BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Geçmişini bilmek

Geçmişini bilmek

Osmanlı İmparatorluğu’nun 700. Yıl Kutlamalarına Devletimizin en üst düzeyde sahip çıkması, devlet protokolüne alması; geçmişimiz ile köprü kurulması açısından sevindirici.Osmanlı İmparatorluğu’nun 700. Yıl Kutlamalarına Devletimizin en üst düzeyde sahip çıkması, devlet protokolüne alması; geçmişimiz ile köprü kurulması açısından sevindirici. Bütün partiler ittifakla bu kutlamalara önem vermişler, bu kutlamalar sebebiyle Meclis, 39. Oturumda özel gündemle toplanmıştır. Bu özel gündemde çok güzel konuşmalar yapılmıştır. Bu tarihi konuşmaların bazı bölümlerini Meclis tutanaklarından alarak istifadenize sunmak istiyorum: Hükümet adına Devlet Bakanı Fikret Ünlü (Karaman): Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Büyük Atatürk’ün söylediği gibi, geçmişini bilmeyen ulusların gelecekleri de olamayacağından, tarihsel ve kültürel değerlerimizi araştırmak, bunları genç kuşaklara aktarmak bizler için en büyük görevdir. Bilindiği gibi, Orhun Abidelerinde yer alan ve insanı insan olarak değerlendiren anlayış Osmanlı Devletine de yansımıştır. Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya Vakfiyesinin başına yazdırdığı “Evrenin özü insandır; bu Vakfım da insanlar içindir” şeklindeki sözleri, bu yansımanın en önemli kanıtıdır. Üç kıtada hüküm sürmüş olan Osmanlı Devleti, sadece askerî üstünlükle değil, insanlığa yapmış olduğu hizmetler ve çeşitli coğrafyalarda inşa ettiği mimarî ve sanat eserleriyle de dünya tarihinde seçkin bir yer kazanmıştır. Osmanlı Devletinin tarihine yakın ilgi duymuşlardır. Devlet olarak bizim, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700. yılını anma etkinliklerindeki temel hedefimiz, Osmanlı Devletiyle, ondan sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak değerlerini, zengin tarih ve kültür mirasını ortaya çıkarmaktır; aynı zamanda, bu değerleri, bugünkü ve gelecek kuşaklara aktarmak; birlik, beraberlik ve barış duygularını aşılamak; cami, kilise, havra ve sinagogu yan yana getiren hoşgörü anlayışını dile getirmek; Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Mevlana, Ahi Evran, Nasrettin Hoca, Gül Baba gibi değerlerimizi tüm insanlığa tanıtmaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tüm faaliyetler, Sayın Başbakanımızın da özellikle vurguladığı gibi, Avrupa’yı Avrupa yapan bu önemli insanlık mirasının Osmanlı’ya ait olduğunu göstermek, tarihî ve moral değerlerimizi ortaya çıkarmak ve Osmanlı Devletini tarihte hak ettiği yere oturtmak üzerine yoğunlaştırılmıştır. ANAP Grubu adına Yılmaz Karakoyunlu (İstanbul): Dünya üzerinde kurulmuş bütün Türk devletleri, birer altın halka gibi birbirlerine eklenerek günümüze gelmiştir. Sadece Osmanlı’nın 700. yıldönümünü değil, özellikle İslamiyetle teşerrüf ettikten sonra Karahanlı ve Selçuklu geleneği içerisinde bugüne gelişimizin değerlerini halkalar halinde değerlendireceğiz ve Cumhuriyetimize uzanan Osmanlı üzerinde yoğunlaşacağız. Her şey, 700 yıl evvel, bir rüyanın tabir edilmesiyle başladı. Şeyh Edebali, damadı Osman Gazi’nin görmüş olduğu rüyayı tabir ederken, kendisine “Oğul, devletin insana dayanmalı ve insanın hakkını teslim eden bir adalet, onun refahını sağlayan gayretle ayakta kalmalıdır” dedi. Değerli arkadaşlar, Osmanlı antropolojisi ve tarih tahlili, sadece fetihlerden, egemenliklerden ve askerî üstünlüklerden ibaret değildir; asıl ve önemli olan özelliği, devlet örgütlenişi, devlet disiplini, dengeli ve adil yönetimi, kültür ve sanat üstünlüğü ve bütün yurttaşlarına hiçbir ayırım göstermeksizin, gözetmeksizin tanıdığı din ve vicdan özgürlüğüdür...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT