BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstanbul AB’ye hazırlanıyor

İstanbul AB’ye hazırlanıyor

AB Bakanlığı’nın, ‘İllerimiz AB’ye hazırlanıyor’ projesi kapsamında İstanbul’da adeta bir seferberlik başlatılıyor. AB projelerinin yarışacağı kentteki kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri de AB projesi yapması konusunda teşvik edilecek.> Buket GÜVEN - ANKARA Avrupa Birliği (AB) müktesebatının yereldeki uygulamalarına yeni bir ivme kazandırılması için düğmeye basıldı. AB Bakanlığı 2012 AB çalışmaları için bir planlama hazırladı. Planlamada İstanbul ve Ankara’ya ayrı bir önem verildi. ‘İstanbul AB’ye Hazırlanıyor’ projesi AB Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında bir iş birliği protokolünün imzalanması ile yürürlüğe girecek. Bu proje kapsamında verilecek eğitimlerin yanı sıra bir eylem planı hazırlanacak. AB müktesebatının yereldeki uygulamalarına yönelik bilgi ve deneyim alışverişi yapılabilmesi için “Şehir Eşleştirme Programı” uygulanacak. Pilot olarak seçilecek ilçeler Avrupa Birliği üye devletlerinden belediyeler ve yerel kuruluşlar ile ortaklaşa faaliyetler düzenleyecek. İSTANBUL İÇİN PROJE YARIŞMASI İstanbul İli En Başarılı Proje Yarışması yapılacak. İstanbul’daki kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri de bu sürece dahil edilecek. AB projesi hazırlayan ve en çok AB projesi kabul edilen ilçeye “AB Proje Ödülü” verilecek. Bu iki ödüle layık görülen ilçe belediyeleri ve kaymakamlıklar Brüksel’e çalışma ziyareti gerçekleştirecek. DİĞER İLLER DE HAZIRLANACAK Ankara için de Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar, valiliğe bağlı il müdürlükleri ve Ankara ili Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu ortaklaşa çalışmalarla başkentte AB müktesebatını hayata geçirecek. 2012 Planına göre; İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra diğer illerin de AB’ye hazırlanması ve AB fonlarından yararlanılması için gerekli tüm destek sağlanacak. Yıl sonunda ise “İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı Başarı Öyküleri Kitabı” isimli bir kitap yayınlanacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT