BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Millet ve milliyetçilik

Millet ve milliyetçilik

(Millet din demektir. Bunun için Fransız milleti, Türk milleti denmez. Türk milliyetçisiyim demek de, Türkün dinindenim demek olur ki çok yanlıştır) diyenler çıkıyor. Millet kelimesi çeşitli manalara gelir. Birkaçı şöyledir:(Millet din demektir. Bunun için Fransız milleti, Türk milleti denmez. Türk milliyetçisiyim demek de, Türkün dinindenim demek olur ki çok yanlıştır) diyenler çıkıyor. Millet kelimesi çeşitli manalara gelir. Birkaçı şöyledir: 1- Din manasında kullanılır. “Millet-i İbrahim”, “Millet-i Resulullah” gibi. Bir kimse, İbrahim aleyhisselamın dinindenim dese mahzuru olmaz. Çünkü bizim dinimizle onun dini arasında fark yoktur. 2- Ümmet manasında, bir din mensuplarının tamamına denir. “İslâm milleti”, “Yahudi milleti” gibi. 3- Topluluk manasına gelir. “Kâfirler tek millettir.”, “Kâfir milleti zâlimdir.” gibi. 4- Sınıf, cins, taife manasına kullanılır. “Kadın milleti”, “Şoför milleti” gibi. 5- Halk manasına kullanılır. “Bu millet, iyiye layıktır.” gibi. 6- Kavim manasında kullanılır. Din, dil, tarih, gelenek, kültür, ideal ve vatan birliği olan topluluk demektir. “Türk milleti”, “Arap milleti” gibi. Milliyetçi demek, aynı dine mensup, aynı dili konuşan, ortak tarihi olan, aynı gelenekleri ve aynı kültürü olan, aynı ideale ve aynı vatana sahip olan kimse demektir. “Ben milliyetçiyim.” demek yanlış olmaz. Kelimenin yalnız bir manasını düşünmek doğru değildir. Millet kelimesini yanlış anlayanlar gibi, zaman kelimesini de yanlış anlayanlar çıkıyor. (Zaman çok kötüleşti demek, Allahtan şikayettir. Çünkü, zamana söven beni cezalandırır. Ben zamanım) hadisi kudsisi vardır.) deniyor. Zaman kelimesinin sanki tek bu anlamı mı var da böyle söyleniyor? Zaman kelimesinin anlamlarından birkaçı şöyledir: 1- Vakit demektir. Olayları sıralamaya yarayan başı ve sonu belli olmayan mücerret kavram. Zaman akıp gidiyor gibi. 2- Çağ demektir. Osmanlıların ilk zamanlarında Türklerin itibarı yüksekti gibi. 3- Gün demektir. Zaman olur beni de anlayan çıkar gibi. 4- An demektir. Bir zaman durakladı, konuşmadı gibi. 5- Mevsim demektir. Şimdi hasat zamanı gibi. 6- Elverişli vakit demektir. Tam hücum etme zamanı gibi. 7- Yaşanılan devir demektir. Zaman çok kötü oldu, bilir bilmez herkes din adına ahkam kesiyor gibi. (Zaman sana uymazsa sen zamana uy sözü çok yanlıştır.) deniyor. Halbuki “Zaman sana uymazsa, sen zamana uy” sözü doğrudur. Zamana uymak, zamanın gerektirdiği hususlara uymak demektir. Zamanın değişmesiyle, örf ve adete ait hükümler değişebilir. Nassa [Kur’an ve hadise] dayanan hükümler zamanla değişmez. Dine aykırı olmayan örf ve adete ait hükümler değişirse, bunlara uymakta mahzur yoktur. Herkes traktörle, kamyonla giderken, kağnı ile gitmek gerek diye ısrar edilmez. Fakat günah olan bir şey, herkes tarafından yapılsa, buna uyulmaz. Zamana ait işlerin değişmesine, zamanın değişmesi denmiştir. Böyle misaller Kur’an-ı kerimde de vardır. Mesela, (köy halkına sor) yerine, (köye sor) denilmiştir. (Yusüf 82) Türkçede de, (şu sınıf tembel) denir. Burada anlatılan, sınıfın kendisi değil, oradaki talebelerdir. Zamana uymak da, zamanın icabı olan faydalı işlere uymak demektir. Zararlı, günah olan şeylere uyulmaz. Zamanı kötülemek de, o zamanda yaşayan kötü insanları tenkid etmektir. Yoksa zamanı yaratan Allahı kötülemek anlamında değildir.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT