BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ne ka veri, o ka bilgi

Ne ka veri, o ka bilgi

Doğru bilgiye ulaşmak için veri gerekli. Bilginin doğruluğu verinin netliğiyle doğru orantılı. Hele konu istatistikse, çok daha önemli.Doğru bilgiye ulaşmak için veri gerekli. Bilginin doğruluğu verinin netliğiyle doğru orantılı. Hele konu istatistikse, çok daha önemli. Çünkü istatistik, kişi ve kurumların ve hatta ülkelerin?geleceklerini?tasarlamada kullandıkları önemli bir enstrüman. İstatistik doğru değilse, stratejinin doğru olması mümkün mü? Önceki gün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı?Birol?Aydemir?ile?sohbet ederken,?kamuoyunun?bu?konuda duyduğu?tereddütleri?sordum kendisine.?Birol?Aydemir?TÜİK?Başkanı olalı?7?ay oldu. Henüz çiçeği burnunda. Fakat geçmişi istatistiki çalışmalarla dolu. Türkiye Kalkınma Bankası, DPT ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nda üst düzey yöneticilik yaptı. İstatistiğin önemini en iyi bilenlerden biri yani. Birol Aydemir “bir vur bin ah işit” durumundaydı ve kamu kuruluşlarının idari kayıtlarını TÜİK ile paylaşmamasından yakındı. Özel sektör de aynı; onlar da TÜİK‘e doğru bilgi vermiyor. Peki, bu durumda TÜİK‘in yayınladığı istatistiki bilgilerin doğruluğuna nasıl inanacağız? Öyle ya... Enflasyondan milli gelire, işsizlik rakamlarından sosyal güvenliğe, sanayiden tarıma her alanda istatistiki rakamlar açıklıyor TÜİK. Hepsi de çok önemli. Buna karşılık ekonominin yarısı kayıt dışı ve kimse bilgi vermeye yanaşmıyor! Bu durumda ülke nüfusunun doğru olduğuna, ya da kişi başına düşen milli gelirin gerçeği yansıttığına nasıl güveneceğiz? “Endişe etmeyin” dedi Birol Aydemir. “Kamu ve özel sektörden doğru bilgi alamıyorsak da alan çalışması yapıp hane halkından alıyoruz ve doğruya en yakın bilgileri yayınlıyoruz.” Birol Aydemir‘ın açıklaması böyle. Bu durumun iki handikapı var aslında. Birincisi, TÜİK‘in işinin zorlaşıyor olması. İkincisi ise kamu ve özel kuruluşların yanlış veya hatalı strateji çizme ihtimalinin artması. Maliyeti arttıran unsurlar bunlar. Ki, maliyet çok önemli bir kavram oldu tüm kuruluşlar için. Herkes maliyetlerini indirmeye çalışırken Türkiye‘nin hovardaca davranmasının bir mantığı olabilir mi? TÜİK Başkanı Birol Aydemir, “Bundan sonra kamu kurumlarına logo vereceğiz” dedi. “Bizim logomuzu gören, o kurumun yayınladığı istatistiki rakamların asgari oranda doğru olduğunu anlayacak.” Bu yöntemin, kamu kurumları arasındaki koordinasyonunun sağlanması bakımından önemli bir rol oynayacağı kesin. Mükerrerliği ortadan kaldırması da cabası. Bu fikrin uygulamaya geçmesiyle birlikte Türkiye hem yanlış bilgilerden arınmış ve hem de bilgi kirliliğinin önüne geçmiş olacak. TÜİK?287?resmi?istatistik?yayınlamayı planlamış bulunuyor. Bunların çoğunu?yayınlıyor?da.?Ayrıca?hepsi uluslararası kriterlere uygun yayınlıyor bu istatistikleri. Dünya Bankası ve IMF?kriterinde?hem?de.?IMF?zaten 2001 yılından beri TÜİK ile ortak çalışıyor ve kriter değerlendirmesi yapıyor.?TÜİK enflasyon,?milli gelir, işsizlik gibi çok önemli istatistiki çalışmayı uluslararası kriterlere uygun yayınlıyor. TÜİK‘in birkaç sene içinde hem kendi altyapısını tamamlayacağını ve hem de kamu ile özel sektörün eksiklerini gidermesi hususunda önemli rol oynayacağını söylemek mümkün.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT