BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Balıkların sahibi...

Balıkların sahibi...

Aşağıdaki satırlardan, belki benim gibi siz de pay çıkarırsınız. Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerini bilirsiniz, değil mi; hani evliyanın büyüklerindendir. İsmiyle anılacağı şehre küçüklüğünde geliyor ve 91 yıllık hayatını orada tamamlıyor.Aşağıdaki satırlardan, belki benim gibi siz de pay çıkarırsınız. Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerini bilirsiniz, değil mi; hani evliyanın büyüklerindendir. İsmiyle anılacağı şehre küçüklüğünde geliyor ve 91 yıllık hayatını orada tamamlıyor. Asrının kutbu, yani yaşadığı dönemin en yükseği; talebelerinden binlerce velî zat yetiştiriyor. Kerametleri, nasihatleri, hikmetli sözleri ve ihlaslı amelleriyle meşhur oluyor. * Cüneyd-i Bağdâdî hazretleri, gittiği deniz kenarında bir Mecusi (yani ateşe tapan kişi) görüyor. Adam bol miktarda yem almış ve sudaki balıklara atmakta. “Ne yapıyorsun böyle” diye sorunca Mecusi: “Balıkları besliyorum, sevap kazanacağım” diyor. Hazret-i Cüneyd: “İyi de senin sevap kazanman için evvelâ iman etmen lâzım. Sen Müslüman değilsin ki, hangi sevaptan bahsediyorsun?” diyor. Mecusi bakıyor bakıyor ve: “Peki, benim bu balıklara yem verdiğimi o senin bahsettiğin Allah görüyor mu?” diye soruyor. Cüneyd-i Bağdâdî: “Vallahi billahi görüyor. Onun bilmediği, Onun görmediği bir şey yoktur ki” diyor... O zaman Mecusi: “Bu da bana yeter” diyor... Cüneyd-i Bağdadi hazretleri üç beş sene sonra hacda, bakıyor ki o Mecusi tavaf ediyor. “Senin burada ne işin var” diye soruyor. “O beni gördü” diyor adam ve şöyle anlatıyor: “Sen gittikten sonra içimde bir nur parladı. Baktım ki balıkların hepsi Kelime-i şehadet getiriyor, ağaçlara baktım, Kelime-i şehadet getiriyor, ben de Kelime-i şehadet getirmeye başladım. Senin Rabbin beni gördü, O gördüğü için de buraya geldim... Ve şimdi sana bir nasihat vereceğim: İyilik yap, denize at, balık görmezse, Hâlık (halk eden, yaratan) görüyor” diyor... * Şunu düşündüm bunu okuyunca: Denizdeki balığı besleyen ateşperesti gören Allah, insanlara yapılan iyilikleri görmüyor olabilir mi, bu hiç mümkün mü? Kurtulmak için bir şey bile kâfi gelebiliyor ama, işte onun ne olduğu bilinmiyor!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT