BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Modern şehirciliğin önündeki en büyük engel: 2/B arazileri

Modern şehirciliğin önündeki en büyük engel: 2/B arazileri

Kürem-Der Genel Başkanı Faruk Çebi, “2/B olayı tamamen şehircilikle ilgili bir mesele. Meclis’teki değişiklikle sadece kangren olmuş mülkiyet problemine kalıcı çözüm getirilmeyecek, aynı zamanda Kentsel Dönüşüme de önemli katkı sağlanacak” diyor.Küresel Isınmayla Mücadele Derneği (Kürem-Der) Genel Başkanı Faruk Çebi, orman vasfını kaybetmiş arazilerin (2/B) modern şehirleşmenin yolunu kestiğini söyledi. İstanbul’daki 2/B arazilerinin Ümraniye, Sultanbeyli, Beykoz, Sarıyer, Şile ve Çatalca gibi orman yoğunluğuna sahip ilçelerin varoşlarında yer aldığına dikkat çeken Çebi, “Geçmişte yasa dışı yollarla işgal edilen söz konusu araziler bu güne kadar birçok defa el değiştirmiş, başlangıçta gecekondu bölgesi olan mahalleler günümüzde “Villa Kentlere” dönüşmüştür” tespitinde bulundu. Kamu gücünün yerini alan ‘arazi mafyası’nın ormanları işgal ettiğini dile getiren Çebi, geçim sıkıntısı sebebiyle Anadolu’dan İstanbul’a göç edenlerin bu çetelerin pençesine düştüğüne vurgu yaptı. “Muhtar onaylı senetlerle ‘arazi mafyası’ tarafından işgal edilen ormanlar, Anadolu’dan göç edenlere satıldı” diyen Faruk Çebi, “İstanbul’daki 2/B arazileri içerisinde vatandaş tarafından doğrudan işgal edilmiş orman arazisi yok denecek kadar az. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle etkinleşen kamu gücü sayesinde arazi mafyası yok edilmiş, orman işgallerine de tamamen son verilmiştir” ifadesini kullandı. İŞGALCİ DEĞİL HAK SAHİBİ Geçmişte, arazi mafyası tarafından oluşturulan ve kamu gücünün de göz yummasıyla ‘rant’a dayalı “alım-satım” döngüsü oluştuğunu belirten Faruk Çebi, “2/B sahiplerinin önemli bir çoğunluğu parasını ödeyerek hak sahibi olmuştur. İstanbul’da yadsınmayacak miktardaki 2/B arazileri de sadece orman kanunun mülkiyet tanımaz özelliğinden kaynaklanan tapulu ve sahipli arazilerden oluşmuştur. Bundan dolayı günümüzde 2/B arazilerini elinde bulunduranların büyük bir çoğunluğu “orman işgalcisi” değildir. Nitekim “Yeditepe Üniversitesi” tarafından İstanbul’un Anadolu yakasındaki 2/B arazilerinde yapılan anket sonuçları da bu gerçeği açıkça teyit etmektedir” diye konuştu. Söz konusu anket sonuçlarına göre; > 2/B arazilerin %46’sı gecekondu, %40’ı apartman, %8’i diğer ve %6’sı villalardan oluşuyor. > 2/B arazilerinin % 66’sı sonradan satın alınarak elde edilmiş. En yoğun alım satım işlemleri “1985-1994” döneminde gerçekleşmiş. Hak sahiplerinin tamamı tapu almak istiyor. > Arazilerdeki nüfusun eğitim seviyesi çoğunlukla ilkokul düzeyinde (%47.3 ilkokul, % 21 orta öğrenim, % 5 üniversite mezunu). > 2/B’deki hane halkının %76.5’nin oturduğu yer dışında başka 2/B arsası ya da evi yok. > Büyük çoğunluğu serbest meslek erbabı ya da esnaf. Çiftçi oranı ise çok düşük. (%2.3) KALICI ÇÖZÜM İÇİN UMUT Anket sonuçlarını yorumlayan Kürem-Der Genel Başkanı Faruk Çebi, şu tespitte bulundu: “İstanbul’daki 2/B olayı tamamen şehircilikle alakalı bir meseledir ve modern şehirciliğin önündeki en büyük engellerden de birisidir. Bu yüzden Meclis’e gönderilen yasal değişiklikle sadece yıllardır kangren olmuş mülkiyet problemine kalıcı çözüm getirilmeyecek, aynı zamanda İstanbul’da uygulanması kaçınılmaz olan “Kentsel Dönüşüme” de önemli katkı sağlanacaktır.” (www.kuremder.org.tr )
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT