BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Depremde ölenlerin yakınları ile malul kalanlar 30 gün primle emekli olacak

Depremde ölenlerin yakınları ile malul kalanlar 30 gün primle emekli olacak

Bilindiği üzere; SGK tarafından sevk edilen devlet ya da üniversite hastaneleri tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporları ve bu rapora dayanak olan tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücünün en az % 60 oranında yitirildiği tespit edilen sigortalılar malul sayılmaktadır.Bilindiği üzere; SGK tarafından sevk edilen devlet ya da üniversite hastaneleri tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporları ve bu rapora dayanak olan tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücünün en az % 60 oranında yitirildiği tespit edilen sigortalılar malul sayılmaktadır. 5510 sayılı Kanuna göre malullük aylığı bağlanması için belirli şartlar aranmaktadır. Bu şartlar; - Çalışma gücünü en az %60 yitirdiği için malul sayılma, - En az 10 yıl sigortalılık süresinin bulunması, - En az 1800 gün prim ödeme, - İşten ayrılma - Malullük aylığı için SGK’ya başvuruda bulunmaktır. Yukarıda saydığımız beş şartın tamamını sağlayanlara müracaatları üzerine SGK tarafından malullük aylığı bağlanmaktadır. *** 26 Şubat 2012 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmiş ve 19 Mayıs 2011, 23 Ekim 2011 ve 9 Aralık 2011 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda malul kalan sigortalılar ile ölen sigortalılar için, malullük ya da ölüme sebep olan deprem tarihinden önceki döneme ilişkin olarak en az 30 gün prim ödenmiş olması şartıyla aylık bağlanacak. Özetlememiz gerekirse, Kütahya/Simav ve Van Depremine maruz kalan ve deprem felaketi sonucu malul kalanlara 30 gün prim ödemesi varsa başka şart aranmadan aylık bağlanacak. Yine 30 gün prim ödemesi bulunup deprem felaketinde ölen sigortalının hak sahiplerine de ölüm aylığı bağlanacak. *** Belirtelim ki; Van Depreminde vefat eden ve en az 30 gün prim ödemesi olan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılacaktır. Ancak ilgililer müracaatlarını SGK İl Müdürlüğü aracılığıyla da yapabilecektir. Depremde vefat eden ve en az 30 gün prim ödemesi olan sigortalıların hak sahiplerinin SGK İl Müdürlüklerine müracaatları halinde; 18 yaşını doldurmayanlar hariç, ortaöğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi, malul çocuklar için sağlık kurulu raporu, hak sahibi anne ve babalar için il ve ilçe idare kurullarınca verilecek muhtaçlık kararları ile birlikte eksiksiz doldurulan Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin verilmesi yeterli olacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT