BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gece namazındaki duası...

Gece namazındaki duası...

Abdullah bin Abbas, Peygamberimizin gece namazında şu mealde dua ettiğini bildirir: “Allah’ım! Hamd, sana mahsustur. Göklerle yerin Nur’u sensin! Hamd, sana mahsustur.Abdullah bin Abbas, Peygamberimizin gece namazında şu mealde dua ettiğini bildirir: “Allah’ım! Hamd, sana mahsustur. Göklerle yerin Nur’u sensin! Hamd, sana mahsustur. Gökleri ve yeri görüp gözeten yalnız sensin! Hamd, sana mahsustur. Göklerin, yerin ve içlerinde olanların Rabbi yalnız sensin! Hakk, sensin! Senin va’din haktır, sözün haktır, sana kavuşmak, haktır. Cennet, haktır, Cehennem, haktır, Kıyamet, haktır. Allah’ım! Ben, yalnız sana teslim oldum. Yalnız sana îman ettim. Yalnız sana tevekkül edip güvendim.Yalnız sana tövbe ve rücu ettim. Hasmıma karşı delil getirme gücümü yalnız senden aldım. Hakkı tanımayanlara karşı aramızda seni hakem yaptım. Sen, benim gerek önceden yapmış olduğum, gerek sonradan işleyeceğim, gerek izlediğim, gerek açıkladığım bütün günahlarımı, kusurlarımı bağışla! İlerleten, ancak sensin! Gerileten de, ancak sensin! Sen, benim İlahımsın. Senden başka İlah ve Hak Mabud yoktur!” Hz. Ali’nin bildirdiğine göre: Peygamberimiz, namazlarda zaman zaman şu mealde dua ederdi: “Şüphesiz ki, benim namazım, ibadetlerim, yaşayışım, ölüşüm, eşi, ortağı bulunmayan âlemlerin Rabbi Allah içindir. Ben, zaten bununla da, emir olunmuşumdur. Ben, halis Müslümanlardanım. Allah’ım! Melik Sensin! Senden başka ilah ve mabud yoktur! Sen, benim Rabbimsin! Ben de, senin kulunum. Ben, nefsime zulm ettim. Günahımı itiraf ediyorum. Sen, bütün günah ve kusurlarımı bağışla. Çünkü, günahları senden başka bağışlayacak yoktur. Ahlakın en güzeline erişmek için bana yol göster. Çünkü, en güzel ahlakı bana gösterecek ancak Sensin! Kötü ahlakı benden uzak tut! Çünkü, kötü ahlakı benden uzak tutacak ancak Sensin! Ya Rab! İşte Senin davetine tekrar tekrar icabet ediyorum. Bütün hayırlar, Senin Kudret elindedir. Şerler, sana varamaz. Benim varlığım, seninledir. Varlığımın sonu da, sana varıp ulaşacaktır. Sen, her türlü eksikliklerden münezzehsin, yücesin. Ben, senden mağfiret diler, sana tövbe ederim. Allah’ım! Ancak sana secde ettim ve yalnız sana iman ettim, sana teslim oldum. Yüzüm, kendisini yaratıp şekillendiren, gözünü, kulağını yaratan Allah’a secde etti. Suret vericilerin en güzeli olan Allah pek yücedir! Allah’ım! evvel ve ahir, gizli ve açık işlediğim bütün günahları ve geçimde gereksiz veya sana taat dışında olarak yaptığım israf mahiyetindeki bütün harcamalarımı ve senin, benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bana bağışla! İlerleten, ancak sensin! Gerileten de ancak sensin! Senden başka hiçbir İlah yoktur!” Yarın: “Allahım, azabından affına sığınırım!”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT