BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dünya Basınından ...

Dünya Basınından ...

Los Angeles Times: Globalleşmede milli egemenlik Almanya son 10 yıldır globalleşmeyi yakından takip ederek, ekonominin uluslararası düzeyde nasıl etkin olabileceğini hesaplıyor.



Almanya son 10 yıldır globalleşmeyi yakından takip ederek, ekonominin uluslararası düzeyde nasıl etkin olabileceğini hesaplıyor. Tartışılan konu elektronik pazarın dünyada ne ülçüde etkili olabileceği. Ama bilinen bir gercek milli egemen yönetimlerin globalleşen dünya pazarına kayıtsız kalamayacağı. Ekonomik işbirliğini geliştirme teşkilatı, yeni yüzyılda yönetimlerin bu konuda nasıl bir politika takip edecekleri konusunda bir dizi toplantılar yaptı. Teknoloji ve ekonomik büyümenin birleşmeyi gerektirdiği takdirde yönetimlerde değişiklikler yaşanmasına neden olacak. Bazı bilim adamları, uluslararası sistemin egemen yönetimlerin kontrolü ellerinde tutmaktan uzaklaştıracağı görüşünde. Uluslararası düzeyde özel sektörün etkili olmaya başladığı görülüyor. Yeni gelişmeler yönetimler üzerinde çokuluslu işbirliği ve global pazara entegre olmayı zorluyor. Elektronik pazar kontrol edilemez. Global pazar mafya düzenine karşı olup tekelleşmeyi yok etmeye yöneliktir. Dünya rekabet ortamında ülkeler kendisini güçlü olmaya zorlayacak. Globalleşme dışında kalan ve özelleşmeye kapalı olan ülkelerde tekelleşme söz konusu. Globalleşme yanında milli değerlerin korunması ülkelerin tabi hakkı. Ancak global markette rekabet ortamı etkili olacaktır. Globalleşme pazarında milli otorite ancak internet ortamıyla güç pazarı içinde etkili olacaktır. Uluslararası pazarda ancak güçlü ekonomik politikası olan ülkeler kazanacaktır. Uluslararası pazar düzeyinde klasik kontrol kalkarak bunun yerine uluslararası otokonkrol hakim olacak. Para ise belirli bir kesimin elinde olmaktan çıkarak, kalite rekabetini yakalayabilen avantajlı durumda kalacak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93392
  % 0.24
 • 5.3922
  % -0.88
 • 6.1468
  % -0.81
 • 6.944
  % -0.85
 • 223.618
  % -0.75
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT