BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bağ-Kur şartlarından daha erken emekli olmak mümkün mü?

Bağ-Kur şartlarından daha erken emekli olmak mümkün mü?

Soru: “1?Ocak?1957?doğumluyum.?İlk defa 1 Mart 2000 tarihinde sigortalı oldum. Şu ana kadar 2800 gün SSK, son 1080 günü Bağ-Kur primi olmak üzere toplam olarak 3880 gün prim ödedim.Soru: “1?Ocak?1957?doğumluyum.?İlk defa 1 Mart 2000 tarihinde sigortalı oldum. Şu ana kadar 2800 gün SSK, son 1080 günü Bağ-Kur primi olmak üzere toplam olarak 3880 gün prim ödedim. 15 yıl 3600 günü tamamladım.?Kaç?yaşında emekli?olabilirim,?İsteğe?bağlıya devam edersem Bağ-Kur şartlarından ne zaman emekli olacağım. SSK şartlarından mı yoksa Bağ-Kur şartlarından mı daha erken emekli olabileceğim?” İsmi mahfuz SSK ŞARTLARINDAN EMEKLİ OLMAK HER ZAMAN CAZİP OLMAYABİLİR Eski adı SSK emekliliği olan ve 5510 sayılı Kanunla 4/a kapsamında emeklilik olarak tanımlanan şartlardan emekli olmak, her zaman olmasa da genellikle 4/b kapsamından emeklilik olarak isimlendirilen eski Bağ-Kur emekliliğinden daha caziptir. 4/a Kapsamındaki sigortalılara ödenen aylıklarının yüksekliği bir yana 4/a kapsamından emekliliğe hak kazanmak görece olarak 4/b kapsamından emekli olmaya göre daha kolaydır. Zira, 4/a kapsamındaki sigortalıların emekli olması için?5000 ila 7000 gün arası prim ödemesi?yeterli?iken?4/b kapsamındaki sigortalıların?emekli?olabilmeleri için kadın erkek?ayırt?etmeksizin?9000 gün,?9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan kadınların ise 7200 gün prim ödemeleri gerekmektedir. Aynı şekilde ileri yaştakilerin emekliliği olan kısmi emeklik şartlarında da 4/a kapsamındaki sigortalılar için prim ödeme gün sayısı 3600 veya 4500 gün iken 4/b kapsamındaki sigortalılar için prim ödeme gün sayısı 5400 olarak belirlenmiştir. 9 EYLÜL 1999 TARİHİNDE 18 YILDIR SİGORTALI OLANLAR ŞANSLI Benim Reform Kanunu olarak nitelendirdiğim 5510 sayılı Sosyal Sigortalar?ve?Genel Sağlık Sigortası Kanunu,?1?Mayıs?2008?tarihinden önce sigortalı olanların haklarını korumuş, emeklilik şartları açısından bunlar hakkında önceki Kanunların ilgili hükümlerinin geçerli olacağını benimsemiştir. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun?yaşlılık?sigortasından?yararlanma şartlarını düzenleyen 60. maddesinde 9 Eylül 1999 tarihinde değişiklik yapılmadan önce,?istisnalar hariç,?kadın?sigortalılar en az 20 yıl sigortalılık süresi, erkek sigortalılar ise en az 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün?prim?ödemesi?ile?yaşlılık?aylığı bağlanmasına?hak?kazanıp?emekli olabilmekteydi.?Ayrıca?en az?15 yıl sigortalılık?süresi?ve?3600 gün prim ödemesi?olan?kadın?sigortalılar?50, erkek?sigortalılar?ise?55?yaşını ikmal ederek yaş haddinden emekli olabilirdi. 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 8 Eylül?1999 tarihinde, 18 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi bulunan kadın sigortalılar ile 23 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi bulunan erkek sigortalıların yaşlılık aylığından yararlanma?şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu nedenle 8 Eylül?1981?tarihi?ve?öncesinde?ilk defa?sigortalı?olan?kadınlarla?8?Eylül 1976 tarihi ve öncesinde ilk defa sigortalı olan erkekler?5000?günü?tamamlamışlarsa?yaşı?beklemeden, 5000 günü tamamlayamamakla birlikte kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlamak?şartıyla?3600?günle emekli olabilmektedir.?Dolayısıyla ileri yaştan diğer bir ifade ile kadınsa?50 erkekse 55 yaşı tamamlayarak?emekli olabilmedeki ilk milat kadınların?8?Eylül?1981?tarihi?ve öncesinde erkeklerin?ise 8?Eylül?1976 tarihi ve öncesinde ilk defa sigortalı olmasıdır. İLERİ YAŞTA EMEKLİLİKTE 23 MAYIS 2002 TARİHİ MİLATTIR İleri yaştan yani 15 yıl 3600 günle ve kadınsa 50 yaşında erkekse 55 yaşında emekli olabilmek için diğer bir anlatımla ileri yaştan emeklilikteki kademeli yaşa takılmamak için bir diğer önemli milat ise sigortalının 23 Mayıs 2002 tarihindeki durumudur. 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla; -15 yıl sigortalılık süresi içinde en az?3600?gün?prim?ödemesi?olan ve 55 yaşını tamamlayan erkek sigortalılar ile, -15 yıl sigortalılık süresi içinde en az 3600 gün prim ödemesi olan ve 50 yaşını dolduran kadın sigortalıların hemen emekli olabilmeleri mümkün. Bu milatta aynı anda yerine getirilmesi gereken üç şart bulunmaktadır. Yerine getirilmesi gereken ilk şart; 23 Mayıs 2002 tarihinde 15 yıl sigortalı olunmasıdır ki; karşılığı kadın sigortalıların 9 Eylül 1981 tarihi ila 23 Mayıs 1987 tarihleri arasında, erkek sigortalıların ise 9 Eylül 1976 ila 23 Mayıs 1987 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olmasıdır. İkinci şart ise 23 Mayıs 2002 tarihinde kadın sigortalıların 50 yaşını tamamlaması?bir?diğer?ifade?ile 23 Mayıs 1952 tarihinden önce doğmuş olması erkek sigortalıların 55 yaşını tamamlaması diğer bir anlatımla 23 Mayıs 1947 tarihinden önce doğmuş olmasıdır. Kadınsa 50 yaşında erkekse 55 yaşında 3600 günle emekli olmak için yerine?getirilmesi?gereken?üçüncü önemli şart ise 23 Mayıs 2002 tarihinde 3600 gün prim ödemesinin gerçekleşmesidir. Dikkat edilirse 23 Mayıs 2002 tarihinde hem 15 yıl sigortalılık süresi tamamlanmalı hem 3600 gün prim ödenmiş olmalı hem de kadınsa 50 yaş erkekse 55 yaş tamamlanmış olmalıdır. 15 YIL 3600 GÜNLE EMEKLİLİKTE YAŞ KADEMELERİ Bu şartları taşımayan erkek ve kadın sigortalılara aşağıda belirtilen geçiş süreçleri getirildi. 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme süresini ve kadın ise 50 erkek ise 55 yaşı tamamlamasına göre; -24/05/2002 ile 23/05/2005 tarihleri arasında yerine getirenlere kadın ise 52,?erkek?ise?56 yaşını doldurmuş olmaları, -24/05/2005 ile 23/05/2008 tarihleri arasında yerine getirenlere kadın ise 54,?erkek?ise?57 yaşını doldurmuş olmaları, -24/05/2008 ile 23/05/2011 tarihleri arasında yerine getirenlere kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları, -24/05/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlara 58, 24/05/2011 ile 23/05/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkeklere 59 yaşını doldurmuş olmaları, -24/05/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkeklere 60 yaşını doldurmuş olmaları, şartı ile yaşlılık aylığı bağlanır. İLK DEFA 9 EYLÜL 1999-30 NİSAN 2008 TARİHLERİ ARASINDA SİGORTALI OLANLAR 3600 GÜNLE EMEKLİ OLAMAZ Reform Kanununun yaşlılık aylığından yararlanma şartlarını düzenleyen geçici 9. maddesine göre; 8 Eylül 1999 tarihinden 30 Nisan 2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün prim ödemek şartıyla veya kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak,?25?yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün prim ödemek şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. Dikkat edilirse Kanunun belirttiği tarih aralığında ilk defa sigortalı olanlar ilk defa sigortalı olduktan 25 sene sonra en?az 4500 gün prim ödeyerek ve kadınsa 58 erkekse 60 yaşını tamamlayarak emekli olabilecektir. Emeklilik için Kanunda bulunan 25 yıl sigortalılık şartı ileri yaşta sigortalı olanlar için SSK şartlarından değil ama Bağ-Kur şartlarından daha erken emekli olma sonucuna yol açmaktadır. Zira 8 Eylül 1999 tarihinden 30 Nisan 2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar; 15 yıl sigortalılık süresi yanında?kadın?ise?60,?erkek ise?62?yaşını?doldurmak?ve?en?az 5400 gün prim ödemek şartıyla Bağ-Kur şartlarından emekli olabilmektedir. İLERİ YAŞTA SİGORTALI OLANLAR BAĞ-KUR’U TERCİH ETMELİ Bu açıklamalar doğrultusunda okurumuzun sorusunu cevaplamak istiyorum. Okurumuz SSK şartlarından emekli olmak için 25 yıl sigorta 4500 gün prim ödemek zorunda. Dolayısıyla en az 4500 gün prim ödedikten sonra 25 yıl sigortalılık süre şartını sağlayacağı 1 Mart 2025 tarihini beklemek durumunda. Oysa en az 5400 gün prim ödeyerek 60 yaşını tamamlayacağı 1 Ocak 2017 tarihinde Bağ-Kur’dan şartlarından emekli olabilecek. Belki 900 gün fazla prim ödeyecek ama 8 yıl 3 ay daha erken emekli olup fazladan 99 maaşa sahip olacak. Özetle: Okurumuzun isteğe bağlı sigortaya devam etmesi ve 1520 gün daha prim ödemesi menfaatine.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT