BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kentler tarihi

Kentler tarihi

Kemal Kutgün Eyüpgiller’in hazırladığı “Bir Kent Tarihi: Kastamonu” isimli kitap, Eren Yayıncılık tarafından piyasaya çıkarıldı. Gümüşhane ve Bolu kitapları da bu illerin valilikleri tarafından yayımlandı.Anadolu’nun bazı şehirleri, Türk Milleti’nin tarihi geçmişini, kültürünü, örf, adet ve geleneklerini somut olarak aksettirir. Kastamonu, Türk-İslam tarihinin güzelliklerini hala bağrında yaşatan mütevazi bir Anadolu şehri. Kemal Kutgün Eyüpgiller, uzun yıllar süren bir araştırma ile, Kastamonu’nun bütün tarihini ve yaşayan mimarisini “Bir Kent Tarihi: Kastamonu” ismiyle yayınladı. Eren Yayıncılık tarafından basılan kitap, Eyüpgiller’in İstanbul Teknik Üniversitesi’nde hazırladığı bir doktora tezi. Kitap, çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve kaynaklar hakkında bilgi vererek başlıyor. Tarihi miras Kitapta yer alan ana başlıklar şöyle: “Kastamonu’nun Coğrafi ve Fiziksel Değerlendirmesi”, “Tarihte Kastamonu”, “Kastamonu’nun Fiziksel Değişimi ve Konutlar”, “Kastamonu’nun Fiziksel Gelişimi” başlığı altında “Beylikler Dönemi Öncesinde Kastamonu”, “Çobanoğulları Döneminde Kastamonu”, “Osmanoğulları Döneminde Kastamonu” ve “Cumhuriyet Sonrasında Kastamonu” başlıkları yer alıyor. Kitapta, şehrin bütün cami, türbe, imaret, tekke, bedesten, han, hamam, medrese, kütüphane ve köprü gibi tarihi mimarisi de ele alınıp haklarında bilgi veriliyor. Konutlar bölümünde bir konutu oluşturan plan öğeleri hakkında bilgiler yer alıyor ve “çardak” “sofa” “oda”, “servis mekanları”, “ahır ve odunluk”, “mutfak”, “merdivenler” , “cihannüma” ve “bahçeler” hakkında ayrıntılı araştırmalar yer alıyor. Kitapta, Kastamonu’nun tarihi dokusunu korumayı başaran ender şehirlerimizden biri olduğu hatırlatılarak, bu dokunun korunması gerektiği üzerinde duruluyor. Yüzlerce renkli ve siyah beyaz fotoğraf ve planlarla desteklenen kitap, sahasında çok önemli bir boşluğu dolduruyor. (0 212 251 258). İki kaynak eser Bu arada, Anadolu’nun güzel şehirlerinden Bolu ve Gümüşhane hakkında da bu şehirlerin valilikleri tarafından geniş muhtevalı kitaplar yayınlandı. Bolu Valiliği’nin hazırladığı kitap, Bolu’nun tarihi geçmişini, zengin tabii güzelliklerini, turistik ve kültürel değerlerini ayrıntılı olarak anlatıyor. Bolu’nun şehir merkezinin, ilçe ve köylerinin günlük hayatlarına, folklorik değerlerine kadar güzel bilgilerin, renkli fotoğraflarla desteklenerek yer aldığı kitap, valilikten temin edilebilir. Doğu Karadeniz’in şirin şehirlerinden biri olan Gümüşhane için hazırlanan kitapta da şehrin tarihten bugüne geçmişi, kültürel ve folklorik mirası, tabii ve coğrafi özellikleri ile güzellikleri renkli fotoğraflarla anlatılıyor. Gümüşhane isimli kitap da bu ilin valiliğinden istenebilir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT