BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ümmetinin hali saçlarını ağarttı!..

Ümmetinin hali saçlarını ağarttı!..

Resulullah efendimizin mübarek sakalının vasfı hakkında Hz. Enes şöyle bildirir: Peygamber efendimizin mübarek sakalında çok az beyazlık vardı. Mübarek başında ve mübarek sakalında beyaz kıl, on yedi yahut on sekiz taneden fazla değildi.Resulullah efendimizin mübarek sakalının vasfı hakkında Hz. Enes şöyle bildirir: Peygamber efendimizin mübarek sakalında çok az beyazlık vardı. Mübarek başında ve mübarek sakalında beyaz kıl, on yedi yahut on sekiz taneden fazla değildi. Hz. Ebu Bekir Sıddık bir gün: - Ağardın, ya Resulallah, dedi. Resulullah efendimiz de: - Beni Hud, Vakıa, Mürselat, Amme yetesaelune ve İze’ş-şemsü küvviret (Nebe’ ve Tekvir) sureleri ağarttı, buyurdu. Yani bu surelerde cennet ve cehennem halleri çok zikrolunmuştur. Ümmetimin hali nice olur diye gam ve üzüntüyle saç ve sakalımı ağarttım, buyurdu. Amr bin Şuayb buyurdu ki: “Resulullah efendimiz mübarek sakalının eninden ve boyundan alırdı. Tirmizi hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte, Peygamber efendimiz “Bıyığını almayan, kısatmayan kimse bizden değildir”, diye buyurmuştur. Başka bir hadis-i şerifte de “Sakallarınızı çok eyleyin ve bıyıklarınızı iyice kesin”, diye buyurulmuştur. İbn-i Abdül-Hakim buyurdu ki “Bıyığı iyice kesmeli ve sakalı kesmemeli. Bıyığı iyice kesmeden murad kazımak değildir.” buyurmuştur. İmam-ı Nevevi hazretleri, “Bıyık kesmekte uygun olan şudur ki, dudağın kenarı görnünceye kadar kesmeli, ta dibinden kesmemeli”, demiştir. Alimler bıyığın üstünü kırkıp iki yanından uçlarını sarkıtmayı kerih görmüşlerdir. İbn-i Ömer şöyle anlatır: Resulullah efendimize Mecusi topluluğu anlatıldı. Bunun üzerine Resulullah efendimiz: “Onlar bıyıklarının ucunu uzatırlar ve sakallarını tıraş ederler. O halde siz onlara muhalefet edin”, diye buyurdu. Ebu Ümame:” Ya Resulallah! Kitap ehli sakallarını kırkarlar ve bıyıklarını uzatırlar, deyince, Resulullah efendimiz; - Siz bıyıklarınızın ucunu kırkın ve sakallarınızı çoğaltın, diye buyurdu. Alimlerin bildirdiklerine göre, bıyıkları kırkarak, kaşlar kadar kısaltmak sünnettir. Sakalı çenedeki ile birlikte bir tutam uzatmak ve bundan fazlasını kesmek sünnettir. Sakalı bir tutam uzatmak ve bir tutamdan fazlasını kesmek sünnettir. Sakalı bir tutamdan kısa bırakmak da, sünnete uygun değildir. Sünnete uymak niyeti ile kısa sakal bırakmak bid’at olur. Haram olur. Sakal bırakmak sünneti zevaiddir. Emri maruf için, nafaka temini için, fitne çıkmasını önlemek için, sakalı büsbütün tıraş etmek caiz ve lâzım olur. Bunlar, sünneti terk etmek için özür olur, fakat, bid’at işlemek için özür olmazlar. Yarın: Gece namazındaki duası...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT