BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Koşarak gelen adam

Koşarak gelen adam

“Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle seslendi: Ey kavmim! Bu elçilere uyun! Bütün kalabalık, dönüp baktı. Meydanı inleten sesin sahibi Habib-i Neccar’dan başkası değildi. Ancak, kral ve adamları Habib ve üç havarinin üzerine taş yağdırmaya başladı.”Hatay ve Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yapan ve hâlen Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışan Nizamettin Duran, Hatay’a damgasını vuran Habib-i Neccar’ın romanını yazdı. Nizamettin Duran, akıcı bir üslupla kaleme aldığı romanın ön sözünde, Hatay’da kendi adıyla anılan bir cami, meydan ve dağ bulunan Habibi Neccar ile İsa “aleyhisselam” tarafından Antakya’ya gönderilen havariler hakkındaki çeşitli rivayetlere temas ediyor. İsa “aleyhisselam”, Antakyalıları, Allah yoluna davet etmek için üç havarisini gönderir. Bunların bir rivayete göre, Yahya (Pavlus), Yunus (Yuhanna) ve Şem’unu’s Safa (St. Simon) olduğu ifade ediliyor. TAŞLANARAK LİNÇ?EDİLDİLER Kral, önceden gelen iki havariyi zindana atar. Habib-i Neccar, Hazret-i İsa’nın, zindana atılan iki havarisini kurtarmak için gönderdiği üçüncü havari ile görüşür. Havariler serbest kalır. Ancak, Antakya Kralı ve tebası, kendilerini, putlara tapınmayı bırakıp Allah’a inanmaya davet eden üç havariyi öldürmeye karar verir. Şehrin meydanında, kalabalık, üç havariyi taşlayarak öldürmek üzereyken, Ha- bib-i Neccar şehrin öbür ucundan koşarak gelir ve şöyle seslenir: “Ey kavmim! Bu elçilere uyun!. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir!” Öyle bir ses ki, kalabalığı sardı sarmaladı, uğultusunu altına aldı. Bütün kalabalık dönüp sese baktı. Sesin sahibini aradı. Sesin sahibi, yiğitlik ve mertlik abidesi Habib-i Neccar’dı. Bilgi için: Nizamettin Duran, Tel: 0506 276 20 85 - nnduran@hotmail.com ANADOLU TOPRAKLARINDA?İNŞA?EDİLEN?İLK?CAMİ Habib-i Neccar Camii, Türkiye sınırları içerisinde ilk yapılan cami olarak biliniyor. Hazret-i Ömer’in hilafeti döneminde, 636 yılında İslam ordusu Antakya’yı fetheder. Mezarların yeri tespit edilir, onların ve fethin hatırasına cami ve türbeler yapılır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT