BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SGK vefat eden işçi ailelerini teselli etti

SGK vefat eden işçi ailelerini teselli etti

Geçen hafta sonu ailesinin geçimini sağlamak için gurbete çalışmaya giden 11 işçimizin çalıştıkları işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmediği için yanarak vefatına sebep olması hepimizi derinden üzdü.Geçen hafta sonu ailesinin geçimini sağlamak için gurbete çalışmaya giden 11 işçimizin çalıştıkları işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmediği için yanarak vefatına sebep olması hepimizi derinden üzdü. İşçilerimizin bu trajik ölümü esasında iş sağlığı ve güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamamıza sebep oldu. YATAKHANEDE ÇIKAN YANGIN İŞ KAZASIDIR 5510 sayılı Reform Kanunumuza göre, sigortalının, işverenin emir ve talimatı altındayken yapmış olduğu işten kaynaklanan, herhangi bir nedenle bedence ve ruhen zarara uğraması ile bir uzvunu kısmen ya da tamamen, sürekli veya geçici olarak kullanamaması ya da ölüm ile sonuçlanan durumlar iş kazası sayılır. 5510 sayılı Kanunun 11. maddesine göre iş yeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen iş yerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da iş yerinden sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Kanunun 13. maddesinde sigortalıların iş yerinde bulunduğu sırada meydana gelen olayların iş kazası sayılacağı öngörüldüğünden meydana gelen kazanın yapılan işle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın iş yerinde meydana gelecek kazaların iş kazası sayılması gerekmektedir. Yatakhane de iş yerinin eklentileri sayıldığından çıkan yangın işle bağlantılı olmasa dahi olay bir iş kazasıdır. SGK tarafından yayımlanan 2008/108 sayılı Genelgede bu iş kazası durumları ayrıntılı olarak belirtilmiş ve sigortalının avluda yürürken düşmesi, dinlenme saatinde top oynarken ayağını burkması, bahçedeki meyve ağacından meyve toplarken düşmesi, yemek yerken elini kesmesi, dinlenme odasında dinlenirken sobadan zehirlenmesi, iş yerinde intihar etmesi, iş yeri sınırları içinde bulunan havuzda boğularak ölmesi, ücretli izinli bulunduğu sırada çalıştığı iş yerindeki arkadaşlarını ziyaret için geldiğinde kaza geçirmesi, araçlarla çalışanların bu araçlarda geçirecekleri kazaların iş kazası olarak kabul edileceği duyurulmuştur. İŞ KAZASI GEÇİRENLERİN ve AİLELERİNİN HAKLARI İş kazası geçiren kişilere ya da aile bireylerine SGK tarafından sağlanacak hakları; tedavi giderlerinin karşılanması, geçici iş göremezlik süresince geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sürekli iş göremezlik geliri bağlanması, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölenlerin hak sahiplerine gelir bağlanması, gelir bağlanan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi, ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi, şeklinde sıralayabiliriz. 5510 sayılı Reform Kanunu’nun 3. maddesinde gelir; iş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödeme olarak ifade edilmiştir. Buna göre ölüm gelirini iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle ölenlerin hak sahiplerine bağlanan sürekli bir ödeme olarak tanımlayabiliriz. Ölüm gelirinden ölen sigortalıların hak sahipleri olan aile bireyleri faydalanabilmektedir. Sigortalının aile bireyleri ise; - Sigortalının dul kalan eşi, -Çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayan veya, Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılan veya yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızları, - Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla sigortalının ana ve babası, ölüm geliri bağlanması bakımından sigortalının hak sahipleridir. Belirtelim ki; ölen sigortalının anne ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisse olup olmadığına bakılmadan gelir bağlanmaktadır. İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM HALİNDE BAZEN İKİ MAAŞ BAĞLANABİLİR İş kazası sonucu ölen sigortalının aile bireylerine belirli şartlar dahilinde ayrıca ölüm aylığı bağlanmaktadır. Aile bireylerinin iş kazası geliri yanında ölüm aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalının ölüm tarihinde; en az 5 yıl sigortalılık süresinin bulunması, her türlü borçlanma hariç en az 900 gün sigorta primi ödemiş olması veya borçlanma dahil en az 1800 gün prim ödemiş olması, gerekir. Ölüm aylığı şartlarını 11 Mart 2012 tarihinde vefat eden rahmetli işçilerimize uyarlarsak ilk defa 11 Mart 2007 tarihi ve öncesinde sigortalı olan ve en az 900 gün prim ödemesi olan işçilerin ailelerine hem iş kazası geliri hem de ölüm aylığı bağlanacağını ifade edebiliriz. İSTANBUL SGK ALKIŞI HAK ETTİ Önceki yıllarda bu tür ölümlü iş kazaları için öncelikle SGK müfettişleri olayı inceler ve meydana gelen olayın iş kazası olduğunu belirtmeleri halinde aile bireylerine gelir bağlanırdı. Bu işlem en erken 6 ay sürer bazen de 1-2 yılı bulurdu. Madende göçük altında kalıp aylarca ölüm geliri bağlanmayı bekleyen aileleri gördüm. SGK son dönemde bu tür kazalar için ailelere aylarca bekletmeden iş kazası geliri ile hak edenlere ayrıca ölüm aylığını bağlanmasını gelenek haline getirmeye başladı. İstanbul SGK İl Müdürlüğü kazanın üzerinden 48 saat bile geçmeden ölen işçilerimizin ailelerine ölüm geliri ve ölüm aylığını bağladı. İşçilerimizin ailelerine sabaha kadar mesai yaparak bu kısa kısa sürede gelir ve aylık bağlayan SGK İl Müdürü Ramazan YILDIZ ve işlemleri gerçekleştiren Bağcılar SGK Merkez Müdürü Mustafa BAŞTAŞ’ı bu özverili çalışmalarından dolayı kutluyoruz. İnşallah aynı hassasiyet Afganistan’da şehit olan asker ve subaylarımız için de gösterilir ve en kısa sürede şehit ailelerimize de primli ve primsiz rejim kapsamında aylıkları bağlanır.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT