BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sağlık hizmeti katılım payı ve ilave ücret ödemesi...

Sağlık hizmeti katılım payı ve ilave ücret ödemesi...

Değerli Türkiye Gazetesi Okurları. Bu hafta sizlere muayene katılım payı, ilaç katılım payı ve özel hastane ilave ücreti hakkında bilgi vermek istiyorum...Değerli Türkiye Gazetesi Okurları. Bu hafta sizlere muayene katılım payı, ilaç katılım payı ve özel hastane ilave ücreti hakkında bilgi vermek istiyorum... KATILIM PAYI MİKTARI DEĞİŞKENDİR 5510 sayılı Reform Kanununa göre, katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutardır. Biz buna muayene katılım payı diyoruz. Bir de ilaç katılım payı vardır. İlaç katılım payı ise, hekim tarafından yazılan ilaç bedelinin emekliler için %10’u çalışan sigortalılar ya da genel sağlık sigortalıları için % 20’si oranında ödenen tutardır. Belirtelim ki; SGK aile hekimlerince yazılan reçeteler dâhil olmak üzere reçetede yer alan üç kaleme/üç kutuya kadar ilaçlar için 2 TL yerine 3 TL, ilave her bir kalem/kutu ilaç için de 1 Türk Lirası olmak üzere ilave katılım payı almaktadır. Örneğin; sağlık ocağında muayene olan emekli Ahmet Amca’ya doktor tarafından 4 farklı ilaç reçete edilmişse ve bu ilaçların bedeli de 20 TL ise, Ahmet Amca 3 TL muayene katılım payı 1 TL ilaç alımına bağlı katılım payı, 2 TL de ilaç katılım payı olmak üzere 6 TL ödeyecektir. Şayet Ahmet Amca emekli değil de çalışan olsaydı bu kez ilaç katılım payı 4 TL olacak ve toplamda muayene ve ilaç parası olarak 8 TL ödeyecekti. ÖZEL HASTANEDE MUAYENE OLAN YÜKSEK KATILIM PAYI ÖDER Burada önemli bulduğum bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlık hizmeti sunucularında yapılan doktor muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı aile hekimi ve sağlık ocakları muayenelerinde 2 TL, Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinde 8 TL, Özel hastanelerde ise 15 TL olarak uygulanmaktadır. Katılım payının tahsilinde farklı bir yönteme gidilmiştir. Aile hekimi ve sağlık ocağındaki muayenelere ilişkin 2 TL tutarındaki katılım payı, kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir. Muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile ilaç temini için eczanelere müracaat etmemesi durumunda katılım payı uygulanmaz. Yani yazılan reçetedeki ilacı almayanlar hiç katılım payı ödemezler. Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinde yapılan muayeneler için 8 TL uygulanan katılım payının; emekli olanlarla bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 5 TL tutarındaki kısmı maaşlarından 3 TL’lik tutar ise muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir. Emekli olmayanların 8 TL muayene katılım payı tutarı eczanelerden tahsil edilir. YAZILAN İLACI ALMAYAN KİŞİ DÜŞÜK KATILIM PAYI ÖDER Özel hastanelerde yapılan muayeneler için 15 TL olarak uygulanan katılım payının; emekli olanlarla bakmakla yükümlü oldukları kişiler 12 TL tutarındaki kısmı maaşlarından 3 TL’lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir. Çalışanların 12 TL katılım payı tutarı özel hastane tarafından, 3 TL olarak tahsil edilecek olan tutarı ise kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir. Ancak yapılan muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile ilaç temini için eczanelere müracaat etmemesi durumunda, yani ilaç almaması durumunda, eczaneler tarafından alınması gereken 3 TL alınmaz. Katılım payını özetlememiz gerekirse; hastalanarak aile hekimi ya da sağlık ocağında muayene olanlar 2 TL, Devlet Hastanesi veya Üniversite Hastanesinde muayene olanlar 8 TL, Özel Hastanede muayene olanlar ise 15 TL katılım payı ödemek zorundadır. ÖZEL HASTANE MUAYENELERİNDE İLAVE ÜCRET ALINIR SGK ile sözleşme yapmış olan vakıf üniversiteleri ile özel hastaneler tarafından Sağlık Uygulama Tebliği eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden SGK tarafından belirlenen oranı geçmemek kaydıyla SGK’nın ilgili hastanelere ödeyeceği tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alınır. Özel hastaneler tarafından alınabilecek ilave ücret oranı %30 ila %70 arasında değişmektedir. Yani yüksek donanımlı hastaneler %70, donanımı daha düşük hastaneler ise %60, %50, %40 ya da %30 oranında ilave ücret alırlar. Hangi hastanenin ne oranda ücret alabileceği hastanelerde herkesin görebileceği bir yerde asılı olduğu gibi SGK’nın resmî internet sitesinde de yani www.sgk.gov.tr adresinde de duyurulmaktadır. SGK’nın belirlediği muayene ücretleri branşlara göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 30 TL civarındadır. Dolayısıyla %70 ilave ücret alabilen bir hastanede muayene olan hasta 30 TL’nin %70’i olan 21 TL ilave ücret ödemektedir. Katılım payı ilave ücret ve muayene katılım payı olmak üzere çalışan bir sigortalı hastanın muayene olmak üzere % 60 ilave ücret alınabilen bir hastanede SUT fiyatı 30 TL olan branşta muayene olduğunu ve kendisine yazılan 2 kalem ilaç tutarının 15 TL tuttuğunu varsayalım. Bu hastanın ödeyeceği miktar şunlar olacaktır. 15 TL özel hastane muayene katılım payı (12 TL hastaneye 3 TL eczaneye ödenecek), 18 TL İlave ücret ve 3 TL ilaç bedeli olmak üzere 36 TL. Bu tutarların 30 TL’si hastaneye 6 TL’si ise eczaneye ödenecektir.
Kapat
KAPAT