BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk Dünyası (2)

Türk Dünyası (2)

Dünkü yazımda dünyanın muhtelif yerlerinde yaşayan Türk kavimlerini, sizlere arz ettim. Son yıllarda “Batı Avrupa Türkleri” olarak geçen Türkler, muhtelif zamanlarda yurtdışında çalışmaya giden işçilerimizdir.Dünkü yazımda dünyanın muhtelif yerlerinde yaşayan Türk kavimlerini, sizlere arz ettim. Son yıllarda “Batı Avrupa Türkleri” olarak geçen Türkler, muhtelif zamanlarda yurtdışında çalışmaya giden işçilerimizdir. Yaklaşık 5 milyona yakın olan bu işçilerimiz özellikle; Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, İsviçre, Norveç, Danimarka, Avusturya, gibi Batı Avrupa ülkelerinin yerli halkı olmuştur. Asya’da Afgan Türkleri Afganistan’ın en kalabalık grubudur. Moğolistan’da Hoton Türklerinin yanı sıra, Özbekistan ve Kazakistan’da da Kaşgarlılar yaşamaktadır. (Özbekistan ve Kazakistan elbette Türktürler.) Kırım Türkleri ve Tatarlara ilaveten Kırım’da 15 bin Karaimler Türkleri vardır. Rusya’nın Avrupa bölümünde Kımçaklar (Türkler) yaşamaktadır. Altınordu Devleti’nin yıkılışından sonra Polonya, Litvanya ve Beyaz Rusya’ya Tatar Türkleri dağılmış ve buralarda yaşamaya başlamışlardır. Lisanlarını unutmuşlarsa da Müslümanlığını devam ettirmişlerdir. İslamiyet bu Türklerin asimilasyonunu önlemiştir. (Polonyalı bir ilim adamı Türkün, bana itirafıdır.) SİBİRYA TÜRKLERİ: Uçsuz bucaksız Sibirya ova ve stepleri sayısız Türk boyları ile kaplıdır. Televüt Türkleri: Güney Sibirya’da Kemerova kenti civarında (2 bin) Şor Türkleri: Kemerova kenti civarında (17 bin) Telengit Türkleri: Altay Türklerinin bir kabilesidir. (15 bin) Batı Sibir Türkleri: Güneybatı Sibirya’da yaşamaktadırlar. (350 bin) Kumandi Türkleri: Sibirya’nın Tomsk kentinde yaşamaktadırlar. (100 bin) Şato Türkleri: Doğu Sibirya’nın en ucunda Mançurya’da yaşayan Türk kabilesidir. Doğu Sibir Tatarları: Moğolistan’ın kuzeyinde Kuzey Buz Denizi’ne kadar olan bölgede yaşıyorlar. Tobol Türkleri ve Sibirya Buharaları: İrtiş ve Tobol havzalarında yaşıyorlar. Tofa Türkleri: Moğolistan’da yaşıyorlar. Dolyan Türkleri: Güney Sibirya’da Kransoyask kentinde yaşıyorlar. Dünyanın muhtelif yerlerinde daha nice Türk kavimleri yaşamaktadır. Elbette dünyada yaşayan Türklerin sayısı ve yerleri bu iki yazımda belirttiğim yerlerle sınırlı değildir. Samsun’da Altaylar’dan Tuna’ya kadar uzanarak geniş bir coğrafyada yaşayan soydaşlarımızdan 33 Türk Devlet ve topluluğunu temsil eden 900 delege kucaklaştı. Bu Kurultaya Türkiye ve KKTC hariç diğer Türk Devletlerinin üst düzey yetkili devlet adamlarının katılmayışı bir bakımdan iyi oldu. Çünkü bu kadar önemli kararları almakta çekinirler, hatta alamazlardı. Delegeler Türk Dünyasını “21 dallı çınar” olarak nitelendirdikleri gibi, “21. Asrın Türk Dünyasının Asrı” olacağını ifade ettiler. Çeçenlerin “Bağımsız Çeçenya, Birleşik Kafkasya” sloganı herkes tarafından uzun uzun alkışlandı. Ayrıca KKTC’nin bağımsızlığının tanınması istendi. Çeçenistan, Karabağ, Kerkük, Musul, Bosna, Kosova, Kıbrıs, Doğu Türkistan’ın hâlâ Türk Dünyası için “Kanayan yara” olduğu mesajı verildi. Bütün bunlar olup biterken, Türk medyasının çoğu 8. Kurultay’a zoraki, sıradan haberlerle yer verdi. Bunlar da heyecandan uzak haberler idi. Türkiye ve KKTC hariç kurultaya tali derecede bürokratlar katıldı. Genel kanaat ise Türkiye “ağabey” rolü oynamaya isteksiz, istekli olduğu anlarda ise güçsüz ve başarısız. Kurultayda Iraklı Türkmenlerin temsil edilmemesi hata idi. Kuzey Irak’ta henüz resmen ilan edilmemiş Kürt Devletinin fiilen mevcut olduğu ifade edildi. Ahıska Türklerine özellikle Türkiye’de resmi makamların icra ettikleri, ikinci sınıf insan muamelesinden vazgeçilsin ve Çeçenistan’daki savaş bir an önce durdurularak masum halkın öldürülmesi sona erdirilsin. Bu istekler sonuç bildirisinde yer almıştır. Alınan diğer kararları ise başka bir yazımda arz edilecektir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT