BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Büyük değişim

Büyük değişim

Vahşi Batı şimdi sanki Eliade’nin öngörüsünü anlamış gibi hareket ediyor.. Son 50 yılda Doğu ülkelerine 3 trilyon dolarlık askeri malzeme satan Batının, şimdi bu alacaklarını faizleriyle birlikte silmeye kalkması şüphesiz insanlık tarihinin büyük bir atılımıdır.. İnşaallah bu atılımın semerelerini kısa zamanda biz de görürüz..Geçen hafta gazetelerimizde önemli bir haber yayınlandı. Önemli, hem de dünya tarihine geçecek derecede önemli olmasına rağmen bu haber tek sütun halinde adetâ geçiştiriliyordu.. Hatta Batı basınında da bu haberin değeri pek anlaşılamamıştı.. Oysa haber insanlık tarihinin bir büyük değişimini anlatıyordu. Haber, kapitalist dünyanın Üçüncü Dünya ülkelerine yarım asırdan beri verdiği borçları faizleriyle birlikte sileceklerini vurguluyordu.. Hatta bazı büyük borçların Birleşik Amerika tarafından silindiği bildiriliyordu.. Aslında bu haber tarih boyunca gelen sömürgeciliğin sona ereceği müjdesiydi..Tarihte ilk defa sömürgecilikte ve ezilen insanın kanıyla kazanılan bir sürece son veriliyordu.. Birkaç Batılı ailenin sömürdüğü düzene “hayır” deniyordu.. Her yıl 65 milyon yavrunun açlıktan ve yetersiz beslenmeden ölen insan katliâmına “dur” deniliyordu. Asırlardır Üçüncü Dünya’nın düştüğü sefaletten kurtulacağı müjdesini veriyordu bu haber.. Daha önemlisi Batıdaki silah sanayiinin bu kararla kısıtlanacağı, belki de fabrikaların kapatılacağı haberiydi bu.. Batının her yıl Üçüncü Dünya ülkelerine sattığı 500 milyar dolarlık silahlara artık bir son verilecekti. İnsanlık tarihinde bundan daha önemli bir değişimin olmadığına inanıyorum.. İnsanın insanı sömürmesi, onu köleleştirmesi dönemi artık kapanıyordu.. Evet biz ve dünya bu haberi tek sütunla geçiştiriyorduk. İçimde hâlâ bir şüphe var.. Acaba bu haber yalan mıydı ki, bu derece gümbürtüye gitti? Oysa dünya medyalarının bu haberi günlerce işlemeleri gerekirdi.. İnsanlığı barbarlıktan kurtaran böyle bir gelişmenin dünya aydınları tarafından kutsanması beklenirdi.. İslam âleminin bu habere sıkı sıkıya sarılması gerekmez miydi? Çünkü bu haber en çok İslam âlemini ilgilendiriyordu.. Vahşî Batı ile sefâlet içinde kıvranan Afrika ve Asya ülkelerinin aralarındaki ekonomik farka bakınca Globalizme inanmanın boş bir hayalden ibaret olduğu kanaatindeydim.. Oysa bu son karar gerçek anlamda Batı ve Doğu kültürlerini de buluşturuyordu.. Birbirinden kopuk iki kültürü biraraya getiriyordu.. Vahşî Batı bu son kararıyla kendisini affettirme yoluna girmiştir.. Batı Dünyası ilk defadır ki, geri kalmış ülke insanlarının da kendileri gibi insan olduklarına inanıyordu.. Kararın yalnız ekonomik bir olgu olarak kalmayacağı, aynı zamanda birbirinden kopuk iki kültürü biraraya getireceği anlaşılıyordu..Vahşî kapitalizmin bir gün ehlileşeceği kimin aklına gelebilirdi.. İşte globalizm için atılan en büyük adımdı bu.. Vaktiyle Batı ve Doğu kültürlerlerini inceleyen Mircea Eliade, “Batı kültürü başka kültürlerle bir diyalog kuramazsa, onları küçümserse, eninde sonunda bir taşra düşüncesine dönüşecektir” diyordu.. Vahşi Batı şimdi sanki Eliade’nin bu öngörüsünü anlamış gibi hareket ediyor.. Son 50 yılda Doğu ülkelerine 3 trilyon dolarlık askeri malzeme satan Batının, şimdi bu alacaklarını faizleriyle birlikte silmeye kalkması şüphesiz insanlık tarihinin büyük bir atılımıdır.. İnşaallah bu atılımın semerelerini kısa zamanda biz de görürüz..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT