BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Demokratik açılım” süreci yeni teşviklerle güçlenir

“Demokratik açılım” süreci yeni teşviklerle güçlenir

Türkiye’de son 25 yılda bölgeler arası gelişmişlik farkını indirmeye, sanayileşmeyi yaygınlaştırmaya, ihracat rakamlarını yükseltmeye yönelik birçok teşvik paketi hayata geçirildi.Türkiye’de son 25 yılda bölgeler arası gelişmişlik farkını indirmeye, sanayileşmeyi yaygınlaştırmaya, ihracat rakamlarını yükseltmeye yönelik birçok teşvik paketi hayata geçirildi. Bu çerçevede birçok tesis hayata geçirilirken istihdam da buna paralel olarak arttı. Ancak gerek iş adamları gerekse de ekonomistler teşvik paketlerinin her zaman eksik bir tarafı olduğunun altını çizerken teşvik paketlerinin yeterince etkili olmadıklarından dert yanıyorlardı. Perşembe günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına ekonomi kurmaylarını da alarak açıkladığı yeni teşvik paketi tüm bu eleştiri ve eksiklikleri gidermeye yönelik çok önemli bir adım olarak ekonomi tarihimize geçecektir. Teşvikler her ne kadar Doğu ve Güneydoğu bölgeleri için hayati önem taşıyan nitelikler taşısa da ülkenin geneli bu teşviklerden ciddi anlamda faydalandılar. Ancak bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması ve Doğu bölgelerimizde yaşanan terör sorunu nedeniyle, teşvik paketleri bu bölgelerimiz için ayrı bir önem taşıyor. Paketin açıklanmasının hemen ardından görüştüğüm Doğu’daki iş adamlarının çoğunluğu paketin tam da bekledikleri şekilde hazırlanmış olduğu görüşündeler. Bölgesel asgari ücret uygulaması ve çatışma ve şiddet ortamının oluşturduğu tahribattan etkilenen illerin (eski OHAL bölgesi) yeni bir teşvik bölgesi olarak tespit edilmesi hemen hepsi için son derece kritik noktalar olmuş. Desteklerin 12 yıla yayılması da çok kritik bir konu. Zira kısa dönemli teşvikler yatırımcının Doğu bölgelerinde yatırım yapması için yeterli değildi. Bununla birlikte asgari ücretin, yapılan teşviklerle 600 dolardan 350 dolara düşmesi de hem istihdamın arttırılması hem de asgari ücretlerin 250-300 dolar civarında olduğu Çin ile rekabet edebilecek bir alanın oluşturulması açısından gerçekten önemli bir adım. Hükümetinin başa geldiği zamandan beri Kürt meselesinde atılan demokratik, kültürel ve ekonomik adımların bu yeni teşvik paketiyle bir bütünlük oluşturacağı ve Doğu bölgelerimizin her alanda kalkınmasına ciddi bir katkı sunacağı inancı şimdiden çok yaygın bir kanaat oluşturmuş. Demokratik açılım süreci teşvik paketi ile taçlandırıldı yorumu hatalı bir yaklaşım olmayacaktır. Hükümet özellikle bölgenin ihtiyaçlarının farkında olarak milli birlik ve kardeşlik projesinin ekonomik ayağını güçlendirmektedir. Ülkemizin cari açık gibi önemli bir sorununu çözebilmek adına üretimin arttırılması ve buna paralel olarak da teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelik önemli bir çalışmayı içeren bu yeni teşvik paketi; dünyanın ekonomik kriz yaşadığı bugünlerde Türkiye’nin önemli bir ekonomik ivme yakalama fırsatıdır. Tamamını değerlendirdiğimizde ise ekonomik kalkınmanın teknolojik ve bilimsel altyapısının geliştirilmesi 2023 Türkiye’si için beklenilen adımın atılmış olduğunu göstermektedir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT