BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Stratejimiz yok

Stratejimiz yok

DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye’de kitap okunmamasının sistemden kaynaklanan sebepleri olduğunu belirterek, okul öncesi dönemden üniversite eğitimi sonrasına kadar kitap okumanın stratejik bir konu olarak ele alınmadığını söyledi.Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, ülkemizde kitap okunmamasının bir okuma stratejisi olmamasından kaynaklandığını söyledi. Avcı, kütüphanelerin de çağa ayak uydurmaktan uzak olduğuna dikkat çekti. Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Türkiye’de kitap okunmamasının sebebi birey değil, ezberci ve sınavcı eğitim sistemidir. Kozmopolit ve taklitçi kültür politikaları başta olmak üzere eğitim sisteminin kendisidir. Sistem ve rejim kitap okumayı teşvik etmiyor. Böylece okumaktan, kitaptan, kültürel faaliyetlerden, bilimden, nitelikli gezi ve tatillerden, dünyayı tanımaktan uzaklaştırılan Türk insanı da sağlıklı kararlar veremiyor” dedi. Kültür, eğitim ve bilim merkezleri olması gereken kütüphanelerin Türkiye’de kitap okutma stratejilerinin olmadığını, kitapların hâlen e-kitap hâline getirilemediğini, oysa ki çağımızda kitabın, okurun evine, otomobiline, ayağına kadar götürülmesi gerektiğini kaydeden Gürkan Avcı, “Günümüzde otomobilde, yolculukta, tatilde kitap okumanın önü açılmalıdır. Bunun için sesli kitaplar da yapılmalıdır. Özellikle gençliğe farklı bir stratejiyle kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız. Aksi takdirde okumayan gençlik ülke geleceğini karartacaktır” dedi. 21. yüzyılda bilginin giderek daha fazla önem kazandığını, bilgisayar ve internet teknolojilerinin bilginin keşfedilmesinde, depolanmasında, dağıtım ve kullanımında “devrim” niteliğinde değişikliklere sebep olduğunu fakat bilgi toplumunun görev ve rollerini değiştirdiğini söyleyen Gürkan Avcı, Türkiye’de kütüphanelerin bilginin üretim, düzenleme ve yayımına yeterince katkı sağlayamadığını ve çağa ayak uyduramadıkları için ihtiyaç duyulan bilgilerin hizmetinde stratejik görevlerini yerine getiremediklerini söyledi. KÜTÜPHANELER ÇAĞ DIŞI “Kütüphanelerle gençler arasında organik bir ilişki oluşturulamamasının yanı sıra kütüphaneler bilgi, kültür ve eğitim arayan kişilere kaynaklarını en doğru, yeterli ve en kısa sürede ulaştıramadığı için kuruluş amaçları açısından işlevlerini yerine getirememektedir” şeklinde konuşan Gürkan Avcı, “Türkiye’de kütüphanecilik hizmetleri toplumsal ihtiyaçlar açısından algı ve yaklaşım politikasızlığı sebebiyle ilgi görmemekte ve izole kurumlar olarak varlığını sürdürmektedir” dedi. Okumanın stratejik önemi büyük Oysaki günde en az bir saat kitap okunması gerektiğini, kitap okumanın kendini tanımanın, mutlu ve güçlü bireyler olmanın en kestirme yolu olduğunu söyleyen Gürkan Avcı, Kitap okumanın Türkiye`nin geleceği açısından stratejik bir önem taşıdığına da işaret ederek, “Günümüzde ülke ve toplumlar var olma stratejilerini buluşçuluk sektörü üzerinden kurgulamaya başlamışlardır. Artık toplumların yeraltı kaynakları eskisi kadar önem arz etmiyor. Nitelikli insan kaynağı giderek önem kazanıyor. Cep telefonu, diz üstü bilgisayar, internet ve ileri teknoloji ürünleri gibi dünyaya yön veren buluşlar yer altında keşfedilmedi. Bunlar okuyan toplumların keşfettiği buluşlardır. Türkiye’nin parlak geleceği için yer altı kaynaklarına güvenmek yerine, okuyan toplumu inşa etmek gerekiyor. Tüm bilimsel araştırmalar buluşçu olmanın kitap okumakla mümkün olduğunu gösteriyor. Türk insanının okuma alışkanlığı kazanmadan buluşçu bireyler çıkarması mümkün değildir” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT