BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ön lisans ve lisans mezunu işçiler memur yapılsın

Ön lisans ve lisans mezunu işçiler memur yapılsın

Sıkıntılı günler geçirip başarıyla bitirdiğimiz üniversite hayatının sonunda, aldığımız diplomaların, hizmet verdiğimiz kurumlarımızda bir işe yaramadığı gerçeği bizi çok üzmektedir.İşçi; İş Kanunu kapsamında sözleşme yaparak çalışan kişidir. Sözleşmeli Memur ise 5393 Sayılı Kanun kapsamında, çalıştığı kamu kurumu ile sözleşme yapan kişidir. Bazı işçilerin, kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde çalıştırıldığı gerçeğini de göz ardı etmemek gerekmektedir. Bunların bir kısmının lisans ve ön lisans mezunu oldukları da bir gerçektir. Her ikisinin de çalışmasının dayanağı, ilgili kanun gereği, atamaya yetkili amir ile sözleşme yapılmasıdır. Bu sözleşmelerin yenilenmemesi, gerekli şartların bulunması halinde atamaya yetkili amirin takdirindedir. Bu durum hukuki açıdan statü birliği getirmektedir. Yine, lisans ve önlisans mezunu olan işçilere kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli işlerin gördürülmesi de sözleşmeli memur ile işçiler arasında fiili statü birliği getirmektedir. Bu statü birliği varken ve eğitimli işçi daha verimli hizmetlerde kullanılabilecekken, pasifize edildiği gerçeği de gözler önündedir. İşçilerin kurumlara yüklediği mali yükün, memurların yüklediği mali yükten fazla olduğu hususu da yapılacak değerlendirmede etkileyici bir unsur olacağı düşünülmektedir. Kaldı ki, Devlet Personel Dairesi’nin görüşüne dayalı, İçişleri Bakanlığı’nın vizesine onaylı zaten bir kadromuz vardır. İsteğimiz daha verimli alanlarda kullanılabileciğimiz statü değişikliğidir. Üniversite mezunu olmamıza rağmen, Kurumlar arası geçiş şansımız yok, tayin şansımız yok, derece yükseltme şansımız hiç yok. Bu yüzden tek isteğimiz 657’ye tabi olmaktır. Daha önce sonuçlanan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak üzere, bunların atama, nakil, görevlendirme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ile emekliye sevk edilme usul ve esaslarına ilişkin konularda düzenleme yapılmıştı. Bizler de üniversite mezunu işçiler olarak, kurumlarımızda benzer iş yaptığımız arkadaşlarımızla, eşit işe eşit ücret düsturuna göre, aramızdaki farkın madden ve manen kapatılarak, dengelenmesini istemekteyiz. Şu an KİT’lerdeki yüksek okul ve üniversite mezunu işçilerin 657’ye alınması çalışması ve mahalli idarelerdeki sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin sürdürülen çalışma kapsamına; Mahalli idarelerde ve diğer kamu kurumlarında daimi işçi statüsünde çalışan, lisans ve ön lisans mezunu olup, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde istihdam edilmiş bulunan işçilerin de kadrolu devlet memurluğu statüsüne atanmasının, işçinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilebileceğini ümit etmekteyiz. Şimdiki durumda, kamuda çalışan üniversite mezunu arkadaşlarımızın sayısının yaklaşık 10 bin civarında olduğunu biliyoruz ki bu tam anlamıyla işine vâkıf olan, tecrübeli, eğitimli ve yönetici vasıflı personelin harcanmasından başka bir şey değildir diye düşünüyoruz. Kamu personeli olarak, kişi haklarını yakından ilgilendiren ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu düşündüğümüz bu konunun yargı içtihatlarına bırakılmadan, yasa teklifi olarak meclis gündemine alınarak kanunlaşması, yüksek öğrenim görmüş bir çok daimi kamu işçisi için ve devlet yararına yapılmış bir düzenleme olacağı kanaatindeyiz. Kamu da çalışan üniversite mezunu işçiler olarak, yıllarca maddi ve manevi emek verip okuduğumuz, sıkıntılı günler geçirip başarıyla bitirdiğimiz üniversite hayatının sonunda, aldığımız diplomaların, hizmet verdiğimiz kurumlarımızda bir işe yaramadığı gerçeği bizi çok üzmektedir. Bizim için hayati derecede önem taşıyan bu konunun gündeme alınarak, hak ettiğimiz gibi sonuçlandırılması ile, çalıştığımız kurumlara sağladığımız katkı daha da artacak, bizlere çalışma şevki katacaktır. Nadir Durgun Diplomalarımızdan faydalanmak, memur kadrosuna geçiş yapmak istiyoruz Bizler, Belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşlarında vasıfsız işçi kadrosunda teknik eleman (Mühendis,Tekniker) olarak çalışmaktayız. Lisans ve Meslek Yüksek Okulu diplomalarımızı, mevcut yasalar çerçevesinde kurumumuzda kullanamamaktayız. Çünkü kadro karşılığımız genelde ustabaşı, formen, şoför, operatör yada arazi işçisi olarak gözüküyor. Aynı kurum içerisinde aynı işi yapmamıza rağmen, memurlarla ve sözleşmeli personelle kıyaslandığında, maaşlarımız ve özlük haklarımız arasında büyük bir uçurum olduğu gözükmektedir. Mesela, benim maaşım 1200 TL iken, aynı işi yapan memur ve sözleşmeli personel arkadaşlarım 2500 TL civarında maaş almaktadır. İnanın bunu anlamakta zorluk çekiyor ve çok üzülüyoruz. Çünkü aynı işi yapıyoruz. Belediyelerde çalışan sözleşmeli personele kadro verilmesi ile ilgili çalışmaların içerisine, bizim gibi işçi statüsünde çalışan teknik elemanları da katmalarını talep ediyoruz. Büyük emekler vererek hak etmiş olduğumuz bu diplomalarımızdan faydalanabilmek, memur kadrosuna geçiş yapmak istiyoruz. İsmi mahfuz Mevzuatta Uzman İstihdamı ile ilgili tanımlama yapılırken, İstatistik mezunlarına da yer verilsin Bizler, dünyada en iyi meslekler arasında bulunan, bütün bilim dallarına yol gösteren, ancak Türkiye’de bir türlü hak ettiği yeri bulamayan “İstatistik” mezunlarıyız. Sıkıntımızı ilgililere duyurmak istiyoruz. Şöyle ki; Devlet Memurluğu Kanunun 90. Maddesinin eki olan 40. Madde’de, Uzman İstihdamı ile ilgili olarak tanımlama yapılırken, biz İstatistik mezunlarına yer verilmemiştir. İlgili mevzuatta tanımlama yapılırken, biz İstatistik mezunlarına da hak ettiğimiz yerin verilmesini istiyoruz. İlgililerin konuya hassasiyet göstermesini istiyor ve bekliyoruz. Emre Ünsal > Adres: İhlas Medya Plaza 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna/ İSTANBUL Tel: (0212) 454 38 22 Faks: (0212) 454 31 00
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT