BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > En uzun günün tahlili

En uzun günün tahlili

Yolun sonu belli oldu, Demirel’in ikinci kere Cumhurbaşkanı seçilme şansı kalmamıştır. Aylardır konuşulan 5+5 tutmadı. Üçlü paketin oylamasında fire olacağı tahmin ediliyordu. Sonuç tahminleri de aştı.Yolun sonu belli oldu, Demirel’in ikinci kere Cumhurbaşkanı seçilme şansı kalmamıştır. Aylardır konuşulan 5+5 tutmadı. Üçlü paketin oylamasında fire olacağı tahmin ediliyordu. Sonuç tahminleri de aştı. Maddelerin müzakeresi için yapılan gizli oylamada kabul 303, red 202 çıktı. Bu tablo her şeyi açıkça ortaya koymaktadır. Çarşambaya denk düşen tarihî oylama ile perşembenin gelişi belli olmuştu. 303 ne anlama geliyordu; tamam mıydı, varılan salt çoğunluk, müzakereyi başlatmaya yetiyor muydu, yoksa ‘nitelikli çoğunluk’ olan beşte üç, yani 330’u bulmak şart mıydı? Bunu karara bağlamak için Meclis Başkanı, grup başkan vekilleri ile bir araya geldi. Yıldırım Akbulut’un toplantıdan sonra yaptığı değerlendirme konuşmasındaki tercihi anayasanın değiştirilmesi teklif edilen maddelerinin oylanması yönündeydi. Aksini de söyleyebilirdi Akbulut, fırsatçılık yapmadı. Şöyle düşünebilirdi: “Düşük bir oy alınmıştır. Dolayısıyle Demirel’in tekrar seçilme şansının kalmadığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuçta şans belki de bana güler, hadiseyi burada bitirmeliyim.” O böyle yapmadı; Anayasa, iç tüzük, Anayasa Mahkemesi kararları, 61, 82 anayasalarında farklı tarihlerde yapılan değişiklikleri hatırlattı. Soğukkanlılıkla ve bir gerekçe yazdırır gibi anlatıyordu. Sonunda kendisinin de müzakere için gerekli oyun bulunduğu kanaatinde olduğunu ifade etti. Dayandığı esas mantık, değişikliklerin de maddeler gibi telakki edilerek salt çoğunluğun kâfi addedilmesiydi. Nitekim FP dışındaki gruplar da Meclis Başkanı’nın yanında yer aldılar. Ancak, bu nihâyet bir usul muamelesiydi. Gösterge 303 sayısıdır. Bu sayı daha ilk ânda her şeyi belli etmiştir. Dağın öte yanı göründü. Süleyman Demirel, Güniz sokağa değil, siyasete dönecektir. Muhtemelen DTP’nin başına geçerek fire veren partilerden parçalar koparmaya bakacak, böylece rövanş alma yoluna gidecektir. FP’ye bir şey yapamazsa da DYP ve ANAP tehlike altındadır. Her yolu deneyebilir. Partisine gelecek olanları, milletvekilliğinden istifa ettirerek meclisi erken seçime zorlaması dahi hatıra geliyor. Mecliste küçük bir grup olarak kalmak Demirel’i tatmin etmez. O meydanlardan tekrar Başbakanlığa yükselmek ister. Onun için şu veya bu yolla erken seçim şartlarını zorlayabilir. DYP ve ANAP’ın önünde sıkıntılı günler görülüyor. Süleyman Demirel’in en büyük gerekçesi, sağı birleştirmek olacaktır. Ancak 28 Şubat’tan sonra 12 Eylül öncesinin klasik sağcı Demirel’inden eser kalmamıştır. O itibarla böyle bir iddia ne kadar tutar belli değil... Hatta, DTP Genel Başkanı Demirel, kapatılma tehlikesini bertaraf eden maddeyi kabul ettiremeyen FP ile de işbirliğine girerek erken seçimi temin edebilir. 312 ve ömür boyu siyaset yasağına dair vereceği teminat ile DTP-FP işbirliği gerçekleşmesi mümkündür. İşin merak edilecek bir tarafı da bugün mazilerinin aksine fevkalade uyum içinde olan Ecevit’le Demirel’in yarın rakip olarak takip edecekleri seyirdir. Demirel’in DTP’nin başına gelmesi ile vukuu muhtemel gelişmeler sahnelenmek istenirse, tabii ki Çiller ve Yılmaz da boş durmayacaktır. Aksi de olabilir. Bu iki liderden biri öne fırlayarak Demirel’i Güniz sokakta mecburi ikamete mecbur da edebilir. Demirel’in yeniden seçilememesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. Cumhurbaşkanı’nın kim olacağı sualini de gündeme taşımakta? İsmi geçenler olabileceği gibi, pazarlıklar sonucu beklenmedik biri de 864 rakımlı tepeye taşınabilir. Müessir unsur, iç hassas çevrelerle dış baskı merkezleridir... Değişiklik artık üç maddede değil, topyekûn siyasette yaşanacaktır. Belki bu değişiklik aynı zamanda değişime de yol verir. Bunlar olsun, yamalı bohçaya dönen anayasa sivilleşerek a’dan z’ye değişsin. O zaman eski Cumhurbaşkanları ile Başbakanlar, belki TBMM başkanlarına dahi ‘tabiî milletvekili’ sıfatı verilerek parlamento çatısı altında olmaları sağlanmalıdır.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT