BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Manipülasyon yapanın cezası iki katına çıkıyor

Manipülasyon yapanın cezası iki katına çıkıyor

Sermaye piyasalarına çeki-düzen vermeye hazırlanan SPK’nın Kanun Taslağına göre, borsada manipülasyon yapana verilen 2-5 yıl arasındaki hapis çezası 3-6 yıla yükseltiliyor.> Uğur KÜÇÜK - İSTANBUL TERİMLER TÜRKÇELEŞİYOR Taslakta ‘manipülasyon’ ve ‘manipülatör’ gibi terimler de Türkçe’leştiriliyor. Bundan böyle borsada yapılan manipülasyonun kanundaki karşılığı piyasa dolandırıcılığı olacak. Sermaye Piyasası Kanunu, yeniden yazılıyor. 1981 yılında kurumun faaliyete başlamasıyla oluşturulan kanun bazı düzenlemelerle bugüne kadar gelse de kanunda 32 yıl sonra kapsamlı bir değişikliğe gidiliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan ve kamu kurumlarına gönderilen Sermaye Piyasası Yasası Taslağında yer alan en ilginç uygulamalardan birisi zarar zor dururuma giren şirketlerle ilgili. Taslağa göre SPK, sermaye yeterliliği kriterlerini karşılayamayan, nakit ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyen ve kısa sürede getiremeyeceği anlaşılan şirketleri uyararak mali durumunu düzeltmesi için 3 ay süre verecek. Bu süre zarfında şartların yerine getiremeyenlerin faaliyetini durdurarak, yöneticilerin imza yetkilerini askıya alabilecek. Hatta Yönetim Kurulu Üyeliklerine son vererek yenilerini atadığı gibi kurumun iflasını da isteyebilecek. Taslakla sermaye piyasası suçlarına verilen cezalar da ağırlaştırılıyor. Mevcut düzenlemede 2-5 yıl olan cezalar 3-6 yıla çıkarılırken, yeni düzenleme ile 2 yılın altındaki cezaların ertelenmesi söz konusu olmayacak. Fakat Merkez Bankası ya da başka bir görevli resmi kurum ve bunlar adına çalışan kişilerin para, döviz kuru ya da kamu borç yönetimi politikalarının belirlenmesi amacıyla işlem yapmaları ‘içerden bilgi alarak piyasa dolandırıcılığı’ kapsamına girmeyecek. Ayrıca Sermaye Piyasası araçlarının fiyat değerlerini ve yatırımcı kararlarını etkilemek amacıyla basın yoluyla yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaranlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin günden 10 bin güne kadar hapis cezasına çarptırılacaklar. Borsada işlem gören şirketlerin yönetiminde en az bir kadın bulunacak Borsada işlem gören şirketlere, yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulundurma şartı getirildi. Sermaye Piyasası Kurulunun Resmi Gazetede yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”ine göre ‘borsa şirketlerinin bağımsızlık kriterini sağlamaları için yönetim kurulu üyelerinin Türkiye’de yerleşik olması şartı’ yapılan değişiklikle ‘bağımsız üyelerinin yarısının yerleşik olması yeterli’ şeklinde değiştirildi.Tebliğe göre, yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamayacak. SPK’nın olumsuz görüş bildirmiş olduğu kişi genel kurula bağımsız üye olamayacak. Yönetim kurulunda da en az bir kadın üye bulunacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT