BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dinsizlik-dindarlık mücadelesi -l-

Dinsizlik-dindarlık mücadelesi -l-

Yakın tarihle yüzleşme hadisesi derinleşerek devam edecektir. Etmezse iç çekişme bitmez. Sağlıklı teşhis de iyileştirici tedavi de kaçınılmaz zarurettir. Bu ülkede bir asra yakın bir zamandır bir dinsizleştirme projesinin olduğu doğrudur. Elde yığınla vesika ve delil mevcuttur. Her alandaki kayıp ve yıkıntılara sebep aranırken bir fikri sapma ile bu suç İslam dinine yıkılmıştır.Yakın tarihle yüzleşme hadisesi derinleşerek devam edecektir. Etmezse iç çekişme bitmez. Sağlıklı teşhis de iyileştirici tedavi de kaçınılmaz zarurettir. Bu ülkede bir asra yakın bir zamandır bir dinsizleştirme projesinin olduğu doğrudur. Elde yığınla vesika ve delil mevcuttur. Her alandaki kayıp ve yıkıntılara sebep aranırken bir fikri sapma ile bu suç İslam dinine yıkılmıştır. Tanzimat öncesinde başlayarak sözde Osmanlı münevveri ve güya Cumhuriyet aydını, geri kalmışlıktan kurtulma çaresi olarak dinden uzaklaşmayı görmüşlerdi. Buna dayalı olarak derinden bir köksüzleşme cereyanı başladı ve kendi içinde taklit mahsulü değişik ideolojik kırılmalar yaşayarak devam etti. İthal dinsizlik akımı, işte o sözde münevver ve güya aydında yabancılaşmaya yol açtı. Onlar kendi topraklarının her değerine peşin hükümle bakar oldular. Mürteci, gerici, yobaz... gibi sözlü saldırı silahları böylece doğdu. Türkçülüğün çıkış özünde bu vardır. Kemalizm, örtülü şekilde bir gayrı semavi din olarak dayatılmıştır. Tanzimat sonrası Osmanlı tarihi bir cephesiyle de Sultanlarla Avrupa’dan nemalanan ve oraya dair ne varsa her şeyi hiçbir elekten geçirmeye ihtiyaç duymadan kabullenen bir kısım Osmanlı paşa, müellif ve muharrirleri yani sözde Osmanlı münevverinin kavgası tarihidir. Devrin bu ajanlaşmış münevveri, dışarıdan aldığı destekle kuşatılmış sultan karşısında pervasızdır İsimlere bakınız... İngiliz Said Paşa, Moskof Nedim Paşa... Sultan Abdülaziz’in asli mânevî katillerinden mason sadrazam Mithat Paşa başı sıkışınca İngiliz sefaretine sığınır, İttihad Terakki’nin kurucularından Abdullah Cevdet dinsiz, sadrazam Talat Paşa masondur. II. Meşrutiyetin Şeyhülislamlarından Musa Kâzım, masondur, Tevfik Fikret’in oğlu ailede babanın hangi İslam aleyhtarı telkinleri altında kaldı ki iman boşluğunu Amerika’da papaz olarak telafi yoluna gitti. Türkçülüğün rehberi bir masondur. Bu sosyolog aynı zamanda M. Kemal’in de rehberiydi. Ölürken hastanede başını karyola demirine vura vura Allah’a küfrederek ölmüştür. Sonraki zamanlarda muhafazakâr kitlenin sahiplendiği meşhur bir hikâyeci, son devir Osmanlı zabitidir. Hikâyelerinden bazılarında gizli şekilde şeriat düşmanlığı vardır. Eseri bir Ermeni yayınevini alabildiğine zengin eden meşhur dindar şair ise Sultan Abdülhamid’e hakaret eden mısraları sebebiyle resmî ideolojinin dolaylı desteğini almıştır. İdeoloji, hem Sultan Abdülhamid’e suikast düzenleyen Ermeni teröriste methiye dizen dinsiz şairi ve hem de aynı Sultan’a ağır hakaretler eden basiretsiz dindar şairi kullanmıştır. Ezberler bozuldukça hakikatler anlaşılır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT