BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Amr Rabbânî

Amr Rabbânî

“Peygamber efendimizin ve Onun dört halîfesinin zamânlarında bulunmayıp da, dinde, sonradan meydâna çıkarılan, uydurulan inanışlara, sözlere bid’at denir.”Amr Rabbânî hazretleri, Azerbaycan’ın Şirvan şehrinde doğdu. 1444 (H.848) senesinde Şirvan’da vefât etti. Kabr-i şerîfi Şirvan’dadır. Bu mübarek zat, vefatından kısa bir zaman önce buyurdu ki: Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Bir zamân gelecek ki, ümmetimde Müslümânlığın yalnız adı kalacak. Mü’min olanlar, yalnız birkaç İslâm âdetini yapacak. Îmânları kalmayacak. Kur’ân-ı kerîm yalnız, okunacak. Emrlerinden, yasaklarından haberleri bile olmayacak. Düşünceleri yalnız yiyip içmek olacak. Allahü teâlâyı unutacaklar. Yalnız paraya tapınacaklar. Kadınlara köle olacaklar. Az kazanmak ile kanâ’at etmeyecekler. Çok kazanınca doymayacaklar.) İbni Mâcenin bildirdiği hadîs-i şerîfte, (Bir zamân gelecek, elbisenin rengi, zîneti solduğu gibi, yeryüzünde İslâmiyyet de solup kalkacak. Öyle olacak ki, namâz, oruç, hac, sadaka unutulacak. Kur’ân-ı kerîmden yeryüzünde bir âyet kalmıyacak) buyuruldu. İmâm-ı Kurtubî buyuruyor ki: (İslâmın unutulması, Îs⠓aleyhisselâm” gökten inip, öldükten sonra olacaktır. Dahâ önce, Müslümânlar garîb olacak. Kur’ân-ı kerîme uyulmayacak ise de, büsbütün unutulmayacaktır.) Peygamber efendimizin zamân-ı sa’âdetinden uzaklaştıkça, sünnetler örtülmekte, yalanlar çoğaldığı için, bid’at yayılmaktadır. Bid’ati yaymak, dîn-i islâmı yıkmaktır. Bid’at çıkarana ve işleyenlere hürmet etmek, onları büyük bilmek, İslâmiyyetin yok olmasına sebep olur. Hadîs-i şerîfte, (Bid’at işleyenlere büyük diyen, Müslümânlığı yıkmaya yardım etmiş olur) buyurulmuştur. SONRADAN MEYDANA ÇIKARILAN (Bid’at) demek, Peygamber efendimizin ve Onun dört halîfesinin “rıdvanullahi aleyhim ecma’în” zamânlarında bulunmayıp da, dinde, sonradan meydâna çıkarılan, uydurulan inanışlara, sözlere, işlere, şekillere ve âdetlere denir. Bunların hepsini din diye, ibâdet diye uydurmak veyâ dînin ehemmiyet verdiği şeyleri dinden ayrıdır, din buna karışmaz demek bid’attir. Bid’atlerin ba’zıları küfürdür. Ba’zıları da büyük günâhtır. Onun dört halîfesini sevmek, Peygamber efendimizin sevgisinden dolayıdır. Bir hadîs-i şerîfte, (Onları seven, beni sevdiği için sever) buyurmuştur. Onları sevmemekten, herhangi birine düşmanlık etmekten çok sakınmalıdır. Çünkü, onlara düşmanlık, Peygamberimize düşmanlık olur...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT