BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KOBi’ye kredi yağıyor

KOBi’ye kredi yağıyor

İşini büyütmek isteyen ya da inovasyona yönelen KOBİ’lere makine alımından yurt dışı fuar masraflarına kadar çok çeşitli kalemlerde hibe ve kredi verilirken, yeni bir fikri olan girişimci de destekleniyor.KOBİDÜNYASI Mustafa Sezer mustafa.sezer@tg.com.tr Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı değişim ve dönüşümünde KOBi’lerin önemi daha iyi anlaşılırken, bu firmalar verilen desteklerle büyümenin motoru haline gelmeye başladı. Bir süre öncesine kadar KOBİ’lerin büyük bir çoğunluğu dış dünyadan habersiz, geleneksel yöntemlerle üretim yapan, büyüme imkanı bulamayan firmalardı. Artık KOBİ’ler verilen desteklerle bir yandan inovasyona yöneliyor, diğer taraftan da yeni ürünleriyle dış pazarlara açılarak büyük bir şirket olma yolunda ilerliyorlar. Bunda şüphesiz desteklerin katkısı çok büyük. Devlet KOBİ’ler için kredi ve hibe musluklarını açmış durumda. KOSGEB kredileriyle 1 milyon liraya kadar destek verilirken genç girişimcileri destekliyor. TÜBİTAK da özellikle Ar-Ge bazlı projelerde maliyetin yarısından fazlasını ödüyor. Bir çok KOBİ ve bu desteklerle kendini büyütürken bir çok KOBİ de bunlardan yeterince haberdar değil. Biz de KOBİ’lere verilen destekleri sizler için derledik. 1-KOSGEB geri ödemesiz 1 milyon liralık kredi desteği veriyor KOSGEB, KOBİ’lere en büyük desteği veren devlet kurumlarının başında geliyor. Kurum yurt dışı fuarlarından, makine teçhizat alımına kadar bir çok alanda destek veriyor. 1-250 arasında sigortalı çalışanı olup, senelik satış hasılatı 25 milyon TL altında olan ve üretim-imalat-hizmet-ticaret ve bilgisayar yazılımı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler KOSGEB’in desteklerinden faydalanabiliyor. KOSGEB desteğini 6 grupta veriyor: Genel Destek Programı: Bu programla toplam 210 bin liralık geri ödemesiz kredi verilirken, yurt içi fuarları, yurt dışı iş gezisi, tanıtım, eşleştirme, nitelikli eleman istihdamı, danışmanlık, eğitim, enerji verimliliği, tasarım, mülkiyet hakları, belgelendirme, test, analiz ve kalibrasyon desteklerini içeriyor. KOBİ Proje Desteği: Programdan yararlanan KOBİ’ler 150 bin lira geri ödemesiz kredi temin edebiliyor. Program, makine, teçhizat, hammadde, malzeme, hizmet alımı, yazılım alımı, personel giderleri gibi destekleri kapsıyor. Arge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı: Geri ödemesiz toplam 1 milyon lirayı bulan destek programı ile KOBİ’lere kira, makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım, hizmet ve personel, başlangıç sermayesi, proje danışmanlığı, eğitim, mülkiyet hakları, tanıtım, yurt dışı, kongre/konferans/fuar, test, analiz, belgelendirme gibi konularda kaynak aktarılıyor. Tematik Proje Destek Programı: KOBİ’lerin 150 bin liraya kadar kredi ihtiyacını karşılıyor. İşbirliği Güçbirliği Destek Programı: 5 KOBİ ortaklığıyla gerçekleştirilen birlikteliklere verilen desteğin üst sınırı 750 bin TL. Bunun 250 bin TL’si ise hibe şeklinde. Girişimcilik Destek Programı: Bu programla yeni şirket kuracaklar 97 bin liraya kadar hibe şeklinde destekleniyor. 2- Fikrim var diyene TÜBİTAK’tan hibe Yeni iş yapmak isteyen ya da işine teknolojik gelişim katmak isteyen firmalar için TÜBİTAK her geçen gün desteğini artırıyor. Özellikle proje bazlı destek sunan TÜBİTAK, yeni ürün üretilmesi, ürünün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü-standart yükseltici tekniklerin geliştirilmesi ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi gibi alanlarda KOBİ’lere destek veriyor. TÜBİTAK fikir aşamasındaki projeler için 400 bin liralık desteğin yüzde 75’ini geri öderken fikir aşamasından çıkmış ve hazır hale gelmiş projeler için de maliyetinin yüzde 60’lık kısmını geri ödüyor. TÜBİTAK hibeleri, makine, personel giderleri, alet-teçhizat-yazılım-malzeme-sarf giderleri, seyahat giderleri, yayın alımları, danışmanlık giderleri, tescil giderleri , yurt içi-yurt dışı danışmanlık giderleri gibi harcamaları kapsıyor. 3-Yeni kurulan şirketlere Avrupa Birliği’nden 52 bin lira kredi KOBİ’ler yurt içinden destek alabilecekleri gibi yurt dışından da AB kaynaklı destek programlarından yararlanabiliyor. AB, 2007-2013 Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı ( CIP ) yoluyla KOBİ’leri kredi desteği sağlıyor. AB destekli “Her Köye Bir KOBİ” projesi kapsamında 625 bin TL’ye kadar kredi verilirken 8 yıla kadar vadelendiriliyor. Girişimci paketiyle yeni kurulmuş mikro ölçekli firmalara 60 ay vadeli 52 bin TL kredi verilirken, makine ve teknoloji için KOBİ’lere 250 bin TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 120 ay vadeli kredi imkanı sunuluyor. Diğer yandan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı da AR-GE geliştirme ve yeni projeleri 1-25 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi veriyor. 4- Gezi masrafını devlet karşılıyor Dış Ticaret Müsteşarlığı özellikle yurt dışı odaklı çalışma yapan firmalara destek oluyor. Kurumun vereceği destek miktarı 3 yıl için 2.9 milyon dolar olarak belirlenirken firmalara kira, demirbaş, reklâm ve tanıtım, tescil, pazar araştırması, eğitim, Ar-Ge ve patent, belgelendirme, fuar, yabancı dilde hazırlanan katalog, tanıtım broşürleri, defile, kokteyl, show organizasyonları, web sitesi, web reklâmları, tanıtım CD’si, promosyon ve eşantiyon giderleri, TV ve dergi reklâmları reklâm panoları, seminer ve konferans, sponsorluklar gibi konularda destek veriliyor. Ayrıca ulaşım ve otel giderleri, tercüman ve doküman masrafları, araba kiralama giderleri, iş ile ilgili numune masraflarının yüzde 70’i ve pazar araştırma gezisi masrafları karşılanıyor. 5- Bankalar KOBİ’lere 163 milyar TL dağıttı Devlet kurumlarının yanı sıra bankalar da oluşturdukları özel birimlerle KOBİ kredilerine ağırlık veriyor. 2011 yılında, KOBİ kredileri yüzde 29.9 artışla 162 milyar 929.6 milyon lira oldu. BDDK verilerine göre KOBİ’lerin, bankacılık sektörü toplam kredi hacmindeki payı yüzde 23.9 olarak gerçekleşti. 2011 yılında bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi net 157 milyar 68 milyon liralık genişlemeyle 682 milyar 919 milyon liraya ulaşırken, bunun içinde KOBİ’lere kullandırılan tutar 37 milyar 462 milyon liralık net artışla 162 milyar 929.6 milyon liraya yükseldi. KOBİ kredilerinin 64 milyar 814.7 milyon lira ile en büyük bölümü 108 bin 353 “orta ölçekli” işletmeye kullandırılan tutar oluşturuyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT