzere reçetede yer alan üç kutuya kadar ilaçlar için katılım payını 3 TL’ye yükseltmiştir. Ayrıca üç ilaca ilave olarak alınacak her bir kutu ilaç için 1 TL ilave katılım payı daha alınacaktır. Belirtelim ki; katılım payına ilişkin kutu hesabında enjektable formlar, serum ve beslenme ürünleri ile SGK tarafından önümüzdeki günlerde belirlenecek ilaçlar dikkate alınmayacak. Burada önemli bulduğum bir konuya değinmek istiyorum. Eskiden Yeşil Kartlı diye isimlendirilen kişiler yani şu an 60/1-c kapsamındaki GSS’lilerle 2022 sayılı Kanun kapsamından aylık alan 65 yaşın üzerindeki düşük gelirli vatandaşlarla 2022 maaşı alan özürlülerin ödedikleri katılım payları talepleri halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Vakfı tarafından kendilerine geri ödenecek. İSTİFA EDEN MEMURLAR DA EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLECEK 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun emekli ikramiyesini düzenleyen 89. maddesinde de değişiklik yapılmış ve bazı hallerde istifa eden memurlara da emekli ikramiyesi ödeneceği öngörülmüştür. Kanundaki yeni düzenleme 1475 sayılı Kanunun 14. maddesine atıf yaptığı için daha önce devlet memurluğu yapan ve istifa ederek devlet memurluğundan ayrılanlar aşağıda sayılan hallerin varlığı halinde emekli olmalarını müteakip emekli ikramiyesi alabileceklerdir. Yapılan düzenlemeye göre; -Askerlik nedeniyle memurluğu sona erenlerden asker dönüşü memurluğa başlamaması halinde, -Memur kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde istifa ederek memurluktan ayrılması halinde, -Memurun en az 15 yıl memurluk yaptıktan sonra istifa etmesi ya da memurluk öncesi hizmetleriyle beraber memurluk süresinin en az 15 yılı tamamlanmasından sonra memurluktan ayrılması halinde, örneğin; 2 sene SSK’lı olduktan sonra en az 13 sene de memur olarak çalışması halinde, İstifa eden devlet memurları da emekli olduktan sonra emekli ikramiyesi almaya hak kazanabilecek. Örneğin: 1990 ila 2006 tarihleri arasında devlet memurluğu yapan ve istifa ederek ayrılan kişi daha sonra 2010 yılında SSK ya da Bağ-Kur şartlarından emekli olmuşsa memurlukta geçen hizmet süresi 15 yıldan fazla olduğundan emekli ikramiyesi alma hakkı doğmuş olacaktır. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİNİN GSS PRİMİ 35,46 TL OLACAK Daha önce ülkemizde yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin GSS primi asgari ücretin %12’si olarak belirlenmişti. Yapılan değişiklikle ülkemizde yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin GSS primi asgari ücretin üçte birinin %12‘sine indirildi Dolayısıyla bunlar aylık 106,38 TL yerine bundan böyle 35,46 TL GSS primi ödeyecekler. YEŞİL KARTLILAR DEVLET HASTANELERİNDE TEDAVİ OLACAK Bilindiği üzere Yeşil Kart uygulaması sona erdi ve mevcut yeşil kartlılar vize süreleri tamamlanana kadar 60/1-c kapsamında ücretsiz sağlık yardımı almaya devam edecekler. Yapılan gelir testi sonucu aile içindeki kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlar Reform Kanununun 60/1-c kapsamına alınmakta bu kişilere prim ödemeden ücretsiz sağlık yardımı alacaklar. Ancak bu kapsama girerek ücretsiz sağlık yardımı alacak olanlar yani eski Yeşil Kartlılar, 2022 sayılı Kanun kapsamından aylık alan 65 yaşın üzerindeki kişilerle özürlüler ve geçici köy korucuları özel hastanelerden sağlık yardımı alamayacak. Başka bir ifadeyle özel hastaneleri kullanırlarsa sağlık giderlerini ödemek durumunda kalacaklar. PARA CEZALARINA PİŞMANLIK İNDİRİMİ GELDİ Bilindiği üzere sigortalılığa ilişkin bildirim yükümlülüğü işverenlere verilmiştir. Yükümlülüğü yerine getirmeyen işverenlere idari para cezası uygulanmaktadır. Yapılan yeni düzenleme sonrası işverenler, (mahkeme kararına, kamu idarelerinden gelen bilgilere ve denetim elemanlarının tespitleri dışında olmak şartıyla) iş yeri bildirgesini, işe giriş bildirgesini, işten ayrılış bildirgesini 30 gün içinde kendiliğinden verir ve bu fiillere ilişkin idari para cezalarının ödemesini de 15 gün içinde yaparsa idari para cezalarının dörtte biri silinecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT