BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eğitimde 12 yıllık dönem

Eğitimde 12 yıllık dönem

Eğitim sistemine sık müdahale edilmekte midir? Evet öyledir. Fakat bunun sebebi uzaklardadır. Tevhidi Tedrisat Kanunu, müdahalenin başlangıcı ve sonraki müdahalelerin de sebebidir. Adı geçen kanun, maziyi inkâr etmeye dönük ideolojik bir eğitim vazetmiştir.Eğitim sistemine sık müdahale edilmekte midir? Evet öyledir. Fakat bunun sebebi uzaklardadır. Tevhidi Tedrisat Kanunu, müdahalenin başlangıcı ve sonraki müdahalelerin de sebebidir. Adı geçen kanun, maziyi inkâr etmeye dönük ideolojik bir eğitim vazetmiştir. Sonraki müdahaleler ya bu ideolojiyi daha da derinleştirmek veya ideolojik sapmayı sağduyuya çekme maksadına dayanır. Ama daha ziyade birincisi yaşanmıştır. En son olarak da 28 Şubat Post Modern Darbesi dedikleri dayatma rejiminde görüldü. Bu darbe Ergenekon’un canhıraş hamlesidir. Onun kıskacında orta öğretimde de üniversitede de zulümler yaşandı. 28 Şubat dine de dindara da savaş açmıştı. Eğitimi alt-üst etti. Sırf dini eğitim veren orta öğretim okullarını saf dışı bırakmak için nice meslek okulunu harcadı ve nice gencin istikbaline kıydı. Diğer taraftan çocukların ancak on beş yaşında Kur’an öğrenmesine izin vermek gibi akıl dışı uygulamalar yaptı. Onunla da kalmadı alt yapısı hazırlanmadan ilk öğretimi sekiz yıla çıkarttı. Şimdi eğitim sistemimizden 28 Şubat taşları ayıklanmakta. İş hayatında ara eleman sıkıntısı doğdu. Zaten esnaf, artık çırak yetiştiremiyor. Yeni eğitim rejimiyle meslek okulları da kâfi sayıda mezun veremeyince açık daha da büyüdü. AK Parti iktidarı önce YÖK’ü ıslah etti. Sonra en hayırlı işlerinden biri olan her ile bir üniversite hadisesini gerçekleştirdi. Ardından milli eğitim, yurt dışına lisans üstü tahsil için yüksek sayıda talebe göndermeye başladı, bunu genç akademisyenlerin bilgi-görgü arttırmak için dışarıya gitmeleri takip etti. Şimdi de ilk ve orta öğretime el atıldı. Tevhidi tedrisata dokunulmuş değil. 28 Şubat’ın yaraları sarılmakta. Toplamda eğitim, 12 Sene olacak. Fakat mecburi olan ilk 4 sene. Birinci 4’ten sonra yönlendirme yapılmakta. Meslek okulları seçilebilmekte. Ayrıca bu sistemde en mühim yenilik olarak okula devam etmeden de eğitim alınabilmektedir. Talebe evinde çalışacak, fakat herkesle birlikte imtihana girecek. Biz, bunu yurt dışında gördük. ABD’de gayet yaygın şekilde uygulanıyor. Yeni sistemin en önemli tarafı burasıdır. Tek tip kıyafet kalktı, kravat laubaliliği de kalkmakta, askerlik dersi artık yok.19 Mayıs zoraki teşhirden çıkartılıyor. Şimdi 4 seneden sonra okula devam mecburiyeti de aranmayacak. Bilgi esas alınmakta. Beden eğitimi, müzik ve resim dersleri de mutlaka seçmeli olmalıdır. Bu defa eğitim, hakkıyla ve layıkıyla elden geçmeli ve bir daha da müdahale mecburiyeti doğmamalıdır. Bu millet ne kadar dualı ki Tevhdi Tedrisata rağmen bu memlekette okur-yazar insanlar çıktı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT