BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kasım bin Muhammed “kuddise sirruh” - 3 -

Kasım bin Muhammed “kuddise sirruh” - 3 -

Allah adamlarından büyük alim evliya, Onun gelmesi ile nurlandı bütün dünya. O bir gün buyurdu ki; (Bu Hak dostu velîler, Bütün insanlar için, bulunmaz ni’mettirler...Az konuşmak Allah adamlarından büyük alim evliya, Onun gelmesi ile nurlandı bütün dünya. O bir gün buyurdu ki; (Bu Hak dostu velîler, Bütün insanlar için, bulunmaz ni’mettirler. Böyle yüksek bir zâta rastlar ise bir kişi, Onun emrine göre yapar artık her işi. Böyle bir evliyayı tanıyıncaya kadar, İnsanın noksan aklı, belki bir işe yarar. Lâkin onu tanıyıp, olunca ona tâbi, Aklını bir tarafa bırakmalı tabii. Kim akılnı atıp da, uyarsa rehberine, Kavuşur âhiretin sonsuz ni’metlerine. Ama bu sohbet ehli velîler yoksa eğer, Onların kitabını okumak îcab eder. Zîra kitab okumak, yarısıdır sohbetin, Bu da vesîle olur, gelmesine himmetin. Bu zâta sordular ki; (Bu evliya-i kiram Niçin çok konuşmayıp, etmezler fazla kelâm?) Buyurdu; (Çok konuşmak cahillere mahsustur, Allah adamlarıysa, az, fakat öz konuşur. Onlar, cahiller gibi etmezler hiç yaygara, Onların bir tek sözü, yön verir insanlara. Meselâ, bir “kaptan”a benzer ki bu velîler, Eğer yoksa kaptanı, yürüyemez gemiler. Kaptan, seferden önce açar haritasını, Düşünür, hesab eder geminin rotasını. İlmî tecrübesiyle çalışarak az müddet, Tâyin eder gemiye, doğru bir istikamet. Lüzum yok artık onun, bir şey söylemesine, Çünki gidiş yönünü vermiştir gemisine. O, istikametini vererek gâyet iyi, Hedefe, sağ ve salim ulaştırır gemiyi. Ayrıca düşünün ki, sıcak bir “soba”yı da, İnsanları ısıtır ve sağlar büyük fayda. Verdiği sıcaklıkla, ısınır da her taraf, Lâkin o, ayriyeten konuşup eylemez lâf. Soğukta insanlara, olur çok faidesi, Fakat yalnız ısıtır, ayrıca çıkmaz sesi. “Lâmba”da aydınlatır haneleri her gece, Lâkin o da konuşmaz, ışık verir sadece. İnsanlara hizmeti, olsa da gayet fazla, O dahî soba gibi, söylemez bir şey aslâ. İşte bu büyükler de, sahiptir din ilmine, İstikamet verirler, insanlık âlemine. Hak teâlâ onlarla, yağdırır yağmurları, Onların duasıyla, giderir belâları. Onların sayesinde, gelir bolluk, bereket, Onlarla vâsıl olur, kullara rüşd, hidayet.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT