BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İşi fazla uzattık

İşi fazla uzattık

BELKİ onbin defa duymuşsunuzdur: “Kardeşim, ekonomiyi ekonomistlere bırakmıyorlar” “Sinemayı sinemacıya bırakmıyorlar” “Hukuku hukukçuya, askerliği askere, üniversiteleri üniversiteye bırakmıyorlar”BELKİ onbin defa duymuşsunuzdur: “Kardeşim, ekonomiyi ekonomistlere bırakmıyorlar” “Sinemayı sinemacıya bırakmıyorlar” “Hukuku hukukçuya, askerliği askere, üniversiteleri üniversiteye bırakmıyorlar” Daha da var: “Mühendisliği, mimarlığı kalfalara bırakırsanız her depremde bu evler çöker” “Doktorluğu doktorlara bırakmalıyız” “Artistliği artistlere bırakmalıyız” “Şehirleri plancılara bırakmalıyız” * * * İyi güzel de... Bir gün, tek bir gün, “Şu siyâseti siyâsetçilere bırakalım” diyen çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Bahçeyi bahçevana emânet edelim... Güzel. Et kesimini kasaplara, otobüsleri şoförlere, yol yapımını Karayolları’na emânet edelim... O da güzel. Peki, siyâset söz konusu oluverince niye onca okur yazar tam ortasına dalıyoruz? Hayret ki, nasıl. * * * Kahveci kahve yapıyor...ken, Duvarcı duvar örüyor...ken, Yoğurtçu yoğurt üretiyor...ken, Siyasetçiye bunca karışmak; hem de hücumla, ithamla, öfkeyle karışmanın sebebi ne? Kimdi o, “Türkiye’de her üç kişiden dördü şairdir” diyen akıllı? Bir daha ortaya çıksın da beş kişiden kaçının siyasetçi olduğunu söyleyiversin bakalım. * * * Dış ülkelerde bu merak bizdeki kadar katmerli değil. Adamlar belirli dönemlerde varıp oy kullanıyor, sonra işlerine güçlerine dalıyorlar. Bir de kendimize bakalım. Türkiye’de siyâset her gün gazetelerde dokuz sütuna manşettir. Televizyonlar sabah akşam siyâseti en önemli haber diye geçer, siyâset yeyip siyâset içerler. Ecevit öksürse, haber. Demirel konuşsa haber, sussa haber. Yürüse haber, otursa haber. Galiba fazla ileri gidiyoruz. Milleti yok yere diken üstlerinde gezdiriyoruz. * * * Pencereyi marangoza, kömürü kömürcüye, demiri demirciye bırak. Ama siyâseti siyâsetçiye kat’iyyen bırakma. Artık, “Siyâset siyâsetçinin işidir” deme vaktimiz geldi. Bunca gerilim fazladır ve zaman kaybıdır. Herkes kendi bildiğine dönmeli ve en iyisini yapmalı. Ülkeyi ve insanımızı boşa yoruyoruz. * * * Söyler misiniz? Bir ülke, seçilmişlere, yani politikacılara değil de kimlere emânet edilir? Bunca öfke, homurtu ve meraka sebep; basın ve yayın organlarında köşe başını tutmuş şu “68’liler” mi ki? Hâlâ bir alıp veremedikleri mi var? * * * Biz hiç bu kadar siyâsete bulanmamıştık. Fazla uzattık. .................... BİR DERGİ: “Ekonomik FORUM”. Odalar ve Borsalar Birliği’nin yayımladığı dergide her ay bir konu enine boyuna inceleniyor. Bu defa özelleştirme ele alınmış. Fevkalâde yararlı. Yıllık abonesi 5 milyon TL. Tel: (0312) 417 77 00
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT