BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk Dünyası

Türk Dünyası

Samsun’da gerçekleşen “8. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı”nın sonuç bildirgesinde şu kararlar alındı:Samsun’da gerçekleşen “8. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı”nın sonuç bildirgesinde şu kararlar alındı: 1- Türk Dünyasında ortak alfabe, 2- Üniversiteler arası üst kurul, 3- Ortak Bilim ve Kültür, 4- Türk Dünyasında serbest bölgeler, 5- Türkiye ile kültür ve ekonomi işbirliği. Önümüzdeki kurultayda “Türk Dünyası” teşkilatlanmaya gitmelidir. İslam Konferansı Teşkilatı, Arap Birliği ve diğer topluluklar gibi devamlı olan teşkilatlanma Türk Dünyasında da olmalıdır. Çeşitli ırk ve milletler içinde dünyanın her tarafına yayılmış yegane ırk ve millet Türklerdir. 1- BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETLERİ ŞUNLARDIR: Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tacikistan ise Farsça konuşan Türklerdir. 2- ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ: Altay Cumhuriyeti; Güney Sibirya’da (200 bin kişi), Başkurdistan Cumhuriyeti; Orta İdil Bölgesinde (3.5 milyon), Dağıstan Cumhuriyeti; Hazar Denizi batısında çok sayıda Türk kavimlerden oluşmuştur (2 milyon), Çuvaşistan Cumhuriyeti; Volga Nehri bölgesinde (2 milyon), Hakas Cumhuriyeti; Orta Asya güneyinde (270 bin), Kırım Cumhuriyeti 2 milyon 600 bin nüfusun 300 bini Türk, Gagavuz (Gökoğuz) Cumhuriyeti; Romanya’nın kuzeyinde (200 bin), Nahcivan Cumhuriyeti (125 bin), Tuva Cumhuriyeti; Sibirya’nın Yenisey Nehri havzasında (360 bin nüfusun 207 bini Türk), Tataristan Cumhuriyeti Doğu Avrupa’da (3 milyon nüfusun yarısı Türk) Karakalpak Cumhuriyeti; Özbekistan’a bağlıdır, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti (674 bin nüfusun 100 bini Türk), Saha Cumhuriyeti; Sibirya’da (Asya’nın kuzeydoğusunda) 1 milyon 200 bin nüfusun 500 bini Türk. ÖZERK TÜRK BÖLGELER: Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti. Doğu Türkistan 40 milyonun üstünde olup, esaret ve işgal altındadır. TÜRK TOPLULUKLAR: Balkan Türkleri; Romanya, Bulgaristan, Batı Trakya, Makedonya, Kosova, Sancak ve Bosna Hersek’te yaşamaktadırlar. Kafkasya Türkleri: Ahıska Türkleri en dağınık topluluktur. 13 Cumhuriyetin 4264 değişik bölgesinde 700 bin Ahıska Türkü yaşamaktadır. Kumuk Türkleri; (Türkiye, İran, Çeçenistan ve Suriye’de) (300 bin) Nogay Türkleri: Kafkasya, Kuzey Dağıstan ve Romanya’da 100 binden fazla. Kafkas Türkleri; Kuzey Kafkasya’da Stavropol- Ordzhonikidze arasında (20 bin) Karapapaklar: Ermenistan, Güney Azerbaycan ve Kars-Iğdır civarında (50 bin) İdil-Ural Türkleri: Tertep Türkleri (Başkurdistan-Tataristan) Kundur Türkleri; (Volga Nehri Deltası) Amerika’da yaşayanlar: Meluncanlar, Kızılderililer, Maya ve İnkalar. Bugün Peru ve Şili halkının çoğu “İnka” asıllıdır. Meksika nüfusunun %80’i “Maya” asıllıdır. Alaska’da yaşayan Eskimolar da Türk asıllıdır. Alaska’nın körfez, ova, dağ, şehir ve nehirlerinin tamamına yakını Orta Asya kavim, boy ve bölgelerinin isimleridir. Ortadoğu Türkleri; İran’ın nüfusunun yarısı Türk asıllıdır. Suriye ve Irak’ta da Türkler yaşamaktadır. Ençok zulme maruz kalanlar ise Iraklı Türkmenlerdir. Saddam Iraklı Türkmenlere çok zulüm yaptı. Mısır, Sudan, Yemen, Fas, Tunus ve Cezayir’de yaşayan milyonlarca kişinin ana ya da babası Türktür.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT