BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özerk ve Demokratik Federasyon Tasarısı

Özerk ve Demokratik Federasyon Tasarısı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun kuruluş ve görevleri hakkında kanunda bazı değişiklikler yapılmasını öngören Tasarı, yaklaşık 14 yıldır süren futbolda özerklik uygulamasının ışığında bazı yapısal yenilikler öngörmekte ve Federasyon Yönetim Kurulu ile Federasyon Başkanı’nın yetkilerini arttırmaktadır.Türkiye Futbol Federasyonu’nun kuruluş ve görevleri hakkında kanunda bazı değişiklikler yapılmasını öngören Tasarı, yaklaşık 14 yıldır süren futbolda özerklik uygulamasının ışığında bazı yapısal yenilikler öngörmekte ve Federasyon Yönetim Kurulu ile Federasyon Başkanı’nın yetkilerini arttırmaktadır. Tasarı, kulüplerin ve futbolla ilgili diğer kuruluşların Federasyon Genel Kurulu’nda başkan ve yönetim kurulu üyesi sıfatına haiz delegeleriyle en üst düzeyde temsilini öngörmekte ve kanundaki A grubu ve B grubu üyeler ayırımını kaldırmaktadır. Tasarı, Federasyon Yönetim Kurulu’na, Türkiye liglerindeki statü ve isim değişikliği olduğunda genel kurul delege sayısının yüzde onuna kadar liglerin delege sayıları ve oranlarında değişiklik yapma yetkisini vermektedir. Yürürlükteki kanun, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma yetkisini belirli sayıda üyelere ve Spordan Sorumlu Bakan’a vermekte iken tasarı, Federasyon Yönetim Kurulu’na da bu yetkiyi tanımaktadır. Yürürlükteki kanun, genel kurul toplantılarının yapılabilmesi için kesin olarak üçte iki çoğunluğun katılımını şart koşarken tasarı, ilk toplantıda üye tam sayısının yarıdan fazlasının katılımını, bu çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmamasını öngörmektedir. Tasarıya göre, gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul toplantısında Federasyon Başkanı, yönetim kurulu ve diğer kurulların seçimi yenilenebilir. Tasarı, soruşturma sonucunda Federasyon Başkanı veya yönetim kurulunun görevde kalmasında sakınca görüldüğü takdirde karar alınmak üzere genel kurulun başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılmasını öngörmektedir. Tasarı, yürürlükteki kanundan farklı olarak, Federasyon Başkanı’na, başkan vekillerini, yönetim kurulunun 3 üyesini ve Merkez Hakem Kurulu’nun başkan ve üyelerini atama yetkisini tanımaktadır. Yürürlükteki kanunun maçların televizyon ve radyodan yayınlanması konusunda sözleşme yapma yetkisini kulüplere vermesine ve federasyonu onay makamı kabul etmesine karşılık tasarı, yalnızca federasyonun yetkili olmasını ve milli müsabakalarda Bakan onayını öngörmektedir. Tasarıya göre, ana statü ve talimatların kanun hükümlerine aykırı düzenlemeleri kaldırılmış sayılacaktır. Böylece, yürürlükteki kanuna aykırı olarak Federasyon Başkanı, Başkanvekilleri ve yönetim kurulu ile diğer kurulların asil ve yedek üyelerinin 65 kişilik iki liste halinde yanyana iki sandıkta ve hiçbir değişiklik yapılmadan bir bütün olarak oylanmasını öngören ilginç düzenlemeler yürürlükten kalkacaktır (*) Sonuç olarak, tasarının genel kurula işlerlik kazandıran, kulüplerin en üst düzeyde temsilini sağlayan, Federasyon Başkanı’nın ve yönetim kurulunun yetkilerini arttıran, özerkliği güçlendiren ve özellikle 1946 yılından bu yana gelişen demokrasi anlayışımıza ters düşen ilginç düzenlemelerin yerine demokrasi esaslarına uygun seçimler öngören hükümlerinin olabildiğince çabuk yürürlüğe girmesini dilemekteyiz. (*) Bakınız; H.Fehim Üçışık, “Futbolda Birbuçuk Parti”, Türkiye, 09.04.1997; H.Fehim Üçışık, “Spor’da Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Ötüken Yayınları, İstanbul 1999, sh.80-82.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT