BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu yıl KOBİ yılı olsun

Bu yıl KOBİ yılı olsun

Türkiye‘deki işletmelerin yüzde 96’sı küçük ve orta boy işletme. Bu işletmelerin kendilerine has problemleri olduğu gibi avantajları da var.Türkiye‘deki işletmelerin yüzde 96’sı küçük ve orta boy işletme. Bu işletmelerin kendilerine has problemleri olduğu gibi avantajları da var. Avantajlarına bakalım önce: Stratejik karar almaları ve uygulamaları çok kolay bir kere. Büyük şirketlerdeki hantallık yok çünkü bunlarda; kıvraktırlar. Ayrıca, ülkenin istihdam meselesinin çözümünde de önemli rol oynuyor KOBİ dediğimiz bu işletmeler. KOBİ‘lerin ihracattaki payının büyümesi de ayrı bir başarı göstergesi. TİM‘in başlattığı “Her ilde 1 milyar dolar ihracat” hamlesi semeresini vermeye başladı. 2011’de bir milyar doların üstünde ihracat yapan il sayısı 4 iken; 2011’de 16 oldu mesela. Da... Madalyonun bir de öbür yüzü var! Küçük ve orta ölçekli işletmelerin en büyük problemi finansman. Finansman temininde güçlük çekiyor bu işletmeler. Ayrıca, bilgiye ulaşmaları da oldukça zor. Dolayısıyla, kendilerini yenileme veya yeniliklere karşı pozisyon alma hususunda her zaman başarılı olamıyorlar. Bu saydıklarım KOBİ‘lerin handikabı. Türkiye ekonomisinin ana meselesi ise “katma değeri yüksek ürün” üretememesi. Şayet ekonomi “katma değer” yönünden sıkıntı çekiyorsa, bu doğrudan doğruya KOBİ‘lerin meselesi oluyor bir yerde. Hemen belirtmek lazım ki, Türk firmaları 2001 Krizi‘nden sonra tasarruf etmeyi ve gelir arttırıcı tedbir almayı öğrendi ama finansman problemini henüz çözebilmiş değil. Bu da teknolojiye yatırım yapmasına imkân vermiyor KOBİ‘lerin. KOSGEB‘in bu konuda gösterdiği gayret takdir-i şayan; onu da belirtmek lazım. 3 milyon 200 bin KOBİ KOSGEB’in hedef kitlesi arasında. Firmalara kredi verdiği gibi, firmaların kendi aralarında gerçekleştirdiği ortak projelere de destek veriyor KOSGEB. İşletmelerin ortak kullandıkları laboratuvardan tutun da ortak tasarımlarına varıncaya kadar her proje alıyor bu desteği. Ayrıca, ortak tedarik, ortak imalat ve ortak pazarlama da destek gören uygulamalar arasında. Maksat maliyetleri düşürüp rekabet gücünü arttırmak. Eskiden sadece imalat sanayine destek veren KOSGEB şimdi artık girişimcileri ve hizmet sektöründe faaliyet gösterenleri de destekliyor. KOSGEB İdaresi Başkanı Mustafa Kaplan çekirdekten yetişme bir yönetici ve aynı zamanda çok çalışkan. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ise zaten KOSGEB‘i bir meşale gibi kullanıyor ülke kalkınmasında. Dolayısıyla KOSGEB en verimli dönemini yaşıyor. Kapısı her işletmeye açık. Bu ayın başında Girişimcilik Konseyi de kuruldu. Nihat Ergün‘ün başkanlığını yaptığı Konsey‘in sekreterya hizmetlerini ise KOSGEB İdaresi ifa ediyor. Dördü bakanlık olmak üzere 32 farklı kurumun temsil edildiği Girişimcilik Konseyi’nin KOBİ’lerin yerli ve yabancı finans kaynaklarına ulaşımı kolaylaştırmaktan tutun da girişimciliğin teşvikine yönelik yeni ödül mekanizması geliştirmeye kadar sayısız görevi var. Danışmanlık hizmetleri ve eğitim de dahil bu göreve. Onun için diyorum ki, “2012 KOBİ yılı olsun!”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT