BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Geleceğe yatırım mı dediniz?

Geleceğe yatırım mı dediniz?

“Beş vaktin beşinde bu muhterem insana dua ve geçmişlerine fatiha göndereceksiniz. Siz de çocuklarınıza onlar da çocuklarına bu vasiyeti yapsınlar!..”Ömer Çavuş, insan insana bir zaman değil her zaman lazımdır. Hâlden anlamak lazımdır. Bilirim ki yokluk zamanlarından geçmekteyiz. Bilirim ki ihtiyaç vardır. -Öyledir. -Derim ki, hanemize buyur edesin. Allah ne verdiyse birkaç lokma alasın, hanemizi bereketlendiresin. Kilerdeki erzakımızı da hanım yarı yarıya ayırıyor şimdi. Yarısını benim kardeşim alıp çocuklarına götürsün. Anamızın ak sütü gibi helali hoş olsun. Dedem bu âlicenaplık karşısında çok duygulanır. Atından iner. Atını yedeğine alıp bu insan evladının ardından yürür. Kendi yiyeceğinin yarısını din kardeşine hem de böylesi bir yokluk zamanda verebilecek derecede ahlak sahibi köylüye minnetle bakar. Eshab-ı kiram efendilerimizin birbirlerine kardeşliğini hatırlar. Muhacirîne kapılarını açan o mübarek Ensâr-ı kiram efendilerimizi hatırlar... Çok duygulanır. Hanesinden içeri girerler. Yemek aslında işin bahanesidir. Anlaşılmıştır ki asıl olan adamcağız evinde ne varsa yarı yarıya ayırıp bir yarısını kendi evine bırakıp bir yarısını dedeme ayırmıştır. Hem de gerçekten bir iki günlük yiyeceği olmasına rağmen. Birlikte dedemin atına yükler. Dedem adamcağızın boynuna sarılır. Çok dua eder. O da kendi öz kardeşini yolcu eder gibi kucaklar ve savuşturur. Dedem bu duygularla köyden ayrılır. Akşam ezanına evinde aç acına yol gözleyen çocuklarına, torunlarına kavuşur. Hemen ocaklar yanar, kazanlar kaynar. Bel belek aç karnını doyurur. Açlıktan sebep çocuk ağlamaları kesilir. Dedem derin bir oh çeker. Sonra toplar evlatlarını ve der ki: -Bu size vasiyetimdir. Babalık hakkımdır. Beş vaktin beşinde bu muhterem insana dua ve geçmişleri ruhuna Fatiha göndereceksiniz. Siz de çocuklarınıza onlar da çocuklarına bu vasiyeti yapsınlar. Bizim neslimiz devam ettiği sürece o muhterem zatın ruhuna Fatiha hiç noksan olmaya... Bu vasiyet üzerine babam ve amcamlar her namazdan sonra, her bayramda her arefe günü kabir ziyaretinde dedemle birlikte o muhterem insanı da hayırla yâd ederler... İşte ne vakit ki biz büyüyüp aklımız ermeye başladı, babam bize amcamlar da çocuklarına bu ismi anlattı. Ben şu anda 50 yaşındayım. Amca çocuklarıyla beraber on dört kişilik nüfus ve çocukları bu adamcağıza her vesileyle, dedeme yaptığı bu Allah rızası için yardım sebebiyle dua etmekteyiz. Üç çocuğum var üçü de bu vasiyeti biliyor. Onlar da dua etmekte. Demem o ki geleceğe gerçek yatırımı kim yapmış dersiniz? Mekânı Cennet olsun. Allah ondan razı olsun... Y. K.-Erzincan > Yazışma adresi: Türkiye Gazetesi İhlas Medya Plaza 29 Ekim Caddesi, 34197 Yenibosna/İstanbul Faks: (0212) 454 31 00
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT