BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aile şirketlerinin hisselerinin devrinde vergi

Aile şirketlerinin hisselerinin devrinde vergi

Gelir Vergisi Kanunumuza göre kişilerin, anonim şirketlerin hisse senetlerinin elde edilmesinden itibaren üç ay içerisinde elden çıkartılmasından doğan kazançları, enflasyondan arındırıldıktan sonra, 3.5 milyar liralık sınırı geçen kısmı itibariyle gelir vergisine tabidir.Gelir Vergisi Kanunumuza göre kişilerin, anonim şirketlerin hisse senetlerinin elde edilmesinden itibaren üç ay içerisinde elden çıkartılmasından doğan kazançları, enflasyondan arındırıldıktan sonra, 3.5 milyar liralık sınırı geçen kısmı itibariyle gelir vergisine tabidir. Bu hüküm, borsada işlem gören şirketlerin hisseleri açısından bir anlam ifade etmektedir. Zira bu şirketlerin hisse senetleri zaten bastırılmıştır ve tedavül etmektedir. Bu hükmün uygulama sorunu, asıl halka kapalı olan, bir başka deyişle aile şirketi niteliğinde olan anonim şirketlerle ilgidir. Zira bu tür şirketlerin büyük çoğunluğunun hisse senetleri bastırılmamıştır. Anonim Şirketlerin hisse senedine bağlı olmayan, bir başka deyişle çıplak olarak nitelendirilen payların devrinde ise, üç aylık süre geçerli değildir. Bu çıplak paylar, değil üç ay, üç sene sonra devredilse de, kazanç vergiye tabidir. Kanun, hisse devrinde üç aylık süre şartının geçerli olabilmesi için, hisse senetlerinin bastırılmasını şart koşmuştur. Ancak hisse senedi adı verilen kağıt, özel şekillerde ve hisse adedine göre bastırıldığı için, özellikle küçük şirketlerde büyük bir maliyet oluşturabilmektedir. Hele, her sermaye artırımında yeniden hisse senedi bastırılması, çok sayıda kağıdın ortaklarca saklanması ve muhafazası gibi sorunlar da eklenince, sorunun önemi ve büyüklüğü daha da artmaktadır. Ticaret kanunumuz, hisse senedi bastırmanın zorluğunu dikkate alarak, bir başka kağıt türüne daha yer vermiştir. Bu kağıt, “ilmühaber” veya “geçici ilmühaber” adı verilen bir başka menkul kıymettir. Geçici ilmühaberler anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul kıymetlerdir. Her bir ortak için, şirkette sahip olduğu payları toplam itibariyle gösterecek şekilde ihraç edilirler. Şirket hisse senedinde yer alması gereken bilgilerin yazılması gereken ve yine temsile yetkili en az iki yönetim kurulu üyesinin imzasını taşıması zorunlu olan bu menkul kıymetler, özel olarak bir matbaada bastırılmak zorunda değildir. Şirket bilgisayarında dahi tanzim olunarak kullanılabilir. Sahiplerine genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, kâr payı almak gibi pay sahipliği haklarını kazandıran ilmühaberler, ilgili anonim şirketçe hisse senetleri düzenlenip ortaklara teslim edildiği anda geçerliliğini kaybetmektedir. Anonim Şirketlerin hisse senedi yerine ilmühaber çıkarttıkları hallerde de, söz konusu üç aylık sürenin geçerli olup olmayacağı, tartışma konusu olmuştur. Maliye Bakanlığı, yayınladığı 232 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile konuya açıklık getirmiştir. Sözkonusu Genel tebliğe göre, “ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde, Gelir Vergisi Kanununun hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.” Buna göre, ilmühaberlerin; iktisap tarihinden itibaren üç ay içerisinde elden çıkarılması halinde elde edilen kazanç, aynen hisse senetlerinin elden çıkartılmasında olduğu gibi, değer artış kazancı olarak gelir vergisine tabi olacak, iktisap tarihinden itibaren üç aylık sürenin geçmesinden sonra elden çıkarılması halinde ise elde edilen kazanç, gelir vergisine tabi olmayacaktır. Ayrıca, ilmühaberlerin hisse senetleri ile değiştirilmesi dolayısıyla alınan hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak ilmühaberlerin elde edildiği tarih dikkate alınacaktır. Maliye Bakanlığı bu Genel tebliğ açıklaması ile aile şirketlerinin karşılaştığı bir sıkıntıyı ve halka açık şirketlerle aralarında oluşan bir adaletsizliği gidermiştir. Aile Şirketlerinin bu imkandan yararlanarak, bir an önce ilmühaberlerini bastırmalarında ve ortaklarına teslim etmelerinde, ileride hisse devrinde oluşacak kazancın gelir vergisinin konusu dışında kalmasını temin açısından yarar vardır.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93476
  % -1.16
 • 5.3199
  % -0.31
 • 6.0828
  % -0.43
 • 6.8352
  % 0.04
 • 209.725
  % 0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT